NW Bio เตรียมอภิปรายข้อมูลระหว่างการทดลองระยะที่ 3 ในห้องประชุมย่อย Industry Theater Session ที่งาน ASCO ประจำปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday June 1, 2018 13:52
เบเธสดา รัฐแมรีแลนด์--1 มิ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Northwest Biotherapeutics (OTCQB: NWBO) (NW Bio) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งพัฒนาวิธีทางภูมิคุ้มกันบำบัด DCVax(R) เพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดเป็นก้อน ประกาศว่า ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนนี้ เวลา 16.15 น. ตามเขตเวลาตอนกลางของสหรัฐ ในห้องประชุมย่อย Industry Expert Theater ที่การประชุม ASCO Conference ภายในโถงนิทรรศการ ณ ศูนย์การประชุมแมคคอร์มิกเพลซ นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ดร. มาร์นิกซ์ แอล. บอช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ NW Bio จะอภิปรายข้อมูลบางส่วน (interim data) ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม จากการทดลอง DCVax(R)-L ระยะที่ 3 เพื่อการรักษาโรคมะเร็งสมองชนิดไกลโอบลาสโตมาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรก (newly diagnosed)

นอกจากนี้ ถ้าเวลาอำนวย แพทย์และผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาและรอดชีวิตมาแล้วหลายปี อาจร่วมเผยประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาเกี่ยวกับ DCVax-L ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลของดร. บอช จะมีการถ่ายทอดทางเว็บแคสต์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nwbio.com) ภายใต้หัวเรื่อง "Most Recent Presentations" เมื่อการเตรียมการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าเว็บแคสต์ดังกล่าวจะเปิดให้รับชมภายหลังการนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัท การนำเสนอข้อมูลการทดลองนี้ไม่ใช่การนำเสนออย่างเป็นทางการของงาน 2018 ASCO Annual Meeting กล่าวคือไม่ได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย ASCO หรือ Conquer Cancer Foundation รวมทั้งไม่ใช่การนำเสนอผลงานที่ได้รับการรับรอง CME

เกี่ยวกับ Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งใช้ระบบภูมิคุ้มกันของบุคคลเพื่อการรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าวิธีการรักษาในปัจจุบัน โดยไม่ออกฤทธิ์เป็นพิษเมื่อทำการรักษาร่วมกับเคมีบำบัด และคุ้มค่ากับการรักษา ทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรป บริษัทมีเทคโนโลยีฐานที่กว้างขวางสำหรับการพัฒนาวัคซีน DCVax(R) จากเซลล์เดนไดรติก (dendritic cell) โดยโครงการที่สำคัญที่สุดของบริษัทในขณะนี้คือการทดลอง Phase III ในผู้ป่วยจำนวน 331 คนที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งไกลโอบลาสโตมา มัลติฟอร์เม (Glioblastoma multiforme หรือ GBM) ซึ่งเป็นโรคมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงที่สุดและร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และถือเป็นโรคที่พบได้น้อย หรือ "โรคกำพร้า" (orphan disease) นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการทดลอง DCVax-Direct ใน Phase I/II สำหรับการรักษามะเร็งชนิดก้อนทึ่สามารถผ่าตัดได้ทุกชนิด ทั้งนี้ บริษัทได้เสร็จสิ้นการทดลองในส่วน Phase I ในผู้ป่วย 40 คน และกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการทดลองในส่วน Phase II โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ทำการทดลอง DCVax-L ใน Phase I/II สำหรับการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อความที่ปรากฏในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในอนาคตโดยใช้ DCVax และการทดลองทางคลินิกในอนาคต ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ภายใต้คำจำกัดความของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 คำต่าง ๆ เช่น "คาด" "เชื่อ" "ตั้งใจ" "ออกแบบ" "วางแผน" "ดำเนินต่อ" "อาจ" "จะ" "คาดหวัง" และคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ถือว่าเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีปัจจัยสำคัญจำนวนหนึ่งที่อาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์เอาไว้ อาทิ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการทำการทดลองทางคลินิกให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการทดลองทางคลินิก, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ตรงตามกำหนดเวลาของบุคคลที่สาม, ความเสี่ยงในประเด็นที่ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้หรือไม่, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มเติม, และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทนั้น ถูกรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งของบริษัทที่ยื่นต่อ SEC สุดท้ายนี้ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุถึงข้างต้น หรือไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งที่บริษัทยื่นต่อ SEC ซึ่งปัจจัยที่ไม่ได้กล่าวถึงดังกล่าวอาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์มากเกินควร บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขข้อความคาดการณ์ให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลใหม่ ๆ เหตุการณ์ในอนาคต หรือความคืบหน้าใด ๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนด


Latest Press Release

โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2561 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการ "หนูอยากได้ยินเสียงแม่"...

เขตสุขภาพที่ 6 จับมือ คณะแพทย์ จุฬาฯ เร่งพัฒนาศักยภาพ คลินิกหมอครอบครัว ดูแล อาชีวศาสตร์ กลุ่มแรงงานไทย-ต่างด้าว

โรงพยาบาลชลบุรี และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดงานสัมมนา "เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก"...

ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานให้ความรู้ ลดความเสี่ยง การเกิดกระดูกหักซ้ำ ในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ปี 61

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand = RCOST) ร่วมกับบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน "Special talk with...

ภาพข่าว: คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.หัวเฉียว

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดย คุณสำเริง มนูญผล (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบเงิน โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 2 จากซ้าย)...

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network18 เรื่อง Trends in Management of Trauma Care 2018

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก นำโดย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network'18 ในหัวข้อ "Trends in Management of Trauma Care 2018"...

Related Topics