ตั๊ก มยุรา - หมออ้อม กอบกาญจน์ ร่วมแชร์แนวคิดการใช้ชีวิตเตรียมเกษียณรับ Active Aging Society

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday August 30, 2018 12:02
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

ในงานเปิดตัว "สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา" โดย จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ นำเสนอบริการสร้างสมดุลชีวิตครบวงจรภายใต้แนวคิด "Total Wellness Solutions" เสริมแกร่ง "เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ"   สู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมที่เข้าถึงได้   พร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกบ้านและบุคคลภายนอกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณแห่งแรกของไทย เปิดตัว "สถาบันจิณณ์ เวลเนส" (Jin Wellness Institute) สถาบันดูแลสุขภาพ และ "โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา" โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการที่ครบวงจร สำหรับคนวัยเกษียณและทุกคนในครอบครัว ภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ชูจุดแกร่งความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิด "Total Wellness Solutions" นำเสนอบริการการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณและวัยเตรียมเกษียณด้วยการสร้างสมดุลให้แก่ "ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา" (Body / Soul / Spirit) ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน พร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกบ้านในโครงการฯและบุคคลภายนอกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หวังขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง (Active Aging Society) ของเมืองไทย งานนี้ "ตั๊ก – มยุรา เศวตศิลา" นักแสดงพิธีกรเจ้าของฉายาสาวสองพันปี ร่วมสัมผัสมิติใหม่การดูแลสุขภาพในแบบเฉพาะของโครงการฯ พร้อมแชร์เคล็ดลับการใช้ชีวิตในวัยเตรียมรับวัยเกษียณ พร้อมด้วย "หมออ้อม – พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล" ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ทางเลือกแนวหน้าของเมืองไทย ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ของโครงการฯ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและความสำคัญในการสร้างสมดุลชีวิตของคนวัยเกษียณ

แพทย์หญิง กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดเผยว่า "เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าผู้สูงวัยในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึงนั้นจะมีความแตกต่างจากผู้สูงวัยที่เราคุ้นเคยอย่างแน่นอน กล่าวคือผู้สูงวัยรุ่นใหม่ จะยังคงใช้ชีวิตอย่างมีพลังแม้อายุจะเกิน 60 ปีแล้วก็ตาม เพราะในอนาคตอายุ 60 ปี จะไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของวัยเกษียณอีกต่อไป เราจึงอยากเห็นพวกเขามีสุขภาพและทัศนคติต่อการใช้ชีวิตที่ดี ไม่มองว่าอายุที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต เราจะสามารถเห็นคนอายุ 80 ปียังคงทำงานอย่างกระฉับกระเฉงและยังมีประสิทธิภาพ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ในฐานะ 'เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ' จึงอยากเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง หรือ Active Aging Society ของเมืองไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดตัว 'สถาบันจิณณ์ เวลเนส' สถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณ และ 'โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา' โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการฯ จึงเป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการประกาศถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ในทุกๆด้านสู่การเป็น 'เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ' ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของเมืองไทยที่พร้อมก้าวสู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย จึงเป็นที่มาในการสร้างสรรค์แนวคิด 'Total Wellness Solutions' ที่มุ่งนำเสนอระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) ให้ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติผ่านบริการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้วยการสร้างความผูกพันระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรผู้ให้บริการโดยตรง (Human Touch) เข้าถึงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เป็นการผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เพื่อจัดการและสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา (Body / Soul / Spirit) ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการสุขภาพและกิจกรรมทางร่างกาย (Wellness Management) และ การบริหารจัดการความเจ็บป่วย (Disease Management) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน"

นอกจากนี้ ตั๊ก - มยุรา เศวตศิลา นักแสดง-พิธีกรชื่อดัง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีจนหลายคนยกให้เป็นแบบอย่าง กล่าวว่า "พี่อยู่ในวัยที่สังคมอาจจะบอกว่าเป็นวัยเกษียณแล้วก็ได้ แต่เชื่อหรือไม่ ว่าพี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเกษียณเลย เพราะพี่ไม่เคยนำเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต พี่ยังคงสนุกกับการทำงานในวงการ ทั้งบทบาทพิธีกรและนักแสดง ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจส่วนตัวอย่างจริงจัง พี่ยังคงสนุกกับการทำหน้าที่ภรรยา ทำหน้าที่แม่ในทุกๆวันอย่างไม่มีเบื่อ หลายคนก็เลยได้เห็นว่าพี่ยังคงเดินทางไปเที่ยว ทำบุญ ออกกำลังกายด้วยการเข้ายิม จ็อกกิ้ง โยคะและเล่นกอล์ฟอย่างไม่หักโหม พี่ทานข้าวร่วมกับเพื่อนๆของลูกได้อย่างไม่รู้สึกแปลกแยก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตล้วนๆ เพราะทัศนคติคือจุดเริ่มต้นของทิศทางในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง พอเรามีทัศนคติที่ดี เราก็จะดูแลตัวเองดีเป็นอัตโนมัติ เพราะเรารู้ว่าอะไรมีความสำคัญในชีวิตเรา เมื่อดูแลร่างกายดีแล้ว สุขภาพใจก็ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน พี่เป็นคนตัดอารมณ์เร็ว ทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบใจเรา และไม่ปล่อยให้ค้างคาในใจข้ามวัน ทั้งหมดนี้จึงทำให้พี่ยังคงสนุกกับชีวิตในทุกๆวัน โดยไม่ได้คิดว่าตัวเองอยู่ในวัยที่สังคมมองว่าเกษียณแล้วก็ตาม"

"อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อยากบอกทุกคนคือการใช้ชีวิตด้วยการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ โดยไม่ต้องรออายุเยอะ พี่ใช้ชีวิตด้วยการเตรียมตัวมาตั้งแต่อายุ 20 ปีตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ พี่ออกกำลังกาย ดูแลความงาม รวมถึงอาหารที่แม้จะกินทุกอย่าง แต่จะกินไม่มากและคุมปริมาณ พี่คิดเสมอว่าเราต้อง 'กตัญญูสังขาร' ของตัวเอง เพราะเราต้องใช้งานเค้าตลอดชีวิต พอเราดูแลตัวเองดี พี่ถึงสามารถยืนถ่ายรายการบนส้นสูงนานหลายชั่วโมงได้นานเป็นสิบๆปี หรือแม้แต่ตอนที่พี่ไม่สบายหนัก เราก็ผ่านมาได้ด้วยส่วนหนึ่งจากการที่เราเตรียมตัว ออกกำลังกายมาอย่างดี ร่างกายจึงฟื้นฟูเร็วและไม่บอบช้ำอย่างที่ควรเป็น การใช้ชีวิตด้วยการเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งที่พี่อยากแนะนำ เช่นเดียวกันกับโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่พี่ต้องบอกว่าน่าสนใจ และยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เพราะโครงการมีการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยหรือวัยก่อนเกษียณได้ใช้ชีวิตด้วยการเตรียมตัวหรือป้องกัน จากบริการทาง Wellness และ ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ชักชวนให้ผู้อาศัยออกมามีปฏิสัมพันธ์ มีเพื่อน ทำให้ไม่เหงา ป้องกันอัลไซเมอร์ได้อีก เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดที่ตรงกับแนวทางในการใช้ชีวิตของพี่เลยก็ว่าได้" สาวสองพันปีกล่าวปิดท้าย

นอกจากนี้แชร์แนวคิดการใช้ชีวิตเตรียมเกษียณที่น่าสนใจแล้วนั้น ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม Jin Wellness Signature นำเสนอตัวอย่างบริการภายในโครงการเพื่อสื่อให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ที่จะเกิดขึ้นจริงของผู้อาศัย เช่น Art Therapy การวาดภาพจากสีน้ำ ที่ใช้การเปลี่ยนรูปของสีเชื่อมโยงกับสภาพของจิตใจให้เกิดการตระหนักรู้และผ่อนคลาย และ Music Therapy ดนตรีบำบัดจากจังหวะเพลงป๊อปคันทรี่ ที่ชวนแขกภายในงานร่วมสนุกและเพลิดเพลินกันอย่างเห็นได้ชัด

สถาบัน จิณณ์ เวลเนส (Jin Wellness Institute) ตั้งอยู่ในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ บนถนนพหลโยธินขาออก ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,685 ตารางเมตร และ 8,058 ตารางเมตร แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) Integrative Wellness Clinic and Medical Spa คลินิกสุขภาพที่ให้บริการทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าพักอาศัย การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสุขภาวะสำหรับการจัดแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล การรักษาโรคต่างๆ การบำบัดแบบองค์รวม การให้คำแนะนำ และการบำบัดด้วยการนวด 2) Jin MediFit ศูนย์ออกกำลังกายภายใต้การดูแลแนะนำโดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของร่างกาย เช่น โยคะ การบริหารลมหายใจ คลาสซุมบ้า จี้กง ไทเก็ก รวมถึงคลาสธาราบำบัด 3) Life Enrichment ศูนย์สร้างสมดุลทางจิตใจและอารมณ์ ที่มีการจัดกิจกรรม เช่น สมาธิบำบัด4) กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดผู้สูงวัย เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด เรียนทำอาหาร เป็นต้น และ 5) โภชนบำบัด โดยมีนักกำหนดอาหารให้คำแนะนำผู้สูงอายุในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมทั้งจัดเมนูอาหารเพื่อปรับสมดุลร่างกายในรูปแบบเฉพาะบุคคล

ขณะที่ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่นโรคเรื้อรัง อัลไซเมอร์ ขนาด 54 เตียง ภายในประกอบด้วย ห้องพัก, คลินิกรักษาโรคทั่วไป รวมถึงบริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักโภชนาการและนักจิตวิทยา ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงกุมภาพันธ์ 2562 เช่นเดียวกัน ก็จะยิ่งเสริมทัพทำให้ภาพของจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สมบูรณ์แบบทั้งในเชิงของที่พักอาศัย และระบบการดูแลสุขภาพ มีศักยภาพในระดับภูมิภาค

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ของการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีพลังภายในโครงการฯ ได้แล้ววันนี้ที่ เซลส์ แกลอรี่ ภายใต้แนวคิด Life Exploring ณ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ริมถนนพหลโยธินขาออก พร้อมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ ดาวน์เพียง 5% รับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง พร้อมถือกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ www.jinwellbeing.com

Facebook: www.facebook.com/jinwellbeing
โทร. 062-802-9999

Latest Press Release

ทรูมันนี่ร่วมอาสาดูแลสุขภาพคนไทย เดินสายมอบหน้ากาก N95 แทนความห่วงใย ป้องกันฝุ่นจิ๋ว

กรุงเทพฯ, 15 กุมภาพันธ์ 2562 - เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย คุณทิทม ฝาม ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, คุณชนาภรณ์ ฉันทประทีป ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล,...

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมคุณแม่ครรภ์คุณภาพ ด้วย 8 ทักษะพัฒนาสมอง

เพราะลูกน้อยเป็นดวงใจของพ่อแม่ และพัฒนาการของลูกน้อยทั้งด้านการพัฒนาสมอง อารมณ์จิตใจ และการเรียนรู้ สามารถเสริมสร้างได้โดยคุณแม่ ควรมีอารมณ์และจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด เนื่องจากอารมณ์ของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์...

ภาพข่าว: รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง มอบเงินบริจาคสภากาชาดไทย

นายแพทย์ บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้บริหารโรงพยาบาลและธุรกิจดูแลสุขภาพ (คนกลาง) รับมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท จากกาชาดปักกิ่งและโรงพยาบาลกาชาด 999 ในโอกาสเปิดโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กรุงเทพ...

DataWow-Startup ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา AI พยากรณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ได้อย่างแม่นยำ

DataWow สตาร์ทอัพไทย ที่กำลังเติบโตและมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI, Machine Learning, Deep Learning ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ AI สำหรับพยากรณ์ฝุ่นละออง PM2.5 โดยใช้ตัวแปรเช่นทิศทางลม ความชื้น และฝน ในการพยากรณ์...

ศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็น ร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ช่วยฉีดน้ำดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ ที่ศูนย์การค้า 20 แห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ทุกสาขาในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และสาขาในหัวเมืองต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง...

Related Topics