ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network18 เรื่อง Trends in Management of Trauma Care 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday November 15, 2018 18:07
กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก นำโดย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network'18 ในหัวข้อ "Trends in Management of Trauma Care 2018" เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง Advanced Trauma Life Support (ATLS) พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ผู้มารับบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Horizon โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา ชลบุรี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลศรีระยอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา รวมตัวกัน ในนาม BDMS Eastern Trauma Network ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "Trends in Management of Trauma Care 2018" ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัยตามแนวทาง Advanced Trauma Life Support (ATLS) โดยมี นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก กล่าวเปิดงาน ซึ่งในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทั้ง 2 วันมีหัวข้อการบรรยาย อาทิ

เรื่อง "Trauma 4.0: What is a trauma network?" โดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน BDMS CoE Institute Committee - Trauma เรื่อง "Trauma in geriatric patients" โดย ผศ.ดร.กรองได อุณหสูตร BDMS Trauma Network Program Manager Bangkok Dusit Medical Services PCL เรื่อง "How to manage orthopedic trauma cases" โดย นพ.ปรัชญา จรัสจิตวิไล ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เรื่อง "Trauma fast track in BDMS Eastern trauma network" โดยทีม BDMS Eastern trauma network เรื่อง "Safety medical record in ER and pit falls" โดย นพ.มาโนช โชคแจ่มใส อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง "New ATLS 2018" โดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "Traumatic brain injury" โดย นพ.เดชา คินธร ผู้อำนวยการศูนย์สมอง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เรื่อง "Systematic Management: care of trauma patients in emergency room" โดย ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "Safety in emergency room –Violence" โดย รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "care in traumatic brain injury 4.0" โดย ผศ.ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง "Update Rabies Vaccine 2018" โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินเข้าร่วมฟังจำนวนกว่า 300 ท่าน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้รับความไว้วางใจจาก BDMS ยกระดับให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center Of Excellence: COE) ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระหว่างเครือโรงพยาบาลในภาคตะวันออกทั้ง 8 แห่ง ซึ่งเป็นด่านแรกที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วย และมีส่วนสำคัญในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1719


Latest Press Release

ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย...ให้อยู่กับลูกหลานไปนานๆ ด้วยการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง

ผู้สูงวัยเปรียบเหมือนแหล่งรวมความรักของลูกหลาน แต่ด้วยร่างกายที่เสื่อมถอยลงไม่แข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ข้อมูล รวมถึงการให้ความใส่ใจเรื่องการตรวจสุขภาพและการดูแลร่างกายให้แข็งแรงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง พญ.ธิศรา วีรสมัย...

ภาพข่าว: ประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 6 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมี รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์...

ภาพข่าว: ไบโอฟาร์ม ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อย.เยี่ยมชมไบโอแลป พร้อมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยาในอนาคต

นายวีระพัฒน์ ถกลศรี (ยืนกลางแถวหน้า) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวินิตา เจนวัฒนวิทย์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนายรชฎ ถกลศรี (ที่4 จากขวา)...

มะเร็งปอด ... อันตรายกว่าที่คิด

เป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของทั้งเพศชายและเพศหญิง อย่าง ไรก็ดี มะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะต้น สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งปอดเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไ...

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดเสวนาพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 81 ปี

คุณสุธี เกตุศิริ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดงาน วันครบรอบก่อตั้ง 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ภายในงานมีการแสดงศักยภาพของ 6 ศูนย์บริการ ได้แก่ ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์จักษุ...

Related Topics