Friday February 22, 2019 09:55

สุขภาพ Press Release : 24 Aug 2018

รพ.ลานนาร่วมรพ.หริภุญไชย อบรมเทคนิคการสื่อสาร ในโลกออนไลน์ สุขภาพ—24 Aug 18

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 : โรงพยาบาลหริภุญไชย โดยคุณปิลันธนา ท่าช้าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ จัดอบรมเทคนิคการสื่อสาร ในโลกออนไลน์ แก่ทีมงาน อันได้แก่ แผนกการตลาด แผนกคอมพิวเตอร์ และแผนกสารสนเทศ วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้

มิติใหม่แห่งหน้าท้องกระชับ เอวคอด สุขภาพ—24 Aug 18

ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รพ.บางมด ผู้นำทางด้านศัลยกรรมความงาม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางชั้นนำของเมืองไทย จัดโปรโมชั่นรับวันแม่ เพื่อคุณสาวๆ ที่อยากมีหุ่นสวยกับส่วนลด 20,000 บาท เมื่อเข้ารับการศัลยกรรมหน้าท้อง หรือจับคู่ศัลยกรรมเพื่อเอวเอส เป๊ะ ปัง

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ เผยข่าวดีแก่ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Diffused large B cell สุขภาพ—24 Aug 18

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ เผยโอกาสดี ผู้ป่วยมีโอกาสรักษาหายขาดเพิ่มมากขึ้นถึง 30% เนื่องจากมีนวัตกรรมการรักษาที่ดี และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการอนุมัติการใช้ยา Monoclonal antibody แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด นอน ฮอดจ์กิน

ภาพข่าว: Samitivej 3P Concept : การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด รับรางวัล President Award สุขภาพ—24 Aug 18

รศ.ดร.นพ.บุญศรี จันทร์รัชชกูล สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับรางวัล President Award 2018 ชนะเลิศงานวิจัยด้าน Effectiveness Preterm Prevention Program : Samitivej 3P Concept : การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ในกลุ่มคุณแม่ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง