สพฉ.จับมือภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรจัดเวทีเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday August 29, 2018 15:58
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สพฉ.จับมือภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรจัดเวทีเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน" ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตและพิการของประชาชนในพื้นที่ชุมชน พร้อมเปิดสถิติในจำนวนคนไทยเสียชีวิตแต่ละปี 460,000 คนเป็นการเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉินถึงร้อยละ 15-20

วันที่ 30 – 31 สิงหาคมที่จะถึงนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน" ขึ้น ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยจะมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายประชาสังคมเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเตรียมจัดงานครั้งนี้ว่า ปัจจุบันนี้คนไทยเราเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีล่าสุดปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคนไทยเสียชีวิตมากถึง 460,000 รายซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสี่โรคหลัก คือ โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15-20 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด นอกจากนี้แล้วเรายังมีผู้พิการเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ปีละประมาณ 1 แสนคนด้วย ซึ่งในจำนวนผู้พิการที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผู้พิการแต่กำเนิดน้อยมากแต่เป็นผู้พิการที่เกิดจากอุบัติบนท้องถนนและโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในจำนวนที่มากจนน่าตกใจ ซึ่งระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตไปถึงโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่การรักษาอย่างทันท่วงทีและจะทำให้ลดการเสียชีวิตและพิการได้ ที่ผ่านมาเราได้พยายามพัฒนาระบบการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมการให้บริการประชาชนแต่ยังทำได้ไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตามในส่วนที่สำคัญกว่าการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินคือการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จะเป็นส่วนช่วยที่สำคัญที่จะลดอัตราการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และการพิการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยประชาชนจะตัองมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างกลไกความปลอดภัยในชีวิตให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยเฉพาะการเริ่มจากฐานของชุมชน จึงเป็นสาเหตุที่เราจัดเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน" ขึ้นในครั้งนี้

รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวต่อว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ตำบลปลอดภัย" โดยจะแนะนำในเรื่องของการทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยให้ใช้มิติของตำบลปลอดภัยในการขับเคลื่อนงานเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ซึ่งตำบลปลอดภัยจะมีองค์ประกอบครบไม่เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่จนเกินไป เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันภาวะของการเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชนนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและขับเคลื่อนจากประชาชนด้วยกันเองและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็จะเป็นส่วนที่หนุนเสริม โดยจะมีอาสาสมัครต่างๆ ที่จะเป็นคนช่วยขับเคลื่อนร่วมในภาพใหญ่ โดยภาพในเบื้องต้นของตำบลปลอดภัยจะประกอบด้วยมิติในเชิงโครงสร้างและการดำเนินการเช่นบ้านเรือนปลอดภัย หมู่บ้านปลอดภัย โรงเรียนปลอดภัย วัดปลอดภัย โรงงานปลอดภัย เส้นทางปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปอลดภัยร้านค้าสถานที่ราชการสถานที่จัดประชุมก็จะต้องปลอดภัยด้วย โดยเป้าหมายสูงสุดของตำบลปลอดภัยคือการลดอัตราของคนเสียชีวิตและพิการให้ได้มากที่สุด

"ดังนั้นในวันที่ 30 – 31 สิงหาคมที่จะถึงนี้ เราจึงอยากขอเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมงาน เวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน" ขึ้น ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มาร่วมวางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างตำบลที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนร่วมกัน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมและเวทีเสวนาวิชาการ รวมถึงเวทีถอดบทเรียนต้นแบบตำบลปลอดภัยตัวอย่างที่น่าสนใจในหลากหลายพื้นที่ร่วมด้วย"นพ.ไพโรจน์กล่าว


Latest Press Release

ลัดคิวหมอ Live พิมพ์ปุ๊บ ตอบปั๊บ กับทุกปัญหาสุขภาพ

เตรียมพบกับรายการพบหมอรามารูปแบบใหม่ ช่วงลัดคิวหมอ Live ที่จะช่วยให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดรับคำถามรูปแบบใหม่ "พิมพ์ปุ๊บ ตอบปั๊บ" เพื่อคลายทุกปัญหาสุขภาพ...

หญิงวัยหมดประจำเดือนเสี่ยงกระดูกพรุน

กระดูกของคนเรามีการสร้างเซลล์ใหม่และสลายเซลล์กระดูกเก่าอยู่ตลอดเวลา ในช่วงวัยเด็กอัตราการสร้างเซลล์กระดูกใหม่จะสูงมาก จนกระทั่งเมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป อัตราการสลายกระดูกจะเริ่มมากกว่าการสร้างเซลล์กระดูกใหม่ กระดูกจะค่อยๆ...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหงษ์ยี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชม รพ.หัวเฉียว

นางอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ และ นางเพ็ญแข พรหมผลิน (ที่ 8 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหงษ์ยี่ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 …โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า" โดยมีพล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา...

แนะนำหนังสือใหม่ : เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์

"ไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ได้มาง่ายๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน และฝึกฝนอย่างจริงจัง" หนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับจากคุณพ่อ นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเรียนแพทย์...

Related Topics