Saturday August 17, 2019 18:13

สุขภาพ Press Release : 29 Jun 2018

Elsevier เปิดตัว Preprints with The Lancet บนเครือข่าย SSRN สุขภาพ—29 Jun 18

SSRN แหล่งรวบรวมงานวิจัยก่อนตีพิมพ์และงานวิจัยระยะแรกในเครือของ Elsevier ประกาศเปิดตัวชุดบทความฉบับก่อนตีพิมพ์ "Preprints with The Lancet" เพื่อแบ่งปันงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ในระยะแรก (โลโก้:

สวช.ชี้!! การปรับเปลี่ยนกลไกการพิจารณาวัคซีนใหม่เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สุขภาพ—29 Jun 18

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(สวช.) กล่าวว่า ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนมายาวนานเกือบ 40 ปีแล้ว และเนื่องจากวัคซีนเป็นเครื่องมือป้องกันโรคทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสูง

รพ. กรุงเทพชวน ตรวจเช็กสมรรถภาพผู้สูงวัย...ให้ก้าวมั่นใจ สูงวัยอย่างมั่นคง เพื่อเลี่ยง 10 สุขภาพ—29 Jun 18

เมื่อเริ่มสูงวัย ร่างกายย่อมเสื่อมลงไปตามกาลเวลา การเอาใจใส่ต่อสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กว่าจะทราบถึงสุขภาพของตนเองก็ต่อเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานลดลง

มหกรรม รวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 5 ผนึกกำลัง เสริมศักยภาพ สุขภาพ—29 Jun 18

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงานมหกรรม "รวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 5" ผนึกกำลังร่วมเสริมศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และอปท. ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ พร้อมเน้นการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปี 61 เขตสุขภาพที่ 5 มี

ไข้เลือดออก.. ภัยร้ายช่วงหน้าฝน สุขภาพ—29 Jun 18

ในช่วงหน้าฝน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ช่วงนี้คนไทยมีโอกาสป่วยได้ง่าย และอีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนไทยในช่วงฤดูฝน นั้นคือ "โรคไข้เลือดออก" โดยโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นปัญหาของสาธารณสุขในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้น

การเกิดแผลเบาหวาน สุขภาพ—29 Jun 18

อาการ แผลเบาหวาน ( Diabetic Ulcer ) เป็นภาวะแทรกซ้อนพบมากที่สุดในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ และเกิดอาการชา หรือไร้ความรู้สึกบริเวณปลายมือและเท้า เนื่องจากหลอดเลือดทำงานผิดปกติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ หนุน ม.มหิดล และ อภ. พัฒนา วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี สุขภาพ—29 Jun 18

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(สวช.)กล่าวว่า "โรคไข้สมองอักเสบเจอี"เป็นโรคไข้สมองอักเสบที่พบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เจอี(Japanese encephalitis: JEV)โดยมียุงรำคาญเป็นพาหะ