Thursday August 22, 2019 12:16

สุขภาพ Press Release : 16 Jan 2018

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2561 สุขภาพ—16 Jan 18

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2561 เรื่อง การดูแลทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ( Spiritual Care of the Elderly) วันที่ 4-5 เมษายน 2561 เวลา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญร่วมงานมหกรรมฝังเข็ม บำบัดโรคกับแพทย์แผนจีน สุขภาพ—16 Jan 18

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญร่วมงานมหกรรมฝังเข็ม บำบัดโรคกับแพทย์แผนจีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นครปฐม สอบถามโทร 0 2849 6600 ต่อ