เผยโฉม ศูนย์สุขภาพจิตชลบุรี หนุนระเบียงเศรษฐกิจฯ ดูแลสุขภาพใจคนงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday August 15, 2018 17:12
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--Med Agency

ความตื่นตัวในภาคธุรกิจ จากนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor: EEC ) ได้สร้างบรรยากาศให้เมืองไทยเอื้อต่อการลงทุนมากขึ้น

อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีมาก โดยการผลักดันนโยบาย "เมดิคอล ฮับ" ให้มากกว่านี้ เนื่องจากธุรกิจด้านการแพทย์สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 14% จาก 100% ที่เป็นรายได้ด้านการท่องเที่ยว โดยผู้เดินทางเข้ามาเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ในไทย รวมทั้งผุ้เดินทางมาไทยจะต้องมีผู้ติดอย่างน้อย 2-3 คน และความพร้อมด้านการแพทย์จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ต่างๆ

ล่าสุด กอง บ.ก.เว็บไซต์ www.medhubnews.com ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook รายงานว่า นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า

กรมสุขภาพจิตได้วางแผนเตรียมการรองรับในเรื่องนี้แล้ว โดยได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ที่จ.ชลบุรีและเปิดดำเนินการแล้ว

ศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ที่อยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ตราด จันทบุรี สระแก้ว ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ประชากรประมาณ 5 ล้านคน

สำหรับในพื้นที่เป้าหมายของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา คาดว่าจำนวนประชากรอาจเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าตัวจากการย้ายถิ่นเข้าไปทำงานทั้งคนไทยและต่างชาติ ผลจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองและอุตสาหกรรม อาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ เช่นความเครียดจากการทำงาน การใช้สิ่งเสพติด ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ผู้สูงอายุขาดคนดูแลเพราะลูกหลานต้องไปทำงานเป็นต้น

ประการสำคัญจะต้องผลักดันให้สถานประกอบการต่างๆให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างความสุขมากขึ้น

ผลวิจัยพบว่าจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถการปรับตัวและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงขึ้น ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะได้บูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็ว

ด้าน นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จ.ชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้เร่งดำเนินการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด เน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ในเบื้องต้นได้

โดยอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางสุขภาพจิตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. ให้เป็นอสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิตชุมชนจำนวน 4,500 คนมีครบทุกหมู่บ้านใน 69 อำเภอซึ่งจะสามารถให้การดูแลเฝ้าระวังและค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินในขั้นต้นเช่น น้ำท่วม เป็นต้น

เพื่อส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ให้ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ พร้อมทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานทั่วไปให้แก่กลุ่มสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดด้วย เพื่อเป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพจิตต่างๆให้แก่ประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น

สำหรับในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 20,680 แห่ง มีจำนวนแรงงาน 1.2 ล้านกว่าคน ได้เน้นการส่งเสริมความสุขในสถานประกอบการ ส่งเสริมกิจกรรมลดความเครียดต่างๆ จากการทำงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการเป็นอันมาก


Latest Press Release

โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2561 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการ "หนูอยากได้ยินเสียงแม่"...

เขตสุขภาพที่ 6 จับมือ คณะแพทย์ จุฬาฯ เร่งพัฒนาศักยภาพ คลินิกหมอครอบครัว ดูแล อาชีวศาสตร์ กลุ่มแรงงานไทย-ต่างด้าว

โรงพยาบาลชลบุรี และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดงานสัมมนา "เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก"...

ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานให้ความรู้ ลดความเสี่ยง การเกิดกระดูกหักซ้ำ ในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ปี 61

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand = RCOST) ร่วมกับบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน "Special talk with...

ภาพข่าว: คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.หัวเฉียว

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดย คุณสำเริง มนูญผล (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบเงิน โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 2 จากซ้าย)...

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network18 เรื่อง Trends in Management of Trauma Care 2018

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก นำโดย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network'18 ในหัวข้อ "Trends in Management of Trauma Care 2018"...

Related Topics