Sunday November 18, 2018 00:37

สุขภาพ Press Release : 17 Jul 2018

ภาพข่าว: โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สุขภาพ—17 Jul 18

ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลยันฮี พร้อมด้วยนพ. สุรสิทธิ์ สุรเตวัฒน์ แพทย์ศูนย์ฉุกเฉิน (ER) และทีมพยาบาลโรงพยาบาลยันฮี จัดการอบรมและให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) สุขภาพ—17 Jul 18

โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำสารคาร์โบไฮเดรต ( ประเภทแป้งและน้ำตาล ) มาใช้ได้ตามปกติ โดยผู้ที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่ เกิดจากความผิดปกติที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม ซึ่งสาเหตุของโรค ยังไม่ทราบแน่ชัดได้ว่าเกิดจากอะไร

ลดพาหะร้าย...ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก สุขภาพ—17 Jul 18

ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ การเพาะพันธุ์ของยุงลายสามารถเกิดได้ง่าย เมื่อจำนวนพาหะมีมากขึ้นโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกก็มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะหากเกิดกับช่วงวัยเด็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่มีภาวะโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ก็มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

แก้อาการปวดคอด้วยการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก สุขภาพ—17 Jul 18

ปัจจุบันสื่อสังคมโซเชียลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จนทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมก้มหน้าหรือไทยแลนด์4.0โดยสมบูรณ์แบบ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอน

ประกันชีวิตที่มีครอบคลุมหรือยัง อยากได้ความคุ้มครองเพิ่ม เลือกแบบไหนดีให้ตรงใจเรา สุขภาพ—17 Jul 18

ในแต่ละวันชีวิตคนเราดำเนินไปอย่างไม่แน่นอน และอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลา ประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของใครหลายคนที่ต้องการความคุ้มครองให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจไร้กังวล ทั้งยังเป็นหลักประกันสำหรับคนข้างหลังได้ด้วย