Saturday August 24, 2019 14:30

สุขภาพ Press Release : 15 Aug 2018

เผยโฉม ศูนย์สุขภาพจิตชลบุรี หนุนระเบียงเศรษฐกิจฯ ดูแลสุขภาพใจคนงาน สุขภาพ—15 Aug 18

ความตื่นตัวในภาคธุรกิจ จากนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor: EEC ) ได้สร้างบรรยากาศให้เมืองไทยเอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีมาก โดยการผลักดันนโยบาย

เครือข่ายลดบริโภคเค็มเปิดตัวคลิ๊ปภาพยนตร์สั้น รณรงค์ลดเค็ม เรื่อง The Ingredients : มื้อพิ(ษ)เศษ สุขภาพ—15 Aug 18

นท.พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เปิดเผยว่า เครือข่ายลดบริโภคเค็มได้เปิดตัวคลิ๊ปภาพยนตร์สั้น ความยาวประมาณ 8 นาที เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคเค็ม ในเรื่อง " The Ingredients : มื้อพิ(ษ)เศษ"โดยดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์

เลเซอร์ รักษาอาการภูมิแพ้ สุขภาพ—15 Aug 18

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบมากในสังคมไทย ซึ่งจากสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย พบโรคภูมิแพ้ในเด็กไทยสูงขึ้นร้อยละ 38 พบในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 20 ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากขึ้น 3 - 4 เท่า เมื่อเทียบกับ 10

กระเพาะอาหารอักเสบ ปล่อยไว้เรื้อรังไม่ดีแน่! สุขภาพ—15 Aug 18

ปกติแล้วกระเพาะอาหารของเราจะมีเยื่อเมือกบุไว้ไม่ให้กรดจากน้ำย่อยสามารถกัดกระเพาะได้ แต่บางพฤติกรรมก็อาจทำให้เยื่อบุถูกน้ำย่อยทำลายจนเกิดการอักเสบได้ พฤติกรรมที่ว่านั่นก็เช่น การทานอาหารไม่ตรงเวลา การดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน สูบบุหรี่