TCELS ผนึกสัมพันธ์ มาเลเซีย เตรียมลงนามความร่วมมือ ด้านยา-วัคซีน และเครื่องมือแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday November 28, 2013 10:37
กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

TCELS ผนึกสัมพันธ์กับ มาเลเซีย เตรียมลงนามความร่วมมือ ด้านยา-วัคซีน และเครื่องมือแพทย์ เร็ว ๆ นี้ เผย Bioeconomy มาแรง “เสือเหลือง” ประกาศ เป็นนโยบายหลักของชาติ มั่นใจพลิกประเทศมั่งคั่งได้ภายในปี 2020 ขณะที่ ผอ.TCELS เดินหน้า ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ตั้งเป้าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางชีววิทยาศาสตร์ของภูมิภาค

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ TCELS ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ BioMalaysia 2013 ที่เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและนำเสนอผลงานด้านชีววิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาศตร์ฯ ในฐานะกรรมการบริหารของ TCELS ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

ดร.นเรศ กล่าวว่า BioMalaysia เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านไบโอเทคโนโลยี เพื่อเป็นศูนย์กลางของเอเชียแปซิฟิคในการสร้างเครือข่าย Bioeconomy โดยในปีนี้การจัดงานแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนของการประชุมวิชาการ และการจัดนิทรรศการของประเทศต่าง ๆ กว่า 10 ประเทศ ซึ่ง TCELS ในนามตัวแทนประเทศไทย ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย โครงการสารสกัดจากน้ำยางพารา โครงการเซลล์และยีนบำบัด โดยมีผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็น นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนชาวมาเลเซียแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความร่วมมือในอนาคต

ผอ.TCELS กล่าวถึงความสำเร็จของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า ได้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง TCELS กับ BiotechCorp ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การถือหุ้นของ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ กรรมาธิการที่ดินกลาง ของมาเลเซีย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเอ็มโอยูความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง ความร่วมมือในด้านการพัฒนาวัคซีน เครื่องมือแพทย์ การทดสอบก่อนคลินิกและคลินิกไปจนถึงการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของไทยและมาเลเซีย โดยอาจสลับเป็นเจ้าภาพจัดปีละครั้ง นอกจากนี้ BiotechCorp ยังได้เสนอความร่วมมือสาขาอื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ BioFuel ซึ่งสามารถขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้ อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ดร.นเรศ ยอมรับว่า การสร้างฐานเศรษฐกิจเทคโนโลยีชีวภาพของมาเลเซียเข้มแข็งมาก เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนทั้งระบบเป็นนโยบายที่ชัดเจน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายของมาเลเซียสู่นโยบายด้าน Bioeconomyนั้น มุ่งหวังจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) สูงถึง 3.6 พันล้านริงกิต สร้างงานได้ 16,300 ตำแหน่ง และมีการลงทุน 10.6 พันล้านริงกิตได้ภายในปี 2020 สำหรับนโยบายดังกล่าว องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD คาดหมายว่าในปี 2030 ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ จะมีสัดส่วนเป็น 2.7% ของ GDP ทั้งโลก อย่างไรก็ตามในส่วนของประเทศไทย TCELS มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านชีววิทยาศาสตร์ของภูมิภาคนี้ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยอาศัยจุดเด่นของไทยที่เป็นที่ยอมรับ เช่น คุณภาพบุคลากรทางวิชาการ การบริการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีด้านเซลล์บำบัดซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ


Latest Press Release

โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2561 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการ "หนูอยากได้ยินเสียงแม่"...

เขตสุขภาพที่ 6 จับมือ คณะแพทย์ จุฬาฯ เร่งพัฒนาศักยภาพ คลินิกหมอครอบครัว ดูแล อาชีวศาสตร์ กลุ่มแรงงานไทย-ต่างด้าว

โรงพยาบาลชลบุรี และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดงานสัมมนา "เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก"...

ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานให้ความรู้ ลดความเสี่ยง การเกิดกระดูกหักซ้ำ ในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ปี 61

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand = RCOST) ร่วมกับบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน "Special talk with...

ภาพข่าว: คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.หัวเฉียว

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดย คุณสำเริง มนูญผล (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบเงิน โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 2 จากซ้าย)...

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network18 เรื่อง Trends in Management of Trauma Care 2018

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก นำโดย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network'18 ในหัวข้อ "Trends in Management of Trauma Care 2018"...

Related Topics