Monday September 16, 2019 20:11

สุขภาพ Press Release : 27 Aug 2018

ภาพข่าว: ผู้มีจิตกุศล บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.หัวเฉียว สุขภาพ—27 Aug 18

นายสำเริง มนูญผล (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท สหมนูญผล จำกัด และ เจ้าของโรงละครเอ็มเธียเตอร์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร

ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัล โรงพยาบาลคุณธรรม แก่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สุขภาพ—27 Aug 18

แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและ บีเอ็นเอช และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เป็นตัวแทนรับประทานโล่รางวัล โรงพยาบาลคุณธรรม ในงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง Emergency in Pulmonology and Critical สุขภาพ—27 Aug 18

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง "Emergency in Pulmonology and Critical Care Medicine" วันที่ 7 กย.61 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฟรี! ไม่เสียค่าลงทะเบียน

ท้องผูกแก้ได้เพียงเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ—27 Aug 18

ท้องผูกหมายถึงภาวะที่มีการขับถ่ายน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ อุจจาระมีลักษณะแข็งหรือขับถ่ายลำบาก และมีก้อนที่เล็กลง ในกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังอาจก่อให้เกิดโรคหลายอย่างตามมา เช่น ริดสีดวงทวาร หรือทวารหนักปริแตก

โรงพยาบาลลานนา รับมอบโล่เกียรติยศขอบคุณ งาน Lanna Expo 2018 สุขภาพ—27 Aug 18

ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ รับมอบโล่เกียรติคุณ ขอบคุณในงาน Lanna Expo 2018 จากสมาคมส่งเสริมและบริการสุขภาพเชียงใหม่ โดยมีท่าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ

ภาพข่าว: รพ.ลานนา จัดอบรม กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้ สุขภาพ—27 Aug 18

โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมเรื่อง "กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้" ได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าแผนก และ Assistant จำนวน 51 คน