ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network18 เรื่อง Trends in Management of Trauma Care 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday November 15, 2018 18:07
กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก นำโดย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network'18 ในหัวข้อ "Trends in Management of Trauma Care 2018" เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง Advanced Trauma Life Support (ATLS) พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ผู้มารับบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Horizon โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา ชลบุรี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลศรีระยอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา รวมตัวกัน ในนาม BDMS Eastern Trauma Network ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "Trends in Management of Trauma Care 2018" ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัยตามแนวทาง Advanced Trauma Life Support (ATLS) โดยมี นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก กล่าวเปิดงาน ซึ่งในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทั้ง 2 วันมีหัวข้อการบรรยาย อาทิ

เรื่อง "Trauma 4.0: What is a trauma network?" โดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน BDMS CoE Institute Committee - Trauma เรื่อง "Trauma in geriatric patients" โดย ผศ.ดร.กรองได อุณหสูตร BDMS Trauma Network Program Manager Bangkok Dusit Medical Services PCL เรื่อง "How to manage orthopedic trauma cases" โดย นพ.ปรัชญา จรัสจิตวิไล ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เรื่อง "Trauma fast track in BDMS Eastern trauma network" โดยทีม BDMS Eastern trauma network เรื่อง "Safety medical record in ER and pit falls" โดย นพ.มาโนช โชคแจ่มใส อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง "New ATLS 2018" โดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "Traumatic brain injury" โดย นพ.เดชา คินธร ผู้อำนวยการศูนย์สมอง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เรื่อง "Systematic Management: care of trauma patients in emergency room" โดย ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "Safety in emergency room –Violence" โดย รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "care in traumatic brain injury 4.0" โดย ผศ.ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง "Update Rabies Vaccine 2018" โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินเข้าร่วมฟังจำนวนกว่า 300 ท่าน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้รับความไว้วางใจจาก BDMS ยกระดับให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center Of Excellence: COE) ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ระหว่างเครือโรงพยาบาลในภาคตะวันออกทั้ง 8 แห่ง ซึ่งเป็นด่านแรกที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วย และมีส่วนสำคัญในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1719


Latest Press Release

ปี 2562 คาดมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงเกือบ 1.8 แสนราย กรมควบคุมโรคตั้งทัพเฝ้าระวังภัยสุขภาพให้ประชาชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2562 มี 3 โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี และคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงเกือบ 1.8 แสนราย...

บีเอชจี เปิดตัวแฟรนไชส์คลินิกเด็กหลอดแก้ว แช่แข่งเก็บรักษาไข่ ด้วยเทคโนโลยีระบบเอไอ ราคาเพียง 2.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

บริษัท บอร์เดอร์เลส เฮลธ์แคร์ กรุ๊ป เปิดตัวแฟรนไชส์คลินิกเด็กหลอดแก้ว XY.life ชูที่แรกของโลกตั้งไทยเป็น "เมืองหลวงแห่งการแช่แข็งเซลล์ไข่" ด้วยเทคโนโลยีระบบ AI แก้ไขภาวะเจริญพันธุ์และมีบุตรยาก เก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง ในราคาเพียง 2.95...

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

เบาหวาน เป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทย และเป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะไตเรื้อรัง เนื่องจากโรคเบาหวานจะมีน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เกิดเซลล์บริเวณไต ในระดับเซลล์มีหลายปัจจัยที่มีผลทำให้เซลล์ ทำหน้าที่หรือสภาวะแวดล้อมหรือการทำงานเปลี่ยนแปลงไป...

ยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

ในปัจจุบันมีการรับประทานยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อกันบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเจ็บป่วย ปวดหัว ปวดฟัน ปวดแผล ก็ต้องรับประทานยาแก้ปวด โดยยาแก้ปวดนั้น กลายเป็นยาสามัญประจำบ้าน บ้านไหนไม่มีนั้นคงเป็นไปไม่ได้ ต้องมีติดอยู่ที่บ้านไว้อยู่เสมอ...

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ...

Related Topics