เผยโฉม ศูนย์สุขภาพจิตชลบุรี หนุนระเบียงเศรษฐกิจฯ ดูแลสุขภาพใจคนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday August 15, 2018 17:12
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--Med Agency

ความตื่นตัวในภาคธุรกิจ จากนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor: EEC ) ได้สร้างบรรยากาศให้เมืองไทยเอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น

อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีมาก โดยการผลักดันนโยบาย "เมดิคอล ฮับ" ให้มากกว่านี้ เนื่องจากธุรกิจด้านการแพทย์สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 14% จาก 100% ที่เป็นรายได้ด้านการท่องเที่ยว โดยผู้เดินทางเข้ามาเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ในไทย รวมทั้งผุ้เดินทางมาไทยจะต้องมีผู้ติดอย่างน้อย 2-3 คน และความพร้อมด้านการแพทย์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ต่างๆ

ล่าสุด กอง บ.ก.เว็บไซต์ www.medhubnews.com ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook รายงานว่า นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า

กรมสุขภาพจิตได้วางแผนเตรียมการรองรับในเรื่องนี้แล้ว โดยได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ที่จ.ชลบุรีและเปิดดำเนินการแล้ว

ศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ที่อยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ประชากรประมาณ 5 ล้านคน

สำหรับในพื้นที่เป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา คาดว่าจำนวนประชากรอาจเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าตัวจากการย้ายถิ่นเข้าไปทำงานทั้งคนไทยและต่างชาติ ผลจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองและอุตสาหกรรม อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ เช่นความเครียดจากการทำงาน การใช้สิ่งเสพติด ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ผู้สูงอายุขาดคนดูแลเพราะลูกหลานต้องไปทำงานเป็นต้น

ประการสำคัญจะต้องผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างความสุขมากขึ้น

ผลวิจัยพบว่าจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถการปรับตัวและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงขึ้น ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะได้บูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็ว

ด้าน นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จ.ชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้เร่งดำเนินการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด เน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ในเบื้องต้นได้

โดยอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางสุขภาพจิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. ให้เป็นอสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชนจำนวน 4,500 คนมีครบทุกหมู่บ้านใน 69 อำเภอซึ่งจะสามารถให้การดูแลเฝ้าระวังและค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินในขั้นต้นเช่น น้ำท่วม เป็นต้น

เพื่อส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ให้ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานทั่วไปให้แก่กลุ่มสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดด้วย เพื่อเป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพจิตต่างๆให้แก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น

สำหรับในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 20,680 แห่ง มีจำนวนแรงงาน 1.2 ล้านกว่าคน ได้เน้นการส่งเสริมความสุขในสถานประกอบการ ส่งเสริมกิจกรรมลดความเครียดต่างๆ จากการทำงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการเป็นอันมาก


Latest Press Release

ทรูมันนี่ร่วมอาสาดูแลสุขภาพคนไทย เดินสายมอบหน้ากาก N95 แทนความห่วงใย ป้องกันฝุ่นจิ๋ว

กรุงเทพฯ, 15 กุมภาพันธ์ 2562 - เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย คุณทิทม ฝาม ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, คุณชนาภรณ์ ฉันทประทีป ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล,...

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมคุณแม่ครรภ์คุณภาพ ด้วย 8 ทักษะพัฒนาสมอง

เพราะลูกน้อยเป็นดวงใจของพ่อแม่ และพัฒนาการของลูกน้อยทั้งด้านการพัฒนาสมอง อารมณ์จิตใจ และการเรียนรู้ สามารถเสริมสร้างได้โดยคุณแม่ ควรมีอารมณ์และจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด เนื่องจากอารมณ์ของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์...

ภาพข่าว: รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง มอบเงินบริจาคสภากาชาดไทย

นายแพทย์ บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้บริหารโรงพยาบาลและธุรกิจดูแลสุขภาพ (คนกลาง) รับมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท จากกาชาดปักกิ่งและโรงพยาบาลกาชาด 999 ในโอกาสเปิดโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กรุงเทพ...

DataWow-Startup ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา AI พยากรณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ได้อย่างแม่นยำ

DataWow สตาร์ทอัพไทย ที่กำลังเติบโตและมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI, Machine Learning, Deep Learning ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ AI สำหรับพยากรณ์ฝุ่นละออง PM2.5 โดยใช้ตัวแปรเช่นทิศทางลม ความชื้น และฝน ในการพยากรณ์...

ศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็น ร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ช่วยฉีดน้ำดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ ที่ศูนย์การค้า 20 แห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ทุกสาขาในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และสาขาในหัวเมืองต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง...

Related Topics