Sunday March 24, 2019 12:29

สุขภาพ Press Release : 20 Jan 2017

ซีวา เสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจวัคซีนและยาสำหรับสัตว์ของเมเรียล จากเบอริงเกอร์ สุขภาพ—20 Jan 17

ซีวา ซองเต แอนิมาเล (Ceva Sante Animale) เสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ได้แก่ วัคซีนสำหรับสุกรและโคกระบือ และยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์สำหรับสัตว์หลายชนิด จากเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (Boehringer Ingelheim)

ภาพข่าว: Thonburi Kids Day 2017 สุขภาพ—20 Jan 17

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลธนบุรี จัดงาน " Thonburi Kids Day 2017 " เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ให้แก่เด็กที่มารับบริการและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีคุณพรทิพย์ โตประยูร