Wednesday December 2, 2020 10:11

สุขภาพ Press Release : 23 Apr 2019

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ สุขภาพ—23 Apr 19

มีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หัวใจมีทั้งหมด 4 ห้อง หัวใจห้องบนจะบีบส่งเลือดไปยัง ห้องล่างและหัวใจห้องล่างจะบีบส่งเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอีกทีหนึ่ง จังหวะการเต้นของหัวใจคนปกติจะอยู่ที่ 60 – 150 ครั้ง/นาที

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Hemophilia Thailand 4.0 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก สุขภาพ—23 Apr 19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคฮีโมฟีเลีย รวมถึงนวัตกรรมการรักษาที่ช่วยยกระดับการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียจึงสนับสนุนให้เกิดงาน

วสท.เสนอแนะรัฐบาลใหม่ ผนึกกำลังฝ่าวิกฤติฝุ่นพิษ PM 2.5 ชี้แนะอยู่กับฝุ่นอย่างไรให้ชีวิตรอดปลอดภัย สุขภาพ—23 Apr 19

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจัดเวทีเสวนาระดมความคิด เรื่อง "ผนึกกำลังฝ่าวิกฤติฝุ่นพิษ PM 2.5 อยู่กับฝุ่นอย่างไร…ให้ชีวิตรอดปลอดภัย"พร้อมข้อแนะนำแก่รัฐบาลใหม่

รพ.จิตเวชโคราช พัฒนาระบบบริการ ผู้ต้องขังป่วยจิต ในเรือนจำ 4 จังหวัดอีสานใต้ ป้องกันขาดยา ฆ่าตัวตาย สุขภาพ—23 Apr 19

รพ.จิตเวชนครราชสีมา เผยผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิตและป่วยทางจิตเวชสูงถึงร้อยละ 46 สูงกว่าประชาชนทั่วไป 3 เท่าตัว เร่งพัฒนาระบบบริการดูแลในเรือนจำ 12 แห่ง ใน 4 จังหวัดอีสานใต้ ต่อเนื่องไปจนถึงหลังพ้นโทษ ป้องกันปัญหาขาดยา ฆ่าตัวตายและก่อคดีซ้ำ