Friday September 21, 2018 15:29

สุขภาพ Press Release : 15 Aug 2018

เผยโฉม ศูนย์สุขภาพจิตชลบุรี หนุนระเบียงเศรษฐกิจฯ ดูแลสุขภาพใจคนงาน สุขภาพ—15 Aug 18

ความตื่นตัวในภาคธุรกิจ จากนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor: EEC ) ได้สร้างบรรยากาศให้เมืองไทยเอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีมาก โดยการผลักดันนโยบาย

เลเซอร์ รักษาอาการภูมิแพ้ สุขภาพ—15 Aug 18

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบมากในสังคมไทย ซึ่งจากสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย พบโรคภูมิแพ้ในเด็กไทยสูงขึ้นร้อยละ 38 พบในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 20 ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากขึ้น 3 - 4 เท่า เมื่อเทียบกับ 10

กระเพาะอาหารอักเสบ ปล่อยไว้เรื้อรังไม่ดีแน่! สุขภาพ—15 Aug 18

ปกติแล้วกระเพาะอาหารของเราจะมีเยื่อเมือกบุไว้ไม่ให้กรดจากน้ำย่อยสามารถกัดกระเพาะได้ แต่บางพฤติกรรมก็อาจทำให้เยื่อบุถูกน้ำย่อยทำลายจนเกิดการอักเสบได้ พฤติกรรมที่ว่านั่นก็เช่น การทานอาหารไม่ตรงเวลา การดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน สูบบุหรี่