NW Bio เตรียมอภิปรายข้อมูลระหว่างการทดลองระยะที่ 3 ในห้องประชุมย่อย Industry Theater Session ที่งาน ASCO ประจำปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday June 1, 2018 13:52
เบเธสดา รัฐแมรีแลนด์--1 มิ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Northwest Biotherapeutics (OTCQB: NWBO) (NW Bio) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งพัฒนาวิธีทางภูมิคุ้มกันบำบัด DCVax(R) เพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดเป็นก้อน ประกาศว่า ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนนี้ เวลา 16.15 น. ตามเขตเวลาตอนกลางของสหรัฐ ในห้องประชุมย่อย Industry Expert Theater ที่การประชุม ASCO Conference ภายในโถงนิทรรศการ ณ ศูนย์การประชุมแมคคอร์มิกเพลซ นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ดร. มาร์นิกซ์ แอล. บอช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ NW Bio จะอภิปรายข้อมูลบางส่วน (interim data) ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม จากการทดลอง DCVax(R)-L ระยะที่ 3 เพื่อการรักษาโรคมะเร็งสมองชนิดไกลโอบลาสโตมาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรก (newly diagnosed)

นอกจากนี้ ถ้าเวลาอำนวย แพทย์และผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาและรอดชีวิตมาแล้วหลายปี อาจร่วมเผยประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาเกี่ยวกับ DCVax-L ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลของดร. บอช จะมีการถ่ายทอดทางเว็บแคสต์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nwbio.com) ภายใต้หัวเรื่อง "Most Recent Presentations" เมื่อการเตรียมการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าเว็บแคสต์ดังกล่าวจะเปิดให้รับชมภายหลังการนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัท การนำเสนอข้อมูลการทดลองนี้ไม่ใช่การนำเสนออย่างเป็นทางการของงาน 2018 ASCO Annual Meeting กล่าวคือไม่ได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย ASCO หรือ Conquer Cancer Foundation รวมทั้งไม่ใช่การนำเสนอผลงานที่ได้รับการรับรอง CME

เกี่ยวกับ Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งใช้ระบบภูมิคุ้มกันของบุคคลเพื่อการรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าวิธีการรักษาในปัจจุบัน โดยไม่ออกฤทธิ์เป็นพิษเมื่อทำการรักษาร่วมกับเคมีบำบัด และคุ้มค่ากับการรักษา ทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรป บริษัทมีเทคโนโลยีฐานที่กว้างขวางสำหรับการพัฒนาวัคซีน DCVax(R) จากเซลล์เดนไดรติก (dendritic cell) โดยโครงการที่สำคัญที่สุดของบริษัทในขณะนี้คือการทดลอง Phase III ในผู้ป่วยจำนวน 331 คนที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งไกลโอบลาสโตมา มัลติฟอร์เม (Glioblastoma multiforme หรือ GBM) ซึ่งเป็นโรคมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงที่สุดและร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และถือเป็นโรคที่พบได้น้อย หรือ "โรคกำพร้า" (orphan disease) นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการทดลอง DCVax-Direct ใน Phase I/II สำหรับการรักษามะเร็งชนิดก้อนทึ่สามารถผ่าตัดได้ทุกชนิด ทั้งนี้ บริษัทได้เสร็จสิ้นการทดลองในส่วน Phase I ในผู้ป่วย 40 คน และกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการทดลองในส่วน Phase II โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ทำการทดลอง DCVax-L ใน Phase I/II สำหรับการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อความที่ปรากฏในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในอนาคตโดยใช้ DCVax และการทดลองทางคลินิกในอนาคต ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ภายใต้คำจำกัดความของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 คำต่าง ๆ เช่น "คาด" "เชื่อ" "ตั้งใจ" "ออกแบบ" "วางแผน" "ดำเนินต่อ" "อาจ" "จะ" "คาดหวัง" และคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ถือว่าเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีปัจจัยสำคัญจำนวนหนึ่งที่อาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์เอาไว้ อาทิ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการทำการทดลองทางคลินิกให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการทดลองทางคลินิก, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ตรงตามกำหนดเวลาของบุคคลที่สาม, ความเสี่ยงในประเด็นที่ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้หรือไม่, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มเติม, และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทนั้น ถูกรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งของบริษัทที่ยื่นต่อ SEC สุดท้ายนี้ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุถึงข้างต้น หรือไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งที่บริษัทยื่นต่อ SEC ซึ่งปัจจัยที่ไม่ได้กล่าวถึงดังกล่าวอาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์มากเกินควร บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขข้อความคาดการณ์ให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลใหม่ ๆ เหตุการณ์ในอนาคต หรือความคืบหน้าใด ๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนด


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 …โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า" โดยมีพล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา...

แนะนำหนังสือใหม่ : เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์

"ไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ได้มาง่ายๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน และฝึกฝนอย่างจริงจัง" หนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับจากคุณพ่อ นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเรียนแพทย์...

เรื่องต้องรู้ของอัลไซเมอร์

ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีเรื่องหลากหลายสาระ ที่เลือกนำมาแบ่งปันกัน หลังจากที่คนทั่วไปมักที่จะมีข้อสงสัยกันว่า 1. โรคสมองเสื่อม กับโรคอัลไซเมอร์คือโรคเดียวกันหรือไม่ 2. อาการโรคอัลไซเมอร์...

Gossip News: WPH ออกตรวจสุขภาพฟรี...รับเทศกาลไหว้พระจันทร์

นพ.สมชาย จันทร์สว่าง บอสใหญ่ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH จัดเตรียมทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง...

ภาพข่าว: เยี่ยมชม ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Dr.Tarek Razek (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ Center for Global Surgery มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ ประเทศแคนาดา เยี่ยมชมศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ และศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว...

Related Topics