คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรม International Basic PICC Line Training Workshop สำหรับวิสัญญีแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday April 4, 2018 13:33
กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เนื่องจากการใช้ PICC line หรือ Peripherally Inserted Central Catheter มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยการใช้ PICC line ยังถือเป็นระยะเริ่มต้น ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนและบุคลากรทั่วไปยังขาดทักษะ ความชำนาญ และความรู้ในการปฏิบัติหัตถการและการดูแลหลังการใส่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาได้เริ่มให้บริการการใส่ PICC line มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

ในการนี้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้กำหนดจัดอบรม International basic PICC Line Training สำหรับวิสัญญีแพทย์ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08:00-16:00 น. ที่ ศูนย์ SiTEC ชั้น 4 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท จำนวน 40 คน ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใส่และดูแล PICC line ซึ่งถือเป็นหัตถการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยอย่างมาก ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมโดยมีการบรรยาย การฝึกแบบ hands-on กับเครื่อง ultrasound และอาสาสมัครในการตรวจดูกายวิภาคของหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องและการฝึกแบบ hands-on กับหุ่นจำลองและอุปกรณ์ฝึกทักษะการใช้ ultrasound รวมไปถึงการสอนแสดงการใส่ PICC line ในผู้ป่วยจริงโดยการถ่ายวิดิทัศน์จากห้องทำหัตถการมายังห้องบรรยายรวมและเปิดโอกาสให้ผู้อบรมมีการซักถามกับผู้ปฏิบัติการจริงได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ติดต่อ คุณรานี/คุณวันทนีย์ โทรศัพท์:0-2419-7992 โทรศัพท์: 0-2419-7975/9297 โทรสาร: 02-411-3256 Email: sirirajanes@gmail.com


Latest Press Release

สคร.10 อุบลฯ ชี้ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (World diabetes day) และกำหนดประเด็นสารรณรงค์ในปี 2561 คือ "The Family...

ภาพข่าว: กิจกรรมวันเบาหวานโลก โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2561 ในงานมีกิจกรรม การให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) แนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยทีมแพทย์ บูธกิจกรรมและสินค้าเพื่อสุขภาพ...

โรงพยาบาลสุขุมวิท ร่วมกับ สภากาชาด จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ สภากาชาด จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลสุขุมวิท ร่วมกับ สภากาชาด ให้บริการออกหน่วย บริจาคโลหิตจากพนักงาน บุคลากรและผู้สนใจ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม ชั้น 5A ของโรงพยาบาล เมื่อเร็วๆ...

กิจกรรมวันเลาหวานโลก รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2561 ในงานมีกิจกรรม การให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) แนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยทีมแพทย์ บูธกิจกรรมและสินค้าเพื่อสุขภาพ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ. กรุงเทพ มอบสุขภาพที่ดีเป็น ของขวัญวันพ่อ 17 พฤศจิกายน 2 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเชิญมอบสุขภาพที่ดีให้กับคุณพ่อ ครอบครัว และคนที่คุณรัก ด้วย "โปรแกรมตรวจสุขภาพของขวัญวันพ่อ" เพื่อเป็นของขวัญวันพ่อในเดือนธันวาคมนี้ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหลักและชุดตรวจสุขภาพผู้สูงวัย ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ ชุดตรวจสุขภาพสมอง...

Related Topics