24 มี.ค. วันวัณโรคสากล สคร. 12 สงขลา ชวนรวมพลัง ยุติวัณโรค

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday March 21, 2018 11:23
กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันวัณโรคสากล ซึ่งในปี 2561 นี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด "คุณคือผู้นำ แห่งการยุติวัณโรค เพื่อเมืองไทยปลอดภัยวัณโรค " WANTED: LEADERS FOR A TB-FREE WORLD (You can make history. End TB) โดยมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อจะยุติการระบาดของวัณโรค และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ตื่นตัว ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันวัณโรค อันนำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ "เมืองไทยปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค"

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลากล่าวว่า หน่วยงานทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันดำเนินงานเพื่อให้การควบคุมป้องกันวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล คือจะต้องเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกรายให้หายขาด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการสังเกตตนเองในเบื้องต้นได้ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรค ลดการรังเกียจ การตีตรา สำหรับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ผู้ต้องขังในเรือนจำ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และแรงงานต่างด้าว จะต้องรีบตรวจหาวัณโรคให้เร็วที่สุดเมื่อพบอาการที่น่าสงสัย ซึ่งวัณโรคนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากสามารถรู้ว่าป่วยเป็นวัณโรคได้เร็ว และรักษาได้เร็ว และยังช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย

วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ส่วนมากในผู้ใหญ่มักพบเป็นที่ปอด ในเด็กอาจเป็นที่อวัยวะอื่นร่วมด้วย เช่น ต่อมน้ำเหลือง เยื่อหุ้มสมอง กระดูก เด็กมักจะได้รับเชื้อจากผู้ใหญ่ที่เป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อ โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเอาเชื้อเข้าไป ผู้ที่เสี่ยงจะป่วยเป็นวัณโรคคือผู้ที่อยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง อาการของวัณโรคขึ้นกับอวัยวะที่เป็น ที่พบบ่อยคือวัณโรคปอด จะมีอาการไอเรื้อรัง ไอติดต่อกันเกินสองสัปดาห์ มีไข้ตอนบ่ายๆ เหงื่อออกตอนกลางคืน น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย คนที่เป็น นานๆ อาจไอมีเลือดปน วัณโรคที่อื่นๆ จะมีไข้เรื้อรัง และอาการอื่นตามอวัยวะที่เป็นโรค เช่น ที่สมองจะมีอาการปวดหัว อาเจียน ซึมลง ชัก ที่กระดูกสันหลังอาจทำให้ กระดูกสันหลังคด หรือแตกออกเป็นฝี หากเป็นที่ต่อมน้ำเหลือง จะมีต่อม น้ำเหลืองโต หรือแตกออกเป็นฝี

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อสำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยกว่า 120,000 รายต่อปี และการตายกว่า 12,000 รายต่อปี ที่สำคัญยังก่อให้เกิดเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนานที่คาดว่าอาจมีมากถึง 4,500 รายในประเทศไทย แต่ปัจจุบันการรายงานจำนวนผู้ป่วยนั้นมีประมาณร้อยละ 62.9 จากที่คาดประมาณเท่านั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด จึงได้ดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยต้องอาศัยเครือข่ายการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง วัณโรครักษาให้หายขาดได้ หากกินยาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หากกินยาไม่ครบเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคดื้อยา รักษาไม่หาย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


Latest Press Release

แนะนำแพทย์ นพ.ศิริ เชื้ออินทร์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย แนะนำแพทย์ นพ.ศิริ เชื้ออินทร์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ผ่าตัดผ่านกล้องไทรอยด์ ไส้เลื่อน ถุงน้ำดีอักเสบ...

ไบโอฟาร์ม แนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ Vio Bio ACEROLA 1000 ทางเลือกใหม่ของวิตามินซีในรูปแบบธรรมชาติ ที่ให้วิตามินซีสูงกว่าส้ม 30-60 เท่า

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ "วีโอ ไบโอ อะเซโรล่า 1000" หรือ Vio Bio ACEROLA 1000 วิตามินซี ในรูปแบบธรรมชาติ ที่ได้จาก "ผลอะเซโรล่า เชอร์รี่"...

PULSUS Group ร่วมมือกับ Anbu Kochi มอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในรัฐเกรละ

PULSUS Group ร่วมมือกับ Anbu Kochi ในการตอบสนองต่อภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อย่างเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในรัฐเกรละของอินเดีย ด้วยการมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และสนับสนุนมาตรการฟื้นฟูต่างๆ...

รพ.วัฒนแพทย์ ตรัง ร่วมงานใหญ่ ประเพณีไหว้พระจันทร์ ต.ทุ่งยาว พร้อมบริการตรวจสุขภาพในวันที 22-24 กันยายนนี้

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ร่วมสืบสานงาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ตำบลทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยจัดทีมแพทย์และบุคคลากร พร้อมเครื่องมือตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 นายแพทย์สมชาย...

บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสูตรธรรมชาติ

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก หลายๆ คนที่สุขภาพเคยแข็งแรงก็กลับอ่อนแอลง ทั้งเป็นหวัด คัดจมูก มีไข้ หรือแม้แต่มีอาการเจ็บคอให้กังวลใจ วันนี้เรามีความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการบรรเทาอาการเจ็บคอแบบได้ผล ประหยัด ทำได้ง่ายมากๆ และที่สำคัญ...

Related Topics