บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุกพัฒนานวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวต่อเนื่อง เจาะตลาดกลุ่มผู้รักสุขภาพ และปูทางรับสังคมผู้สูงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Monday September 3, 2018 09:34
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--ซีดีไอพี

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ CDIP บริษัทรับทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานมาอย่างมากมายโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลน้อยลง อีกทั้งในอนาคตโลกจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น การบริโภคจึงเน้นอาหารที่ให้คุณค่าในแง่ของการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีการเพิ่มนวัตกรรมเข้าไป จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่มากขึ้น ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันที โดย CDIP มีงานวิจัยจากข้าวมากมายที่รอให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม พร้อมสำหรับตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีกำลังซื้อมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านบาท

หนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยของ CDIP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 4 Mix Oil ที่เกิดจากการนำ น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว น้ำมันกระเทียม และน้ำมันงาขี้ม้อน มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสรรพคุณ ช่วยบำรุงไขข้อต่าง ๆ ช่วยบรรเทาอาการไขข้ออักเสบ และช่วยลดไขมันในหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์นี้มา ต้องนำน้ำมันจากพืช 4 ชนิด มาวิจัยเพื่อหาสรรพคุณ และพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้

นอกเหนือไปจากการเพิ่มนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งเท่านั้น การจะนำสินค้าให้สามารถขายในท้องตลาดได้ ช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ CDIP ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ 4 Mix Oil วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และจำหน่ายผ่านช่องทางทีวี

ทั้งนี้ ยังมีสินค้าแปรรูปจากข้าวที่เกิดจากการนำงานวิจัยของ CDIP ไปต่อยอดอีกมากมาย อาทิ การแปรรูปน้ำมันรำข้าวสังข์หยด ยี่ห้อ S5 และ S5 in 1 หรือการนำข้าวมาผสมกับถั่งเช่า ยี่ห้อ Zen Cordyceps ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ถูกวางจำหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซื้อ และจำหน่ายผ่านช่องทางทีวีเช่นกัน

สิ่งที่ CDIP ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา คือการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะข้าวไทยที่มีหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมปทุม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และสายพันธุ์อื่น ๆ อีกมากมาย เรานำข้าวเหล่านี้มาวิจัยเพื่อหาสรรพคุณต่าง ๆ พร้อมกับการเพิ่มสารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ วิตามิน เบต้ากลูแคน (Beta-glucan) เบต้าแคโรทีน (Beta-carotene) ไปจนถึงการนำมาผสมกับสารสกัดจากพืช เช่น ถั่งเช่า น้ำมันมะพร้าว น้ำมันกระเทียม น้ำมันงา เป็นต้น

กระบวนการวิจัยและพัฒนาของ CDIP คือการนำข้าวมาจับคู่กับสารสกัดข้างต้น เพื่อค้นหาสรรพคุณใหม่ ๆ พร้อมกับนำมาทดลอง ตั้งแต่การทดลองในระดับเซลล์ (Cell) จนถึงการทดลองในสิ่งมีชีวิต ว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาตามที่ตั้งสมมติฐานด้านสรรพคุณนั้น ๆ ได้หรือไม่

ทั้งนี้ CDIP ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ภายใต้หลักการ 3 ประการ ดังนี้

(1) ผลิตภัณฑ์จะต้องมี ความปลอดภัย (Safety) ต่อผู้บริโภค
(2) ผลิตภัณฑ์จะต้องมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency) ในสรรพคุณที่ได้

(3) ผลิตภัณฑ์จะต้องมี ความคงตัว (Stability) คือ ผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค

ดร.สิทธิชัย กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า "CDIP ต้องยึดหลัก 3 ข้อนี้ เป็นหัวใจสำคัญในการวิจัยและพัฒนา เพราะการเพิ่มนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ หากขาดหลักการข้อใดข้อหนึ่งไป ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น ๆ จะไม่ผ่านการวิจัย และไม่สามารถนำสู่ท้องตลาดเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ ดังนั้น งานวิจัยของเราทุกชิ้นจึงต้องผ่านการพิถีพิถันในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทั้ง 3 ข้อ อีกทั้งการขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา หรือ อย. เราจึงจะมั่นใจและส่งต่องานวิจัยสู่การผลิตต่อไป"

จากการวิจัยและพัฒนาเรื่องข้าวมาอย่างยาวนาน จึงทำให้ทุกวันนี้ CDIP มีองค์ความรู้เรื่องข้าวที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การเปิดศูนย์การเรียนรู้ สถาบัน IOI เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงงานวิจัยของ CDIP รวมทั้งการเรียนรู้ในเรื่องการต่อยอดข้าวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม สามารถผลิตและแข่งขันในตลาดได้

ในส่วนของการผลิต CDIP มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ได้แก่ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ JSP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาชั้นนำของไทย บริษัท เอไนน์ ไบโอ จำกัด หรือ A9 เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูล และบริษัท ซูติเคิล ไบโอไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ZBS เป็นต้น พันธมิตรของ CDIP ที่กล่าวมานี้ พร้อมช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองได้ในทันที

"ในอนาคต JSP กำลังก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแคปซูลนิ่ม (Soft Gel) ซึ่งวัตถุที่สำคัญที่ CDIP ได้ค้นพบ คือการนำ ข้าว มาผลิตเป็นแคปซูลนิ่ม นั่นเอง" ดร.สิทธิชัยกล่าวเสริม

ต้องการสอบถามข้อมูล ติดต่อบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบอร์ 0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205


Latest Press Release

ทรูมันนี่ร่วมอาสาดูแลสุขภาพคนไทย เดินสายมอบหน้ากาก N95 แทนความห่วงใย ป้องกันฝุ่นจิ๋ว

กรุงเทพฯ, 15 กุมภาพันธ์ 2562 - เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย คุณทิทม ฝาม ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, คุณชนาภรณ์ ฉันทประทีป ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล,...

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมคุณแม่ครรภ์คุณภาพ ด้วย 8 ทักษะพัฒนาสมอง

เพราะลูกน้อยเป็นดวงใจของพ่อแม่ และพัฒนาการของลูกน้อยทั้งด้านการพัฒนาสมอง อารมณ์จิตใจ และการเรียนรู้ สามารถเสริมสร้างได้โดยคุณแม่ ควรมีอารมณ์และจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด เนื่องจากอารมณ์ของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์...

ภาพข่าว: รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง มอบเงินบริจาคสภากาชาดไทย

นายแพทย์ บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้บริหารโรงพยาบาลและธุรกิจดูแลสุขภาพ (คนกลาง) รับมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท จากกาชาดปักกิ่งและโรงพยาบาลกาชาด 999 ในโอกาสเปิดโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กรุงเทพ...

DataWow-Startup ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา AI พยากรณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ได้อย่างแม่นยำ

DataWow สตาร์ทอัพไทย ที่กำลังเติบโตและมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI, Machine Learning, Deep Learning ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ AI สำหรับพยากรณ์ฝุ่นละออง PM2.5 โดยใช้ตัวแปรเช่นทิศทางลม ความชื้น และฝน ในการพยากรณ์...

ศูนย์การค้าในเครือซีพีเอ็น ร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ช่วยฉีดน้ำดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ ที่ศูนย์การค้า 20 แห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ทุกสาขาในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และสาขาในหัวเมืองต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง...

Related Topics