เซอร์เทนตี้ จับมือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ต่อยอดโครงการ อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี 2 เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยสูงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday May 14, 2014 12:10
กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “เซอร์เทนตี้” ได้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่อยอดโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการกดไลค์ผ่านเฟซบุ๊คเซอร์เทนตี้ สมทบทุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยสูงวัย

ทั้งนี้กิจกรรมเปิดตัว โครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี 2” ได้จัดขึ้นที่โถงเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี โดย รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ นางชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ มี้ – พิศมัย วิไลศักดิ์ และ แพท – ณปภา ตันตระกูล ดาราชื่อดังที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติในแวดวงสังคมคับคั่ง อาทิ ท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์ พร้อมด้วยลูกสาว คุณปัทมวดี เสนาณรงค์ และคุณณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา เป็นต้น

นางชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ดีเอสจีฯ ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะปัญหาสุขภาพที่เสื่อมถอยและความเจ็บป่วย เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัยแต่ลูกหลานมักจะมองข้าม นั่นคือ อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือโรคช้ำรั่ว ทำให้เข้าห้องน้ำบ่อยๆ ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ จนผู้สูงวัยขาดความมั่นใจที่จะเข้าสังคม หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลาน และสุดท้ายเอาแต่เก็บตัวเดียวดายอยู่แต่ในบ้าน บริษัทฯจึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติและมีความสุขกับการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างที่เคยทำ ซึ่งหากผู้สูงวัยได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องจากแพทย์ พยาบาล และการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากลูกหลาน ผู้สูงวัยก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

บริษัท ดีเอสจีฯ โดยผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย อีกทั้งโครงการฯยังเป็นสื่อกลางให้ลูกหลานร่วมแสดงพลังสร้างสังคมแห่งความกตัญญู ตลอดจนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เซอร์เทนตี้และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมสานต่อรัก ส่งต่อบุญ ผ่านโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี 2” ด้วยวิธีง่ายๆ สองช่องทาง คือ

ช่องทางแรก สำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เซอร์เทนตี้ ทางโครงการฯ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ และช่องทางที่สอง เพียงกดไลค์เฟซบุ๊ค Certaintyclub กับโครงการ “คลิก 1 Like ให้ 1 บาท” และแชร์กิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ค ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ทุกท่านก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงวัย โดยโครงการฯจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการกดไลค์ผ่านเฟซบุ๊คเซอร์เทนตี้นี้ ร่วมสมทบทุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัยโรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการผู้ป่วยนอกปีละ 1.4 ล้านคน และผู้ป่วยในปีละ 45,000 คน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปัญหาพื้นที่ให้บริการและขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงต้องการงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการบริการผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงวัยมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก เพราะขณะนี้ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ปัจจุบันมีผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ 9.4 ล้านคน และยังเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน คาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ คาดว่าผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.4 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ผู้สูงวัยถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ แม้สุขภาพร่างกายจะเริ่มอ่อนแอเสื่อมถอย บุตรหลานจึงควรเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องสุขภาพกายและใจ เพราะการดูแลผู้สูงวัยให้มีสุขภาพจิตใจที่ดี มีความสุข โดยทำให้ท่านรู้สึกว่ายังใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูกหลานได้อย่างเป็นปกติ และยังเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวเสมอ จะช่วยให้ท่านมีกำลังใจที่ดีและสุขภาพกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วย ซึ่งต้องอาศัยกำลังใจและความร่วมมือของบุตรหลานและคนในครอบครัว ส่วนแพทย์ พยาบาล ก็จะสามารถดูแลได้เฉพาะด้านสุขภาพกายเท่านั้น”

ด้าน คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังกล่าวเสริมว่า “ในนามของมูลนิธิรามาธิบดีฯต้องขอขอบคุณบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยสูงอายุ และสานต่อโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ อันเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงวัยได้อีกทางหนึ่ง”


Latest Press Release

ใส่ใจใช้ชีวิตลดเสี่ยง สโตรก

เพราะชีวิตของทุกคนไม่สามารถนับ 1 ได้ใหม่ แต่ป้องกันได้หากใส่ใจตัวเอง เหมือนกับโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ที่ทุกวันนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะการใช้ชีวิตที่ไม่ใส่ใจตัวเอง โดยอาการของโรคนี้ เกิดจากการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดสมอง ทำให้สมองขาดออกซิเจน...

ไทยเฮิร์บ แนะนำ ยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม 2 รสชาติ

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม แนะนำ ยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม 2 รสชาติ ได้แก่ ยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม และยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อมสูตรเย็น ที่มีส่วนประกอบของ ผลมะขามป้อม ชะเอมเทศสกัด และตัวยาอื่นๆ...

ภาพข่าว: รพ.สุขุมวิท ต้อนรับคณะฑูต จากประเทศไต้หวัน

นายแพทย์ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะฑูต จากประเทศไต้หวัน จำนวน 8 ท่าน ที่ได้ เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์การแพทย์...

ภาพข่าว: ภาพกิจกรรม บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย ร่วมกับ สภากาชาดไทย สาขาราชบุรี รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย ร่วมกับ สภากาชาดไทย สาขาราชบุรี รับบริจาคโลหิต แพทย์ พยาบาล พนักงานและ ผู้รับบริการที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง...

จิตเวชโคราช ปั้นพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ให้รพ.เครือข่าย!!เสริมทัพบริการผู้ป่วยทางใจ!!

รพ.จิตเวชโคราช จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อบรมพยาบาลวิชาชีพประจำรพ.ชุมชนและรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน 4 จังหวัดอีสานล่าง จำนวน 30 คน เป็นพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้เจ็บป่วยหรือมีปัญหาทางจิตใจ...

Related Topics