Monday March 25, 2019 06:49

สุขภาพ Press Release : 22 Aug 2018

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จับมือ พมจ.พัทลุงชู #การอ่าน เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน สุขภาพ—22 Aug 18

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ชูยุทธศาสตร์ใช้ 'การอ่าน'เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาจากครอบครัวและผู้ใกล้ชิดอย่างเหมาะสม

แค่ปวดท้อง ทำไม? คุณหมอต้องให้ส่องกล้อง สุขภาพ—22 Aug 18

1. การส่องกล้องเป็นการตรวจที่เห็นสภาพทางเดินอาหารได้ชัดเจนและทั่วถึงกว่าการตรวจรังสี ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างแม่นยำ 2. หากพบจุดผิดปกติสามารถเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อได้โดยทันที หรืออาจทำการรักษาเบื้องต้นได้ในบางกรณี

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลฯ ประจำปี 2561 สุขภาพ—22 Aug 18

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และนพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลฯ นำโดย ภก.พัฒนา ศรชัย และ ภญ.สลิลลา มูลแก้ว ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ภาพข่าว: มอบช่อดอกไม้ในโอกาสต้อนรับแพทย์ใหม่ สุขภาพ—22 Aug 18

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา มอบช่อดอกไม้ในโอกาสต้อนรับแพทย์ใหม่ พญ.สุจารวี เตชาชาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคเลือด ออกตรวจ ณ ศูนย์อายุรกรรม เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์ รองรับผู้ใช้บริการ รพ.ลานนา

โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนเตรียมจัดประชุม 2018 Taiwan Thailand Smart Healthcare Conference 28 ส.ค. สุขภาพ—22 Aug 18

โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (CCH) เป็นโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในตอนกลางของไต้หวัน อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะและโรงพยาบาลสีเขียวแห่งแรกในเอเชีย เตรียมจัดงานประชุมการดูแลสุขภาพอัจฉริยะไต้หวัน-ไทยประจำปี 2561 (2018 Taiwan

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) สุขภาพ—22 Aug 18

ปัจจุบันความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งรวมทั้งหลอดเลือดที่สมองและไตด้วย จุดมุ่งหมายของการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเพื่อลดอัตราทุพพลภาพและอัตราการตาย ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด