มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018 เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day)

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday August 30, 2018 16:18
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ กำหนดจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018" เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day)ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 (ฝั่งถนนอรุณอัมรินทร์) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพ สร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึง "โรคกระดูกพรุนภัยเงียบใกล้ตัว" พร้อมวิถีป้องกันโรคกระดูกพรุน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยการดื่มนมและผลิตภัณฑ์นมและอออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพกระดูกที่ดีในระยะยาว

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล "Fit Your Bone Run for Healthy Bone 2018" ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง Theatre ชั้น 1 อาคารหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ โดยได้รับเกียรติจากพันเอก ศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ คุณพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวร่วมกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 …โรงพยาบาลลานนา นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธี "ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า" โดยมีพล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา...

แนะนำหนังสือใหม่ : เรื่องสั้น...เรื่องศัลย์

"ไม่มีความสำเร็จใดๆ ที่ได้มาง่ายๆ ต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน และฝึกฝนอย่างจริงจัง" หนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญ ซึ่ง นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ได้รับจากคุณพ่อ นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล และเป็นแรงผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการเรียนแพทย์...

เรื่องต้องรู้ของอัลไซเมอร์

ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันอัลไซเมอร์โลก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีเรื่องหลากหลายสาระ ที่เลือกนำมาแบ่งปันกัน หลังจากที่คนทั่วไปมักที่จะมีข้อสงสัยกันว่า 1. โรคสมองเสื่อม กับโรคอัลไซเมอร์คือโรคเดียวกันหรือไม่ 2. อาการโรคอัลไซเมอร์...

Gossip News: WPH ออกตรวจสุขภาพฟรี...รับเทศกาลไหว้พระจันทร์

นพ.สมชาย จันทร์สว่าง บอสใหญ่ บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH จัดเตรียมทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง...

ภาพข่าว: เยี่ยมชม ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย)ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ Dr.Tarek Razek (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ Center for Global Surgery มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์ ประเทศแคนาดา เยี่ยมชมศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ และศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว...

Related Topics