TCELS ผนึกสัมพันธ์ มาเลเซีย เตรียมลงนามความร่วมมือ ด้านยา-วัคซีน และเครื่องมือแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday November 28, 2013 10:37
กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

TCELS ผนึกสัมพันธ์กับ มาเลเซีย เตรียมลงนามความร่วมมือ ด้านยา-วัคซีน และเครื่องมือแพทย์ เร็ว ๆ นี้ เผย Bioeconomy มาแรง “เสือเหลือง” ประกาศ เป็นนโยบายหลักของชาติ มั่นใจพลิกประเทศมั่งคั่งได้ภายในปี 2020 ขณะที่ ผอ.TCELS เดินหน้า ตามยุทธศาสตร์ประเทศ ตั้งเป้าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางชีววิทยาศาสตร์ของภูมิภาค

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ TCELS ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ BioMalaysia 2013 ที่เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและนำเสนอผลงานด้านชีววิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาศตร์ฯ ในฐานะกรรมการบริหารของ TCELS ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

ดร.นเรศ กล่าวว่า BioMalaysia เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านไบโอเทคโนโลยี เพื่อเป็นศูนย์กลางของเอเชียแปซิฟิคในการสร้างเครือข่าย Bioeconomy โดยในปีนี้การจัดงานแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนของการประชุมวิชาการ และการจัดนิทรรศการของประเทศต่าง ๆ กว่า 10 ประเทศ ซึ่ง TCELS ในนามตัวแทนประเทศไทย ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย โครงการสารสกัดจากน้ำยางพารา โครงการเซลล์และยีนบำบัด โดยมีผู้สนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็น นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนชาวมาเลเซียแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความร่วมมือในอนาคต

ผอ.TCELS กล่าวถึงความสำเร็จของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า ได้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง TCELS กับ BiotechCorp ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การถือหุ้นของ กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ กรรมาธิการที่ดินกลาง ของมาเลเซีย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเอ็มโอยูความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง ความร่วมมือในด้านการพัฒนาวัคซีน เครื่องมือแพทย์ การทดสอบก่อนคลินิกและคลินิกไปจนถึงการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของไทยและมาเลเซีย โดยอาจสลับเป็นเจ้าภาพจัดปีละครั้ง นอกจากนี้ BiotechCorp ยังได้เสนอความร่วมมือสาขาอื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ BioFuel ซึ่งสามารถขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้ อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ดร.นเรศ ยอมรับว่า การสร้างฐานเศรษฐกิจเทคโนโลยีชีวภาพของมาเลเซียเข้มแข็งมาก เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนทั้งระบบเป็นนโยบายที่ชัดเจน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายของมาเลเซียสู่นโยบายด้าน Bioeconomyนั้น มุ่งหวังจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) สูงถึง 3.6 พันล้านริงกิต สร้างงานได้ 16,300 ตำแหน่ง และมีการลงทุน 10.6 พันล้านริงกิตได้ภายในปี 2020 สำหรับนโยบายดังกล่าว องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD คาดหมายว่าในปี 2030 ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ จะมีสัดส่วนเป็น 2.7% ของ GDP ทั้งโลก อย่างไรก็ตามในส่วนของประเทศไทย TCELS มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านชีววิทยาศาสตร์ของภูมิภาคนี้ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยอาศัยจุดเด่นของไทยที่เป็นที่ยอมรับ เช่น คุณภาพบุคลากรทางวิชาการ การบริการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะหุ่นยนต์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีด้านเซลล์บำบัดซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 …โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า" โดยมีพล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา...

แนะนำหนังสือใหม่ : เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์

"ไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ได้มาง่ายๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน และฝึกฝนอย่างจริงจัง" หนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับจากคุณพ่อ นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเรียนแพทย์...

เรื่องต้องรู้ของอัลไซเมอร์

ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีเรื่องหลากหลายสาระ ที่เลือกนำมาแบ่งปันกัน หลังจากที่คนทั่วไปมักที่จะมีข้อสงสัยกันว่า 1. โรคสมองเสื่อม กับโรคอัลไซเมอร์คือโรคเดียวกันหรือไม่ 2. อาการโรคอัลไซเมอร์...

Gossip News: WPH ออกตรวจสุขภาพฟรี...รับเทศกาลไหว้พระจันทร์

นพ.สมชาย จันทร์สว่าง บอสใหญ่ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH จัดเตรียมทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง...

ภาพข่าว: เยี่ยมชม ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Dr.Tarek Razek (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ Center for Global Surgery มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ ประเทศแคนาดา เยี่ยมชมศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ และศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว...

Related Topics