มารู้จักผู้บริหารหญิงแห่งวงการสุขภาพ นักปฏิบัติการเบื้องหลังเพื่อผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday January 23, 2018 10:00
กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์

สิ่งสำคัญที่เรามักคำนึงถึงอันดับต้นๆ ในการรักษานั้นคือทีมแพทย์พยาบาลและเครื่องมือที่ทันสมัย ทว่าความสะอาดปราศจากเชื้อของอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการทำหัตถการ ยังเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอุปกรณ์การแพทย์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐาน มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคหรือฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนี้เท่าไรนัก วันนี้จะขอพาไปรู้จักกับหนึ่งผู้บริหารหญิงที่เก่งและมากความสามารถ คุณกิ่งกาญจน์ เพชรศรี ผู้อำนวยการฝ่ายงานปราศจากเชื้อ และงานบริหารจัดการผ้า บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ผู้ให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ผู้อยู่เบื้องหลังการดูแลรักษาสุขภาพคนไข้ มากว่า 24 ปี

จุดเริ่มต้นของเส้นทางผู้บริหาร - จริงๆ เป็นเด็กต่างจังหวัด จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพและรับผิดชอบดูแลรักษาพยาบาลคนไข้ ที่ห้อง ICU และ ER โรงพยาบาลกรุงเทพ ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของคนไข้ในภาวะวิกฤตินี้ ทำให้เป็นคนที่กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เด็ดขาด และการพบปะกับคนไข้เป็นจำนวนมากทำให้ค้นพบว่าตัวเองชอบงานบริการและสนใจในการพัฒนาบริหารจัดการคน จึงไปศึกษาต่อปริญญาโทในคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เมื่อเรียนจบได้เข้ามารับผิดชอบงานดูแลงานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่ประมาณ 5 ปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางผู้บริหารได้มอบโอกาสที่ท้าทายในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายงานปราศจากเชื้อ และงานบริหารจัดการผ้า บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)

แนะนำงานปราศจากเชื้อ และงานบริหารจัดการผ้าว่าเป็นอย่างไร - สำหรับงานด้านปราศจากเชื้อเป็นกระบวนการในการทำลายหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียจากอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จะต้องผ่านเข้าสู่ส่วนของร่างกาย ได้แก่ กระแสโลหิต หรือเนื้อเยื่อ เช่น เครื่องมือผ่าตัด และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ต้องสัมผัสกับเยื่อบุของร่างกาย จะต้องผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อภายหลังใช้แล้ว ก่อนการนำไปใช้ใหม่อีกครั้ง โดย N Health เป็นผู้ให้บริการด้านปราศจากเชื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ในประเทศมากว่าทศวรรษ ยังได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันโรคผิวหนัง และ โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดร ให้บริหารจัดการงานปราศจากเชื้อแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อระดับสากล

สำหรับงานบริหารจัดการผ้า คือ เราดูแลผ้าให้สะอาดแบบครบวงจร อาทิ เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนให้กับโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ซึ่งลูกค้าปัจจุบันของเราคือ โรงพยาบาลในเครือ BDMS, โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจที่ลูกค้าไว้วางใจในการให้บริการของเรา

ความท้าทายในเส้นทางอาชีพนี้ - ถือว่ามีส่วนได้เปรียบเพราะจบหลักสูตรพยาบาล และมีโอกาสได้เป็นพยาบาลวิชาชีพมาก่อน มีพื้นฐานในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ จึงทำให้ได้รู้ว่าคนไข้มีความต้องการอะไร ต้องการการให้บริการในรูปแบบไหน การควบคุมงานปราศจากเชื้อมีความสำคัญและต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนในการทำหัตถการ และฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลอีกด้วย เราจึงทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการ แม้ว่าเราจะเป็นผู้นำและผู้ให้บริการรายใหญ่แต่ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ปัจจุบันเรามีศูนย์ให้บริการงานปราศจากเชื้อ 30 แห่ง มีพนักงานที่ให้บริการกว่า 200 คน งานบริหารจัดการผ้าที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลในเครือBDMS และโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง มีพนักงานที่ให้บริการกว่า 150 คน ในการควบคุมมาตรฐานสินค้าและการบริการ ตลอดจนความใส่ใจในรายละเอียดในการทำงานของบุคลากรต้องมีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกแห่ง พร้อมทั้งการให้บริการด้วยคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และการนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายเช่นกัน

เป้าหมายในการพัฒนางานปราศจากเชื้อ และงานบริหารจัดการผ้า – เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เรามุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยในด้านเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีเป้าหมายในการขอการรับรองมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ จากสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Society of Infection Control- APSIC) ที่จะจัดทุก 2 ปี โดยครั้งถัดไปจะจัดในปี 2563 ที่เวียดนาม เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ด้วยการรักษาคุณภาพของการบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานสากลเดียวกัน

เทคนิคการบริหารคน - ปัจจุบันมีบุคลากรที่อยู่ในความดูแลกว่า 350 คนทั่วประเทศ ซึ่ง N Health เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยความมุ่งหวังให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้ความสำคัญในการส่งต่อคุณค่าขององค์กรไปสู่ทีมงานในด้านความมุ่งมั่นส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า เรามีโปรแกรมการจัดอบรมออนไลน์จากส่วนกลาง ผ่านทางวีดิโอคอลไปยังหน้างานทุกสาขา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และ อัพเดตความรู้ใหม่ทุกเดือน พร้อมกันนั้นได้มีการทดสอบออนไลน์ และ มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับหน้างานโดยตรงทุกเดือน นอกจากจะเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานได้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กรณีศึกษาร่วมกัน หลักคุณธรรมสำคัญ 2 ข้อ ที่ยึดถือตลอดมาในการบริหารคน คือ มีเมตตา และมีความยุติธรรมกับทีมงาน พื้นฐานความคิดที่คิดอยู่เสมอว่าจะทำงานให้ได้ดีต้องซื้อใจกัน เมื่อได้ใจจะได้ทั้งหมด หมายถึงเมื่อเราได้ใจเค้าแล้ว ความตั้งใจทำงาน การให้ความร่วมมือ ความทุ่มเทก็จะตามมา ไม่ควรลืมการเติมพลังในการคิดบวกให้กับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มุมมองในการมองปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เจอได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพและมีความสุขในการทำงาน

บริหารงานให้ประสบความสำเร็จในแบบของ "กิ่งกาญจน์ เพชรศรี" – เรามักจะเปรียบเทียบตัวเราเองเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ต้องเติบโตเคียงคู่กับองค์กร ต้องให้ร่มเงากับผู้พักพิงที่ต้องการมาหลบร้อน เมื่อเจอฝนกระหน่ำก็ให้ถือเป็นประโยชน์ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เติบโต ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถอ่อนไหวไปตามแรงลมพายุโดยคงความยืนต้นไว้ให้ได้ หากเราทุ่มเทและตั้งใจเกินร้อย เราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน สำหรับการทำงานที่ N Health ส่วนตัวคิดว่ายังต้องเรียนรู้ และพัฒนาตลอดเวลา เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบของเราขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้ และเทรนด์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และส่วนหนึ่งที่สำคัญในการบริหารงานให้สำเร็จคือบริหารคนให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กรให้สำร็จ ความท้าทายที่สำคัญคือการบริหารงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มต้นที่ เปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อน แล้วจึงจะโน้มน้าวใจให้ทีมงานเปลี่ยนตามทักษะของการเป็นพี่เลี้ยงที่ให้เบ็ดตกปลา หรือ ตกปลาให้ดูก็สำคัญ สุดท้ายทีมงานต้องสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง เมื่อสอนงานจนทีมงานทำได้แล้วก็ต้องมีความไว้ใจในตัวของทีมงาน พร้อมที่จะมอบหมายงานสำคัญให้เขามีส่วนในการตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบแล้วคอยติดตามโดยมีระยะห่างและระยะเวลาที่ให้ทีมงานได้เป็นตัวของตัวเองและมีความสุขในการทำงาน เราต้องมีความใส่ใจ เอาใจใส่ ลูกน้องในเวลางาน เป็นหัวหน้าที่เราต้องการเวลาที่เราเป็นลูกน้อง เป็นพี่ที่ดีในเวลาส่วนตัว สนใจสารทุกข์สุขดิบ มีเวลาให้เมื่อทีมงานต้องการคำปรึกษาเท่าที่จะมีความสามารถให้คำปรึกษาได้ ดังนั้น การบริหารคนให้มีความสุขในการทำงานท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 …โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า" โดยมีพล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา...

แนะนำหนังสือใหม่ : เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์

"ไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ได้มาง่ายๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน และฝึกฝนอย่างจริงจัง" หนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับจากคุณพ่อ นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเรียนแพทย์...

เรื่องต้องรู้ของอัลไซเมอร์

ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีเรื่องหลากหลายสาระ ที่เลือกนำมาแบ่งปันกัน หลังจากที่คนทั่วไปมักที่จะมีข้อสงสัยกันว่า 1. โรคสมองเสื่อม กับโรคอัลไซเมอร์คือโรคเดียวกันหรือไม่ 2. อาการโรคอัลไซเมอร์...

Gossip News: WPH ออกตรวจสุขภาพฟรี...รับเทศกาลไหว้พระจันทร์

นพ.สมชาย จันทร์สว่าง บอสใหญ่ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH จัดเตรียมทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง...

ภาพข่าว: เยี่ยมชม ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Dr.Tarek Razek (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ Center for Global Surgery มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ ประเทศแคนาดา เยี่ยมชมศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ และศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว...

Related Topics