Wednesday April 24, 2019 11:25

สุขภาพ Press Release : 21 Mar 2018

สร้างพลังสังคม ชวนส่งความมั่นใจให้น้องๆ ยิ้มสดใสไปด้วยกัน สุขภาพ—21 Mar 18

ข้อมูลจาก รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยถึงภาวะของโรคโดยเฉพาะปากแหว่งเพด่านโหว่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาแต่กำเนิด ทำลายความมั่นใจและต้องใช้เวลาในการผ่าตัด

ภาพข่าว: PlasmaBlade นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านม และการดูแลครบทุกมิติ สุขภาพ—21 Mar 18

ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวัฒโนสถ ให้รายละเอียดกับสื่อมวลชน " นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านม และการดูแลครบทุกมิติ " โดยใช้วิธี PlasmaBlade เครื่องจี้ที่ใช้พลังงาน Radiofrequency

สวรส. เปิดวิจัยพื้นที่ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับ อสม. ดูแลผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบาง สุขภาพ—21 Mar 18

สวรส. เปิดงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ยก 3 พื้นที่กรณีศึกษา ต้นแบบพัฒนาศักยภาพ อสม. มีบทบาทเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบริการสุขภาพชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ "ภาวะเปราะบาง" ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุพิการ

ฟิลิปส์ เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ด้านการนอนหลับและระบบทางเดินหายใจแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สุขภาพ—21 Mar 18

เนื่องในโอกาสวันนอนหลับโลก (วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม) รอยัล ฟิลิปส์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) จึงได้เปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ด้านการนอนหลับและระบบทางเดินหายใจแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สำนักงาน Philips APAC Center ณ ประเทศสิงคโปร์

24 มี.ค. วันวัณโรคสากล สคร. 12 สงขลา ชวนรวมพลัง ยุติวัณโรค สุขภาพ—21 Mar 18

วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันวัณโรคสากล ซึ่งในปี 2561 นี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด "คุณคือผู้นำ แห่งการยุติวัณโรค เพื่อเมืองไทยปลอดภัยวัณโรค " WANTED: LEADERS FOR A TB-FREE WORLD (You can make history. End TB)