Monday July 22, 2019 21:21

สุขภาพ Press Release : 18 Jun 2018

แพทย์ไทยแนะวิธีเลือกใช้เลเซอร์รักษาโรคผิวหนัง สุขภาพ—18 Jun 18

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เผยแพทย์เฉพาะทางด้านเลเซอร์ผิวหนังของไทยได้รับการยอมรับความสามารถจากทั่วโลกทั้งในระดับสากล เผยมีงานวิจัยทางวิชาการหลายชิ้นได้รับการพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ศ.นพ.วรพงษ์

RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายในเด็ก สุขภาพ—18 Jun 18

ไวรัส RSV สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย แต่อาจส่งผลรุนแรงได้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ยิ่งถ้าเกิดในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี และมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ปอด หอบหืด แล้วหล่ะก็ อาจทำให้ปอดบวมติดเชื้อและเสียชีวิตได้เลยนะครับ อาการของเด็กที่ติดเชื้อ RSV