NW Bio เตรียมอภิปรายข้อมูลระหว่างการทดลองระยะที่ 3 ในห้องประชุมย่อย Industry Theater Session ที่งาน ASCO ประจำปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday June 1, 2018 13:52
เบเธสดา รัฐแมรีแลนด์--1 มิ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Northwest Biotherapeutics (OTCQB: NWBO) (NW Bio) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งพัฒนาวิธีทางภูมิคุ้มกันบำบัด DCVax(R) เพื่อรักษาโรคมะเร็งชนิดเป็นก้อน ประกาศว่า ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนนี้ เวลา 16.15 น. ตามเขตเวลาตอนกลางของสหรัฐ ในห้องประชุมย่อย Industry Expert Theater ที่การประชุม ASCO Conference ภายในโถงนิทรรศการ ณ ศูนย์การประชุมแมคคอร์มิกเพลซ นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ดร. มาร์นิกซ์ แอล. บอช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ NW Bio จะอภิปรายข้อมูลบางส่วน (interim data) ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม จากการทดลอง DCVax(R)-L ระยะที่ 3 เพื่อการรักษาโรคมะเร็งสมองชนิดไกลโอบลาสโตมาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรก (newly diagnosed)

นอกจากนี้ ถ้าเวลาอำนวย แพทย์และผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาและรอดชีวิตมาแล้วหลายปี อาจร่วมเผยประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาเกี่ยวกับ DCVax-L ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลของดร. บอช จะมีการถ่ายทอดทางเว็บแคสต์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nwbio.com) ภายใต้หัวเรื่อง "Most Recent Presentations" เมื่อการเตรียมการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าเว็บแคสต์ดังกล่าวจะเปิดให้รับชมภายหลังการนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัท การนำเสนอข้อมูลการทดลองนี้ไม่ใช่การนำเสนออย่างเป็นทางการของงาน 2018 ASCO Annual Meeting กล่าวคือไม่ได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย ASCO หรือ Conquer Cancer Foundation รวมทั้งไม่ใช่การนำเสนอผลงานที่ได้รับการรับรอง CME

เกี่ยวกับ Northwest Biotherapeutics

Northwest Biotherapeutics เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งใช้ระบบภูมิคุ้มกันของบุคคลเพื่อการรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าวิธีการรักษาในปัจจุบัน โดยไม่ออกฤทธิ์เป็นพิษเมื่อทำการรักษาร่วมกับเคมีบำบัด และคุ้มค่ากับการรักษา ทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรป บริษัทมีเทคโนโลยีฐานที่กว้างขวางสำหรับการพัฒนาวัคซีน DCVax(R) จากเซลล์เดนไดรติก (dendritic cell) โดยโครงการที่สำคัญที่สุดของบริษัทในขณะนี้คือการทดลอง Phase III ในผู้ป่วยจำนวน 331 คนที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งไกลโอบลาสโตมา มัลติฟอร์เม (Glioblastoma multiforme หรือ GBM) ซึ่งเป็นโรคมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงที่สุดและร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และถือเป็นโรคที่พบได้น้อย หรือ "โรคกำพร้า" (orphan disease) นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการทดลอง DCVax-Direct ใน Phase I/II สำหรับการรักษามะเร็งชนิดก้อนทึ่สามารถผ่าตัดได้ทุกชนิด ทั้งนี้ บริษัทได้เสร็จสิ้นการทดลองในส่วน Phase I ในผู้ป่วย 40 คน และกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการทดลองในส่วน Phase II โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ทำการทดลอง DCVax-L ใน Phase I/II สำหรับการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อความที่ปรากฏในข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในอนาคตโดยใช้ DCVax และการทดลองทางคลินิกในอนาคต ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ภายใต้คำจำกัดความของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 คำต่าง ๆ เช่น "คาด" "เชื่อ" "ตั้งใจ" "ออกแบบ" "วางแผน" "ดำเนินต่อ" "อาจ" "จะ" "คาดหวัง" และคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ถือว่าเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีปัจจัยสำคัญจำนวนหนึ่งที่อาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์เอาไว้ อาทิ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการทำการทดลองทางคลินิกให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระบวนการทดลองทางคลินิก, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ตรงตามกำหนดเวลาของบุคคลที่สาม, ความเสี่ยงในประเด็นที่ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้หรือไม่, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการระดมทุนเพิ่มเติม, และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทนั้น ถูกรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งของบริษัทที่ยื่นต่อ SEC สุดท้ายนี้ อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุถึงข้างต้น หรือไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแบบไฟลิ่งที่บริษัทยื่นต่อ SEC ซึ่งปัจจัยที่ไม่ได้กล่าวถึงดังกล่าวอาจทำให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์มากเกินควร บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขข้อความคาดการณ์ให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลใหม่ ๆ เหตุการณ์ในอนาคต หรือความคืบหน้าใด ๆ เว้นแต่กฎหมายกำหนด


Latest Press Release

1 มีนาคม ฟังเสียงผู้ป่วยจิตเวช จากหลุมดำ...สู่แสงดาว มืดได้ก็สว่างได้

สมาคมสายใยครอบครัวร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตสังคมจัดงานประชุมวิชาการ "Psychosocial Network Conference 2019, A Journey of Recovery: From Stuck to Star จากหลุมดำ...สู่แสงดาว" วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง ชั้น 9 อาคารราชสาทิส...

ปวดท้องแบบไหนควรระวัง สัญญาณเตือน 9 โรคอันตราย ของการปวดในช่องท้อง

อวัยวะภายในช่องท้อง ไม่ว่าจะเป็น กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตับอ่อน ล้วนเป็นอวัยวะภายในที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ที่เรารับประทานเข้าไป รวมทั้งย่อยและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เมื่อใดก็ตามที่อวัยวะเหล่านี้ทำงานผิดปกติ...

ภาพข่าว: รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดงานเสวนา มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้

เสวนา:นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ (ที่2จากขวา) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้ โดยมี แพทย์หญิงวรวรรณ บุญรักษา (ที่2จากซ้าย) (อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร) เสวนาภายใต้หัวข้อ...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มอบเงินสมทบในโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ในงานอนุบาลลิมปิก ลิตเติ้ลฮีโร่ 2019

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา และโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา "อนุบาลลิมปิก – ลิตเติ้ลฮีโร่ 2019" ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬาของน้องๆอนุบาลมากมาย อาทิ การแข่งขันจักรยานขาไถ การเตะลูกโทษ...

Mallinckrodt ประกาศผลวิเคราะห์ระหว่างการศึกษาทางคลินิก Phase 3 สำหรับการใช้เครื่อง Therakos(R) Photopheresis ในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรค GVHD เฉียบพลันที่ดื้อยาสเตียรอยด์

-- อัตราตอบสนองโดยรวมเหนือเป้าหมายตามเกณฑ์จุดกึ่งกลางของการวิจัย (n=25) บริษัทขอหยุดรับผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมตามระเบียบการ -- Mallinckrodt plc (NYSE:MNK) บริษัทเภสัชภัณฑ์เฉพาะทางชั้นแนวหน้าของโลก ขอประกาศผลวิเคราะห์ระหว่างการวิจัย...

Related Topics