สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯและเครือข่ายวัคซีนจับมือกับบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตวัคซีน HPV

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Monday March 26, 2018 15:28
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ Mr.Steven Gao ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ประเทศจีนได้ลงนามลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิดสองและเก้าสายพันธุ์ (Bivalent HPV vaccine 16&18 และ Nonavalent 6/11/16/18/31/33/45/52/58) ของบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ให้แก่ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานคณะกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ Mr.Zixin Qiu ประธานกรรมการบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน HPV และลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.นพ.จรุง กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งเป็นโรคที่สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากรในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกมีอุบัติการณ์มากเป็นอันดับสองในประชากรเพศหญิง โดยมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 10,000 ราย และเสียชีวิต 14 รายต่อวัน ทั้งนี้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ได้มีการวิจัยพัฒนาและผลิตมามากกว่า 10 ปี โดยผู้ผลิตจากบริษัทในสหรัฐอเมริกาหนึ่งรายและยุโรปหนึ่งรายเท่านั้น ซึ่งบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด จะเป็นรายที่ 3 ที่ผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกออกสู่ตลาดโลก วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้มีการพิสูจน์แล้วว่า มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้กว่าร้อยละ 70 ปัจจุบันวัคซีนที่มีอยู่ในตลาดนั้นมีราคาสูงมาก ความร่วมมือของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ถือเป็นก้าวแรกที่จะช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ในราคาถูกลง ซึ่งจะเป็นหลักประกันความมั่นคงของการเข้าถึงวัคซีนและลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด จะดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ แก่โรงงานผลิตวัคซีนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการพัฒนาวัคซีนในระยะยาวของประเทศต่อไป

"สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้ ประเทศไทยจะได้รับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตวัคซีน HPV ซึ่งจะทำให้ประเทศมีวัคซีนไว้ใช้อย่างเพียงพอและมีราคาถูก และสามารถนำวัคซีนไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายอื่นนอกจากในเด็กชั้นป.5 และยังสามารถพัฒนาส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย เนื่องจากวัคซีน HPV เป็นวัคซีนที่มีความต้องการทั่วโลก แต่ปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียง 2 รายเท่านั้น โดยส่วนของเราถือเป็นรายที่ 3 ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ผลิตเป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตวัคซีนได้จำนวนมากกว่าเดิม เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกันกับการผลิตวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี สำหรับการผลิตในช่วงต้นจะเป็นลักษณะของการผลิตในช่วงปลายน้ำก่อน โดยจะผลิต แบ่งบรรจุ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีความพร้อม ซึ่งจะใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ย 6-8 ปี ทั้งนี้ในปัจจุบันวัคซีน HPV ที่มีจำหน่ายอยู่เป็นแบบ 2 สายพันธุ์ ซึ่งครอบคลุมไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ ร้อยละ 70 ซึ่งถ้าเพิ่มความครอบคลุมได้อีก 5 สายพันธุ์ จะครอบคลุมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายจะผลิตวัคซีน HPV ให้ครอบคลุมได้ถึง 9 สายพันธุ์ โดยในช่วงเริ่มต้นจะเป็นการผลิตให้ครอบคลุม 2 สายพันธุ์ให้ได้ก่อน" ดร.นพ.จรุง กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 …โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า" โดยมีพล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา...

แนะนำหนังสือใหม่ : เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์

"ไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ได้มาง่ายๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน และฝึกฝนอย่างจริงจัง" หนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับจากคุณพ่อ นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเรียนแพทย์...

เรื่องต้องรู้ของอัลไซเมอร์

ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีเรื่องหลากหลายสาระ ที่เลือกนำมาแบ่งปันกัน หลังจากที่คนทั่วไปมักที่จะมีข้อสงสัยกันว่า 1. โรคสมองเสื่อม กับโรคอัลไซเมอร์คือโรคเดียวกันหรือไม่ 2. อาการโรคอัลไซเมอร์...

Gossip News: WPH ออกตรวจสุขภาพฟรี...รับเทศกาลไหว้พระจันทร์

นพ.สมชาย จันทร์สว่าง บอสใหญ่ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH จัดเตรียมทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง...

ภาพข่าว: เยี่ยมชม ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Dr.Tarek Razek (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ Center for Global Surgery มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ ประเทศแคนาดา เยี่ยมชมศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ และศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว...

Related Topics