Thursday February 21, 2019 11:14

สุขภาพ Press Release : 10 Oct 2017

ฐานข้อมูลแบบเปิด: มิติใหม่แห่งการเผยแพร่และเข้าถึงผลงานทางวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางดิจิทัล สุขภาพ—10 Oct 17

- วารสารวิชาการที่เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรีของ OMICS International กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางบริษัทเตรียมจัดงาน Open access week ในวันที่ 23-29 ต.ค. 2560 ณ เดือนต.ค. 2560 มีวารสารวิชาการแบบเปิด หรือวารสารแบบเสรี ( Open access

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ปลุกกระแสรักสุขภาพ จัดกิจกรรมพิเศษ Heart Failure สุขภาพ—10 Oct 17

ภญ.ดร. อิษยา สุขารมณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเข้าถึงยา ฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจสัมพันธ์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภัยเงียบที่คนไทยน้อยคนจะรู้ตัวและรักษาได้ทันท่วงที

เชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร อาหารเป็นยา ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน สุขภาพ—10 Oct 17

อาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อ อาจจะกลายเป็น "ภัยคุกคามต่อสุขภาพ" แต่กระนั้นผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษเหล่านั้น ซึ่งตามหลักการแพทย์แผนตะวันออกกล่าวว่า อาหารสามารถจำแนกได้ 2 หมวด คือ

5 องค์กรต้านมะเร็ง รวมพลังวิ่งการกุศล Fight Breast Cancer The Obstacle Run 2017 สุขภาพ—10 Oct 17

เดือนตุลาคมของทุกปีถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์กระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านม หลายองค์กรจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้หญิงไทยทุกวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจคัดกรองกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของ 5 องค์กรต้านมะเร็ง

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 2560 สุขภาพ—10 Oct 17

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก 2560 โดยในปีนี้มีถึง 3 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ ประกวดการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2560 ในหัวข้อ

กรมสุขภาพจิต เน้นย้ำ การพอเพียงอย่างมีสติ ทำจิตอาสา ช่วยสร้าง จิตดี๊ดี...มีสุข...สนุกกับงาน สุขภาพ—10 Oct 17

วันนี้ (10 ต.ค. 60) นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานเนื่องใ นวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2560 (World Mental Health Day 2017) ภายใต้แนวคิด "Mental health in the workplace : จิตดี๊ดี...มีสุข...สนุกกับงาน" ร่วมด้วย นาวาอากาศตรี