บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุกพัฒนานวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวต่อเนื่อง เจาะตลาดกลุ่มผู้รักสุขภาพ และปูทางรับสังคมผู้สูงวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Monday September 3, 2018 09:34
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--ซีดีไอพี

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ CDIP บริษัทรับทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานมาอย่างมากมายโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลน้อยลง อีกทั้งในอนาคตโลกจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น การบริโภคจึงเน้นอาหารที่ให้คุณค่าในแง่ของการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีการเพิ่มนวัตกรรมเข้าไป จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่มากขึ้น ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันที โดย CDIP มีงานวิจัยจากข้าวมากมายที่รอให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม พร้อมสำหรับตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีกำลังซื้อมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านบาท

หนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยของ CDIP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 4 Mix Oil ที่เกิดจากการนำ น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว น้ำมันกระเทียม และน้ำมันงาขี้ม้อน มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสรรพคุณ ช่วยบำรุงไขข้อต่าง ๆ ช่วยบรรเทาอาการไขข้ออักเสบ และช่วยลดไขมันในหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์นี้มา ต้องนำน้ำมันจากพืช 4 ชนิด มาวิจัยเพื่อหาสรรพคุณ และพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้

นอกเหนือไปจากการเพิ่มนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งเท่านั้น การจะนำสินค้าให้สามารถขายในท้องตลาดได้ ช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ CDIP ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ 4 Mix Oil วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ และจำหน่ายผ่านช่องทางทีวี

ทั้งนี้ ยังมีสินค้าแปรรูปจากข้าวที่เกิดจากการนำงานวิจัยของ CDIP ไปต่อยอดอีกมากมาย อาทิ การแปรรูปน้ำมันรำข้าวสังข์หยด ยี่ห้อ S5 และ S5 in 1 หรือการนำข้าวมาผสมกับถั่งเช่า ยี่ห้อ Zen Cordyceps ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ถูกวางจำหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซื้อ และจำหน่ายผ่านช่องทางทีวีเช่นกัน

สิ่งที่ CDIP ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา คือการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะข้าวไทยที่มีหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมปทุม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และสายพันธุ์อื่น ๆ อีกมากมาย เรานำข้าวเหล่านี้มาวิจัยเพื่อหาสรรพคุณต่าง ๆ พร้อมกับการเพิ่มสารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ วิตามิน เบต้ากลูแคน (Beta-glucan) เบต้าแคโรทีน (Beta-carotene) ไปจนถึงการนำมาผสมกับสารสกัดจากพืช เช่น ถั่งเช่า น้ำมันมะพร้าว น้ำมันกระเทียม น้ำมันงา เป็นต้น

กระบวนการวิจัยและพัฒนาของ CDIP คือการนำข้าวมาจับคู่กับสารสกัดข้างต้น เพื่อค้นหาสรรพคุณใหม่ ๆ พร้อมกับนำมาทดลอง ตั้งแต่การทดลองในระดับเซลล์ (Cell) จนถึงการทดลองในสิ่งมีชีวิต ว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาตามที่ตั้งสมมติฐานด้านสรรพคุณนั้น ๆ ได้หรือไม่

ทั้งนี้ CDIP ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ภายใต้หลักการ 3 ประการ ดังนี้

(1) ผลิตภัณฑ์จะต้องมี ความปลอดภัย (Safety) ต่อผู้บริโภค
(2) ผลิตภัณฑ์จะต้องมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency) ในสรรพคุณที่ได้

(3) ผลิตภัณฑ์จะต้องมี ความคงตัว (Stability) คือ ผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค

ดร.สิทธิชัย กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่า "CDIP ต้องยึดหลัก 3 ข้อนี้ เป็นหัวใจสำคัญในการวิจัยและพัฒนา เพราะการเพิ่มนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ หากขาดหลักการข้อใดข้อหนึ่งไป ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น ๆ จะไม่ผ่านการวิจัย และไม่สามารถนำสู่ท้องตลาดเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ ดังนั้น งานวิจัยของเราทุกชิ้นจึงต้องผ่านการพิถีพิถันในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทั้ง 3 ข้อ อีกทั้งการขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา หรือ อย. เราจึงจะมั่นใจและส่งต่องานวิจัยสู่การผลิตต่อไป"

จากการวิจัยและพัฒนาเรื่องข้าวมาอย่างยาวนาน จึงทำให้ทุกวันนี้ CDIP มีองค์ความรู้เรื่องข้าวที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การเปิดศูนย์การเรียนรู้ สถาบัน IOI เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงงานวิจัยของ CDIP รวมทั้งการเรียนรู้ในเรื่องการต่อยอดข้าวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม สามารถผลิตและแข่งขันในตลาดได้

ในส่วนของการผลิต CDIP มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ได้แก่ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ JSP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาชั้นนำของไทย บริษัท เอไนน์ ไบโอ จำกัด หรือ A9 เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูล และบริษัท ซูติเคิล ไบโอไซด์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ZBS เป็นต้น พันธมิตรของ CDIP ที่กล่าวมานี้ พร้อมช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองได้ในทันที

"ในอนาคต JSP กำลังก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแคปซูลนิ่ม (Soft Gel) ซึ่งวัตถุที่สำคัญที่ CDIP ได้ค้นพบ คือการนำ ข้าว มาผลิตเป็นแคปซูลนิ่ม นั่นเอง" ดร.สิทธิชัยกล่าวเสริม

ต้องการสอบถามข้อมูล ติดต่อบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบอร์ 0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205


Latest Press Release

รู้เลี่ยง...ลดเสี่ยงโรคหัวใจ รพ. หัวใจกรุงเทพเปิดตัว Preventive Heart and Lipid Clinic ปกป้องหัวใจตั้งแต่ก่อนเสี่ยง

เนื่องในวันหัวใจโลก (World Heart Day) ที่ตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี การป้องกัน (Prevention) ปัจจัยเสี่ยงแต่แรกเริ่ม เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันคนวัยเจนใหม่ ให้ห่างไกลจากโรคหัวใจกันมากขึ้น รพ.หัวใจกรุงเทพ เปิดตัวคลินิกป้องกันโรคหัวใจและลดไขมัน...

ภาพข่าว: 3เอ็ม ประเทศไทยใส่ใจสุขภาพช่องปากเด็กไทย ร่วมมอบความรู้พร้อมบริการตรวจฟันฟรี

3เอ็ม ประเทศไทย ในฐานะผู้นำผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 50 ปี โดยแผนกผลิตภัณฑ์ทันตกรรมและการดูแลช่องปาก ร่วมกับ Dear Smile Clinic จัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มคืนกำไรให้กับสังคม...

ลัดคิวหมอ Live พิมพ์ปุ๊บ ตอบปั๊บ กับทุกปัญหาสุขภาพ

เตรียมพบกับรายการพบหมอรามารูปแบบใหม่ ช่วงลัดคิวหมอ Live ที่จะช่วยให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดรับคำถามรูปแบบใหม่ "พิมพ์ปุ๊บ ตอบปั๊บ" เพื่อคลายทุกปัญหาสุขภาพ...

หญิงวัยหมดประจำเดือนเสี่ยงกระดูกพรุน

กระดูกของคนเรามีการสร้างเซลล์ใหม่และสลายเซลล์กระดูกเก่าอยู่ตลอดเวลา ในช่วงวัยเด็กอัตราการสร้างเซลล์กระดูกใหม่จะสูงมาก จนกระทั่งเมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป อัตราการสลายกระดูกจะเริ่มมากกว่าการสร้างเซลล์กระดูกใหม่ กระดูกจะค่อยๆ...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหงษ์ยี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชม รพ.หัวเฉียว

นางอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ และ นางเพ็ญแข พรหมผลิน (ที่ 8 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหงษ์ยี่ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน...

Related Topics