ภาพข่าว: EKH เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์จีน

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Monday August 6, 2018 12:45
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--

นายอำนวย เอื้ออารีมิตร (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) พร้อม Agency เยี่ยมชม H.I.M. Medicals Center ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ได้มีการร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการรู้จักโรงพยาบาลเอกชัย มากขึ้น โดยชูจุดเด่นตรงที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในเรื่องศูนย์แม่และเด็ก รวมถึงศูนย์ผู้มีบุตรยาก (ศูนย์เด็กหลอดแก้ว)


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 …โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า" โดยมีพล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา...

แนะนำหนังสือใหม่ : เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์

"ไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ได้มาง่ายๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน และฝึกฝนอย่างจริงจัง" หนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับจากคุณพ่อ นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเรียนแพทย์...

เรื่องต้องรู้ของอัลไซเมอร์

ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีเรื่องหลากหลายสาระ ที่เลือกนำมาแบ่งปันกัน หลังจากที่คนทั่วไปมักที่จะมีข้อสงสัยกันว่า 1. โรคสมองเสื่อม กับโรคอัลไซเมอร์คือโรคเดียวกันหรือไม่ 2. อาการโรคอัลไซเมอร์...

Gossip News: WPH ออกตรวจสุขภาพฟรี...รับเทศกาลไหว้พระจันทร์

นพ.สมชาย จันทร์สว่าง บอสใหญ่ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH จัดเตรียมทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง...

ภาพข่าว: เยี่ยมชม ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Dr.Tarek Razek (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ Center for Global Surgery มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ ประเทศแคนาดา เยี่ยมชมศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ และศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว...

Related Topics