Monday June 17, 2019 06:45

สุขภาพ Press Release : 06 Nov 2014

แผนกหู คอ จมูก และศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู จัดการอบรมเพื่อประกาศนียบัตรทางโสตประสาท สุขภาพ—06 Nov 14

แผนกหู คอ จมูก และศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดการอบรมเพื่อประกาศนียบัตรทางโสตประสาทการได้ยิน และการทรงตัว ครั้งที่ 3 “Certificate Course in Neuro – Oto – Audiology - Science & Technology”

นวัตกรรมใหม่ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย ลดอัตราการตัดชิ้นเนื้อ สุขภาพ—06 Nov 14

ชายไทยเตรียมมีความสุข ลดอัตราการตัดชิ้นเนื้อ เพียงแค่ใช้ชุดน้ำยาตรวจเลือดเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า

งานสัมมนา ไม่ต้องผ่า ไม่ต้องตัด ก็ขจัดโรคหัวใจได้ สุขภาพ—06 Nov 14

สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท โรงพยาบาลปิยะเวท ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “งานสัมมนา ไม่ต้องผ่า ไม่ต้องตัด ก็ขจัดโรคหัวใจได้” พบกิจกรรมสุขภาพที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เสวนาการบำบัดโรคหัวใจแบบองค์รวม การออกกำลังกาย และการดูแลป้องกันโรคหัวใจ

พัฒนา 57 รพ. ต้นแบบใช้ยาสมเหตุผล ขับเคลื่อนนโยบายยาแห่งชาติ สุขภาพ—06 Nov 14

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของบริษัท CVBT สุขภาพ—06 Nov 14

คาร์ดิโอวาสคูลาร์ ไบโอเธราพิวทิกส์ อิงค์ (CardioVascular BioTherapeutics, Inc.) (CVBT หรือ บริษัท) ประกาศว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 รองประธานศาลฎีการัฐเดลาแวร์ได้ลงนามในคำสั่งขั้นสุดท้ายให้บริษัทประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง คาลวิน เอ.

ปัญหาเจ็บแน่นหูจากการโดยสารเครื่องบิน สุขภาพ—06 Nov 14

การเดินทางโดยเครื่องบินได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เพราะมีความปลอดภัยสูง พร้อมกับราคาค่าโดยสารที่ถูกลง มีสายการบินมากมายให้เลือก ปัญหาการเดินทางโดยเครื่องบินที่มีผลต่อสุขภาพผู้โดยสาร จึงมีมากขึ้นเรื่อยๆตามความนิยมที่เพิ่มขึ้น

เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ (Medical สุขภาพ—06 Nov 14

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นประธานเปิด การประชุมทางวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๑ (The 1st International Allied Health Sciences Conference “Medical Innovation for Health) เรื่อง

TCELS นำทีมเครือข่ายพันธมิตรร่วมงาน BioJapan 2014 นักลงทุนแห่เจรจาธุรกิจคึกคัก สุขภาพ—06 Nov 14

TCELS นำทีมเครือข่ายพันธมิตรร่วมงาน BioJapan 2014 นักลงทุนแห่เจรจาธุรกิจคึกคักกว่า 150 ราย “ดร.นเรศ” เผยต่างชาติ สนใจแนวคิดเมืองสุขภาพ Medicopolis ของไทย มั่นใจสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ