รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ Critical Care เรื่อง The Basic to The Best Critical Care 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday July 19, 2018 13:29
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดการประชุมวิชาการ Critical Care เรื่อง The Basic to The Best Critical Care 2018 เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยวิกฤตทุกช่วงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม D1 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการจัดประชุมวิชาการ Critical Care เรื่อง The Basic to The Best Critical Care 2018 เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตทุกช่วงอายุ โดยมี นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวเปิดงาน ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 20 กรกฎาคม 2561

โดยการบรรยายเป็นการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤต โดยอาจารย์แพทย์ชั้นนำจากทั่วประเทศ อาทิ เรื่องOptimal Care of Mechanical Ventilated Patient โดย ผศ.นพ.ทนันชัย บุญบูรพงศ์ วิสัญญีวิทยาและเวชบำบัดวิกฤต รพ.รามาธิบดี เรื่องการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ โดย ทีมแพทย์หออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต รพ.กรุงเทพพัทยา เรื่อง Hemodynamics in critical care basic to advance โดย นพ.นรเดช พงศ์ปริตร วิสัญญีวิทยาและเวชบำบัดวิกฤต รพ.สมิติเวช สุขุมวิท เรื่อง What do you need to know about shock? โดย พญ.ฐิติพร นภาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการหอผู้ป่วยวิกฤต รพ.กรุงเทพพัทยา เรื่อง Review of common inotropes, vasopressors, and antiarrhythmic drug in Critical care โดย นพ.ปริญญา ชมแสง อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.กรุงเทพพัทยา เรื่อง Volume Assessment Strategies: Invasive and Non-Invasive

โดย นพ.สัณฐิติ โมรากุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และ เรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตอีกหลายหลายหัวข้อ ซึ่งในแต่ละเรื่องเป็นหัวข้อ สามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้เป็นอย่างดี โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ร่วมประชุมกว่า 200 ท่าน

รพ.กรุงเทพพัทยา เป็นศูนย์ฯที่ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤติอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา rทีมพยาบาลเฉพาะทางในกสนดูแลผู้ป่วยทุกช่วงวัยและเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ทำให้ผู้ป่วยสามารถปลอดภัยและผ่านพ้นภาวะวิกฤตได้


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 …โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า" โดยมีพล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา...

แนะนำหนังสือใหม่ : เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์

"ไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ได้มาง่ายๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน และฝึกฝนอย่างจริงจัง" หนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับจากคุณพ่อ นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเรียนแพทย์...

เรื่องต้องรู้ของอัลไซเมอร์

ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีเรื่องหลากหลายสาระ ที่เลือกนำมาแบ่งปันกัน หลังจากที่คนทั่วไปมักที่จะมีข้อสงสัยกันว่า 1. โรคสมองเสื่อม กับโรคอัลไซเมอร์คือโรคเดียวกันหรือไม่ 2. อาการโรคอัลไซเมอร์...

Gossip News: WPH ออกตรวจสุขภาพฟรี...รับเทศกาลไหว้พระจันทร์

นพ.สมชาย จันทร์สว่าง บอสใหญ่ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH จัดเตรียมทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง...

ภาพข่าว: เยี่ยมชม ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Dr.Tarek Razek (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ Center for Global Surgery มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ ประเทศแคนาดา เยี่ยมชมศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ และศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว...

Related Topics