Friday April 19, 2019 03:47

สุขภาพ Press Release : 05 Apr 2017

โรคลมแดด(Heat Stroke) สุขภาพ—05 Apr 17

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกคนให้ความสำคัญ เพราะนับวันอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ สำหรับประเทศไทย ขณะนี้สภาพอากาศร้อนจัดกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลายโรค เช่น

BDMS RT CTT Career Day#3 สำหรับนักรังสีเทคนิค สุขภาพ—05 Apr 17

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ผู้บริหารโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 44 แห่งทั่วประเทศไทย ขอเชิญนักรังสีเทคนิค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเราใน "งาน BDMS RT CTT Career Day#3 "Career Opportunity & Work Life Balance"

สพฉ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร Thai Medical Response to Major incident Simulation Training (ThaiSim) สุขภาพ—05 Apr 17

สพฉ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Thai Medical Response to Major incident Simulation Training (ThaiSim) ดอนเมือง" เตรียมความพร้อม รับมืออุบัติภัยในสนามบิน แก้ปัญหาระบบประสานงาน เน้นทำงานร่วม ทีมแพทย์-กู้ภัย-โรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ