สพฉ.จับมือภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรจัดเวทีเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday August 29, 2018 15:58
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สพฉ.จับมือภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรจัดเวทีเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน" ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตและพิการของประชาชนในพื้นที่ชุมชน พร้อมเปิดสถิติในจำนวนคนไทยเสียชีวิตแต่ละปี 460,000 คนเป็นการเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉินถึงร้อยละ 15-20

วันที่ 30 – 31 สิงหาคมที่จะถึงนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน" ขึ้น ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยจะมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายประชาสังคมเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเตรียมจัดงานครั้งนี้ว่า ปัจจุบันนี้คนไทยเราเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีล่าสุดปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคนไทยเสียชีวิตมากถึง 460,000 รายซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสี่โรคหลัก คือ โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15-20 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด นอกจากนี้แล้วเรายังมีผู้พิการเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ปีละประมาณ 1 แสนคนด้วย ซึ่งในจำนวนผู้พิการที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผู้พิการแต่กำเนิดน้อยมากแต่เป็นผู้พิการที่เกิดจากอุบัติบนท้องถนนและโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในจำนวนที่มากจนน่าตกใจ ซึ่งระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตไปถึงโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่การรักษาอย่างทันท่วงทีและจะทำให้ลดการเสียชีวิตและพิการได้ ที่ผ่านมาเราได้พยายามพัฒนาระบบการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมการให้บริการประชาชนแต่ยังทำได้ไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตามในส่วนที่สำคัญกว่าการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินคือการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จะเป็นส่วนช่วยที่สำคัญที่จะลดอัตราการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และการพิการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยประชาชนจะตัองมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างกลไกความปลอดภัยในชีวิตให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยเฉพาะการเริ่มจากฐานของชุมชน จึงเป็นสาเหตุที่เราจัดเวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน" ขึ้นในครั้งนี้

รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกล่าวต่อว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ตำบลปลอดภัย" โดยจะแนะนำในเรื่องของการทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยให้ใช้มิติของตำบลปลอดภัยในการขับเคลื่อนงานเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ซึ่งตำบลปลอดภัยจะมีองค์ประกอบครบไม่เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่จนเกินไป เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันภาวะของการเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชนนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและขับเคลื่อนจากประชาชนด้วยกันเองและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็จะเป็นส่วนที่หนุนเสริม โดยจะมีอาสาสมัครต่างๆ ที่จะเป็นคนช่วยขับเคลื่อนร่วมในภาพใหญ่ โดยภาพในเบื้องต้นของตำบลปลอดภัยจะประกอบด้วยมิติในเชิงโครงสร้างและการดำเนินการเช่นบ้านเรือนปลอดภัย หมู่บ้านปลอดภัย โรงเรียนปลอดภัย วัดปลอดภัย โรงงานปลอดภัย เส้นทางปลอดภัย สิ่งแวดล้อมปอลดภัยร้านค้าสถานที่ราชการสถานที่จัดประชุมก็จะต้องปลอดภัยด้วย โดยเป้าหมายสูงสุดของตำบลปลอดภัยคือการลดอัตราของคนเสียชีวิตและพิการให้ได้มากที่สุด

"ดังนั้นในวันที่ 30 – 31 สิงหาคมที่จะถึงนี้ เราจึงอยากขอเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมงาน เวทีประชุมวิชาการภาคประชาชนครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน" ขึ้น ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มาร่วมวางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างตำบลที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนร่วมกัน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมและเวทีเสวนาวิชาการ รวมถึงเวทีถอดบทเรียนต้นแบบตำบลปลอดภัยตัวอย่างที่น่าสนใจในหลากหลายพื้นที่ร่วมด้วย"นพ.ไพโรจน์กล่าว


Latest Press Release

โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2561 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการ "หนูอยากได้ยินเสียงแม่"...

เขตสุขภาพที่ 6 จับมือ คณะแพทย์ จุฬาฯ เร่งพัฒนาศักยภาพ คลินิกหมอครอบครัว ดูแล อาชีวศาสตร์ กลุ่มแรงงานไทย-ต่างด้าว

โรงพยาบาลชลบุรี และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดงานสัมมนา "เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก"...

ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานให้ความรู้ ลดความเสี่ยง การเกิดกระดูกหักซ้ำ ในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ปี 61

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand = RCOST) ร่วมกับบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน "Special talk with...

ภาพข่าว: คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.หัวเฉียว

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดย คุณสำเริง มนูญผล (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบเงิน โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 2 จากซ้าย)...

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network18 เรื่อง Trends in Management of Trauma Care 2018

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก นำโดย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network'18 ในหัวข้อ "Trends in Management of Trauma Care 2018"...

Related Topics