เซอร์เทนตี้ จับมือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ต่อยอดโครงการ อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี 2 เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยสูงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday May 14, 2014 12:10
กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “เซอร์เทนตี้” ได้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ต่อยอดโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการกดไลค์ผ่านเฟซบุ๊คเซอร์เทนตี้ สมทบทุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยสูงวัย

ทั้งนี้กิจกรรมเปิดตัว โครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี 2” ได้จัดขึ้นที่โถงเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี โดย รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ นางชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ มี้ – พิศมัย วิไลศักดิ์ และ แพท – ณปภา ตันตระกูล ดาราชื่อดังที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติในแวดวงสังคมคับคั่ง อาทิ ท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์ พร้อมด้วยลูกสาว คุณปัทมวดี เสนาณรงค์ และคุณณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา เป็นต้น

นางชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ดีเอสจีฯ ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะปัญหาสุขภาพที่เสื่อมถอยและความเจ็บป่วย เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัยแต่ลูกหลานมักจะมองข้าม นั่นคือ อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือโรคช้ำรั่ว ทำให้เข้าห้องน้ำบ่อยๆ ซึ่งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ จนผู้สูงวัยขาดความมั่นใจที่จะเข้าสังคม หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลาน และสุดท้ายเอาแต่เก็บตัวเดียวดายอยู่แต่ในบ้าน บริษัทฯจึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติและมีความสุขกับการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างที่เคยทำ ซึ่งหากผู้สูงวัยได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องจากแพทย์ พยาบาล และการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากลูกหลาน ผู้สูงวัยก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

บริษัท ดีเอสจีฯ โดยผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย อีกทั้งโครงการฯยังเป็นสื่อกลางให้ลูกหลานร่วมแสดงพลังสร้างสังคมแห่งความกตัญญู ตลอดจนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เซอร์เทนตี้และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมสานต่อรัก ส่งต่อบุญ ผ่านโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ปี 2” ด้วยวิธีง่ายๆ สองช่องทาง คือ

ช่องทางแรก สำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เซอร์เทนตี้ ทางโครงการฯ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ และช่องทางที่สอง เพียงกดไลค์เฟซบุ๊ค Certaintyclub กับโครงการ “คลิก 1 Like ให้ 1 บาท” และแชร์กิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ค ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 ทุกท่านก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงวัย โดยโครงการฯจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการกดไลค์ผ่านเฟซบุ๊คเซอร์เทนตี้นี้ ร่วมสมทบทุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัยโรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการบริหาร มูลนิธิรามาธิบดีฯ และรองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการผู้ป่วยนอกปีละ 1.4 ล้านคน และผู้ป่วยในปีละ 45,000 คน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปัญหาพื้นที่ให้บริการและขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงต้องการงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการบริการผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงวัยมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก เพราะขณะนี้ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ปัจจุบันมีผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ 9.4 ล้านคน และยังเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน คาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ คาดว่าผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.4 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ผู้สูงวัยถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ แม้สุขภาพร่างกายจะเริ่มอ่อนแอเสื่อมถอย บุตรหลานจึงควรเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องสุขภาพกายและใจ เพราะการดูแลผู้สูงวัยให้มีสุขภาพจิตใจที่ดี มีความสุข โดยทำให้ท่านรู้สึกว่ายังใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูกหลานได้อย่างเป็นปกติ และยังเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวเสมอ จะช่วยให้ท่านมีกำลังใจที่ดีและสุขภาพกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วย ซึ่งต้องอาศัยกำลังใจและความร่วมมือของบุตรหลานและคนในครอบครัว ส่วนแพทย์ พยาบาล ก็จะสามารถดูแลได้เฉพาะด้านสุขภาพกายเท่านั้น”

ด้าน คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังกล่าวเสริมว่า “ในนามของมูลนิธิรามาธิบดีฯต้องขอขอบคุณบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยสูงอายุ และสานต่อโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ อันเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงวัยได้อีกทางหนึ่ง”


Latest Press Release

ภาพข่าว: รพ.สุขุมวิท จัดงานปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 62

โรงพยาบาลสุขุมวิท โดยแผนกทรัพยากบุคคล ได้ทำการจัดงานปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 62 ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลสุขุมวิท นายแพทย์สิทธิชัย เหล่าสุทธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขุมวิท...

ปวดท้องประจำเดือน เรื่องธรรมดา

หลายคนเวลาปวดท้องประจำเดือน มักแยกแยะไม่ออกว่า อาการปวดท้องนี้เป็นการปวดประจำเดือนปกติ หรือปวดเพราะสาเหตุใด และหลายคนมารู้ว่าอาการปวดท้องนั้นเกิดจากโรคช็อกโกแลตซีสต์ หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่นั่นเอง โรคนี้มีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศหญิง...

สพฉ.เตือนประชาชนเช็คสภาพร่างกายตนเองให้พร้อมก่อนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ระบุผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจไม่ควรออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพราะเสี่ยงต่อสภาวะหัวใจ

สพฉ.เตือนประชาชนเช็คสภาพร่างกายตนเองให้พร้อมก่อนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ระบุผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจไม่ควรออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพราะเสี่ยงต่อสภาวะหัวใจวายได้ พร้อมแนะวิธีสังเกตอาการหัวใจวาย อาทิ แน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรหนักๆ มากดทับ จุกแน่นหรือแสบบริเวณลิ้นปี่...

รวมพลังหญิงไทย...สู้ภัยมะเร็งเต้านมแบบสาวยุคใหม่

"มะเร็งเต้านม" ถือเป็นภัยเงียบสำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่มาเยือนโดยปราศจากสัญญาณเตือนล่วงหน้า และเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่ง 1 ใน 8 ของผู้หญิงทั่วโลกถูกตรวจพบเป็นโรคมะเร็งเต้านม โดยมีจำนวน สูงกว่า 11.7 ล้านคนต่อปี และกว่า...

ภาพข่าว: เอ็ทน่าห่วงใยคนไทย จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพระดับโลก จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี 4 สายพันธุ์ จำนวน 88,000 เข็ม ให้กับสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่า เข้ารับบริการในโรงพยาบาล 59...

Related Topics