Monday March 18, 2019 21:26

สุขภาพ Press Release : 22 Nov 2016

รพ.ศิริราช จัดแถลงข่าว วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ปี 2559 สุขภาพ—22 Nov 16

เมื่อวันที่ 13ต.ค. ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง เป็นประธานการแถลงข่าว "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ปี 2559"

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สุขภาพ—22 Nov 16

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--โฟร์ฮันเดรท

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในนามเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นชื่อของวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เปิดสอนในหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการแพทย์แผนไทย การพยาบาล หลักสูตรทางการแพทย์ต่างๆ ภายใต้ปรัชญาการผลิตคนเพื่อชุมชน และมีอัตลักษณ์บัณฑิตคือการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จากเศรษฐกิจพอเพียง "จากดินสู่...ดิน" "จากชุมชนสู่....ชุมชน"

และเนื่องในโอกาสที่ทางวิทยาลัยฯ จะจัดงาน "แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงถึงพัฒนาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ รวมถึงเชิดชูการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยและให้แพทย์แผนไทยทั่วประเทศได้มากราบพระบาท สร้างความเข้าใจรักในการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นสมบัติของชาติและถือในโอกาสอันดีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงให้การอุปการะการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า เพื่อเป็นสินของชาติสินแห่งแผ่นดินสืบต่อไป พร้อมกับการเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทย ที่รูปแบบการจัดสวนสมุนไพรแบ่งเป็น 12 กลุ่มโรค และจะได้พบกับต้นไม้หายาก คือต้นแก้งขี้พระร่วง และต้นชองระอา

ในโอกาสนี้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์มงคล ณ สงขลาประธานกรรมการมูลนิ

ภาพข่าว: โครงการจุฬาคิดส์คลับ รณรงค์คนไทยใส่ใจสุขภาพ เรียนรู้การดูแลให้ห่างไกลจากโรคปอดบวม สุขภาพ—22 Nov 16

โครงการจุฬาคิดส์คลับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำโดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก (ที่ 4 จากขวา) จัดงาน World Pneumonia Day เนื่องในวันโรคปอดบวมโลก เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจ

OMICS International เปิดเว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยอย่างเสรี หวังลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูล สุขภาพ—22 Nov 16

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพจากประเทศในเอเชียและประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มักไม่ถูกนำไปอ้างอิงและเข้าไม่ถึงแวดวงวิทยาศาสตร์ระดับโลก Dr. Srinubabu Gedela ซีอีโอของ OMICS International เผยว่า วารสารที่เข้าถึงได้อย่างเสรี หรือ Open

สมิติเวชชูคอนเซ็ปต์สุดล้ำ 3P เปิด Preterm Prevention Clinic ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด สุขภาพ—22 Nov 16

การให้กำเนิดลูกน้อยถือเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะครบกำหนดคลอดเมื่อมีอายุครรภ์ 37-41 สัปดาห์ คือประมาณ 9 เดือนโดยเฉลี่ย โดยคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย หากทารกคลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37สัปดาห์

อบรมตั้งครรภ์คุณภาพ อายุครรภ์ 6-9 เดือน สุขภาพ—22 Nov 16

โรงพยาบาลรามคำแหงจัด "อบรมตั้งครรภ์คุณภาพ อายุครรภ์ 6-9 เดือน " โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นารีเวช และผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ " พร้อม...เยี่ยมชมห้องคลอดและห้องทารกแรกเกิด " ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.