Friday March 22, 2019 09:39

สุขภาพ Press Release : 10 Aug 2015

เจียฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอล และ บริกแฮม แอนด์ วีเมนส์ ฮอสพิทอล สุขภาพ—10 Aug 15

- พร้อมต่อยอดความร่วมมือระยะยาวระหว่างเจียฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล และพาร์ทเนอร์ส เฮลธ์แคร์ ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เจียฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสพิทอล ( Jiahui International Hospital : JIH) พาร์ทเนอร์ส เฮลธ์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ( Partners

ศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการแล้ว สุขภาพ—10 Aug 15

ศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลลานนา บริการให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยค้นหาสาเหตุ และรักษาโรคปวดท้อง ด้วยการส่องกล้อง เปิดให้บริการ ... วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น และวันอังคาร ,

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสั้น ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ สุขภาพ—10 Aug 15

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมระยะสั้น ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12 การแพทย์แผนไทย...ความมั่นคงในระบบสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมสุขภาพจิต ชวน คุณแม่ ส่งเสริมพัฒนาการลูก รู้ทันความเครียด รู้จักผ่อนคลาย สร้างกำลังใจให้ชีวิต สุขภาพ—10 Aug 15

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึง ว่า จากผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือการสำรวจแรงงาน พ.ศ. 2557 โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีจำนวนสตรีทั้งสิ้น 34.27 ล้านคน ในจำนวนนี้ เกือบ 2 ใน 3

ภาพข่าว: สถาบันวัคซีนประชุมวิชาการ สุขภาพ—10 Aug 15

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ร่วมบรรยายเรื่อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรม Healthy Lady 2015มหัศจรรย์ของผู้หญิง สุขภาพ—10 Aug 15

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรม “Healthy Lady 2015…มหัศจรรย์ของผู้หญิง” เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายใน โดยได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรีและความงาม

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 8 สุขภาพ—10 Aug 15

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพาณิชย์จับมือสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ รุกจัดประชุมนานาชาติเชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ชูศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในธีม “Let Chiang Mai Longstay Take Care of You” นายไพโรจน์ กุลวะณิชย์

ภาพข่าว: สถาบันวัคซีนร่วมมอบสื่อเผยแพร่ความรู้ 3 จ.ภาคใต้? สุขภาพ—10 Aug 15

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน พร้อมด้วย ดร.น.พ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และ พลตรี ทศพร หอมเจริญ