Wednesday May 27, 2020 06:39

สุขภาพ Press Release : 04 Jan 2017

รู้จัก แมลงก้นกระดก สุขภาพ—04 Jan 17

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เตือนนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่หลาย ๆ จังหวัดที่เคยถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ให้ระวังพิษภัยจากแมลงก้นกระดกเป็นพิเศษ แนะวิธีการป้องกันง่าย ๆ

ภาพข่าว: อบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขภาพ—04 Jan 17

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

ภาพข่าว: ฟูดเฮ้าส์ สรรสร้างไอศกรีมแห่งความสุข...เมนูดูแลผู้ป่วยมะเร็ง สุขภาพ—04 Jan 17

นิตินันท์ ธรรมหทัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป และ จุฑามาส โพธิ์ฐิติรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการระบบคุณภาพ บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการด้านโภชนาการแบบครบวงจรในเครือโอซีเอส

ลดการเสียชีวิต เพิ่มโอกาสช่วยเด็ก เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ฮีโร่กู้ชีวิต สุขภาพ—04 Jan 17

ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมมือกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้เผยสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยที่นับเป็นอันดับ ๓ รองจากโรคมะเร็ง คือ โรคหัวใจ

ภาพข่าว: คณะกายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการนำความรู้สู่ชุมชน สุขภาพ—04 Jan 17

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการนำความรู้สู่ชุมชน เรื่อง กายภาพบำบัดกับการรักษาระบบควบคุมการทรงตัว โดยเน้นการออกกำลังกายเพื่อลดอาการเวียนศีรษะ เพิ่มความคมชัดของการมองเห็นขณะที่ศีรษะมีการเคลื่อนไหว