Tuesday March 26, 2019 22:12

สุขภาพ Press Release : 07 Aug 2018

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน กลเม็ด เคล็ดลับ ป้องกันไตวาย ตอน สุขภาพ—07 Aug 18

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน กลเม็ด

ภาพข่าว: รพ.ธนบุรี 2 จัดเสวนาให้ความรู้ หัวข้อ รู้ไว้ไม่เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม สุขภาพ—07 Aug 18

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี 2 พร้อมด้วย นางสาวเรวดี ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสายบริหารโรงพยาบาลธนบุรี 2 และ นางบุญโสม อภิบุณโยภาสผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน ได้เป็นประธานเปิดงานเสวนา รู้ไว้ไม่เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และ พาร์กินสัน" "

Sotera Health เผยการขายแผนกไอโซโทปของ Nordion ให้แก่บริษัท BWXT เสร็จสมบูรณ์แล้ว สุขภาพ—07 Aug 18

- Nordion มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีรังสีแกมมา ส่งเสริมพันธกิจของ Sotera Health ในการดูแลสุขภาพผู้คนทั่วโลกตามสโลแกน Safeguarding Global Health(TM) Sotera Health LLC ผู้นำระดับโลกด้านการปกป้องสุขภาพแบบบูรณาการ