คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรม International Basic PICC Line Training Workshop สำหรับวิสัญญีแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday April 4, 2018 13:33
กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เนื่องจากการใช้ PICC line หรือ Peripherally Inserted Central Catheter มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยการใช้ PICC line ยังถือเป็นระยะเริ่มต้น ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนและบุคลากรทั่วไปยังขาดทักษะ ความชำนาญ และความรู้ในการปฏิบัติหัตถการและการดูแลหลังการใส่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาได้เริ่มให้บริการการใส่ PICC line มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

ในการนี้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้กำหนดจัดอบรม International basic PICC Line Training สำหรับวิสัญญีแพทย์ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00-16:00 น. ที่ ศูนย์ SiTEC ชั้น 4 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท จำนวน 40 คน ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใส่และดูแล PICC line ซึ่งถือเป็นหัตถการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยอย่างมาก ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมโดยมีการบรรยาย การฝึกแบบ hands-on กับเครื่อง ultrasound และอาสาสมัครในการตรวจดูกายวิภาคของหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องและการฝึกแบบ hands-on กับหุ่นจำลองและอุปกรณ์ฝึกทักษะการใช้ ultrasound รวมไปถึงการสอนแสดงการใส่ PICC line ในผู้ป่วยจริงโดยการถ่ายวิดิทัศน์จากห้องทำหัตถการมายังห้องบรรยายรวมและเปิดโอกาสให้ผู้อบรมมีการซักถามกับผู้ปฏิบัติการจริงได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ติดต่อ คุณรานี/คุณวันทนีย์ โทรศัพท์:0-2419-7992 โทรศัพท์: 0-2419-7975/9297 โทรสาร: 02-411-3256 Email: sirirajanes@gmail.com


Latest Press Release

ภาพกิจกรรม BE STRONG BE HEALTHY Hospital Roadshow smart focus ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ โฟกัสตรงจุด รู้ก่อน รักษาได้

ภาพกิจกรรม งาน BE STRONG BE HEALTHY Hospital Roadshow 2018-2019 หัวข้อ "smart focus ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ โฟกัสตรงจุด รู้ก่อน รักษาได้" โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย งานสุขภาพดี โดยมีแพทย์...

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เปิดตัวโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง อย่างเป็นทางการ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางระดับพรีเมียม 6 ดาว

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย จัดงาน "พิธีเปิดโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง อย่างเป็นทางการ" โรงพยาบาลแห่งใหม่ล่าสุดในเครือธนบุรี...

ใบเตย นำทีม ศิลปินอาร์สยาม ชวนคนกรุงเทพฯใส่หน้ากากอนามัยรับมือฝุ่นพิษ!

ไม่ใช่เรื่องธรรมดา สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพราะมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับสูง อาจมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในระยะยาว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและความสามารถทางสมอง ดังนั้น...

ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ปัญหาฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 กรณีศึกษาจากประชาชน...

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแก่ ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล (ขวา) หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

Related Topics