พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ ชูศักยภาพศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รองรับผู้ป่วยวิกฤติในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday April 24, 2019 13:57
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

"พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" เปิดโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ งบลงทุน 700 ล้านบาท ชูศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ Trauma & Emergency Center ให้บริการโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายให้มากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการทางการแพทย์ของประชากรที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ ด้วยงบลงทุน 700 ล้านบาท และวางเป้าหมายให้โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เติบโต และเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวว่า การให้บริการของโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จะเน้นศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ด้วยศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ Trauma & Emergency Center ให้บริการโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 128 Slices ) เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram) เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วยมีความแม่นยำ นอกจากนี้ ยังมีห้องพิเศษเดี่ยว ICU ที่รองรับการรักษาผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและเปี่ยมประสิทธิภาพ

สำหรับพื้นที่การให้บริการของ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จะรองรับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย แพร่ น่าน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมระบบให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือระดับตติยภูมิ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI อีกทั้งยังมีระบบส่งกลับเพื่อพักฟื้นในโรงพยาบาลใกล้บ้านภายใต้เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ผนวกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด "ตระหนักในคุณค่าของชีวิต โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์"

ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 7 แห่งใน 6 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลสหเวช จ.พิจิตร โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จ.ลำพูน และ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ นอกจากนี้ จะมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการเพิ่มอีก 1 แห่งภายในปีนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 10 แห่งภายในปี 2562 และเพิ่มเป็น 20 แห่งภายในปี 2566 โดยมุ่งเน้นไปในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปไม่ทั่วถึง หรือมีโรงพยาบาลเป็นจำนวนน้อย เพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทันท่วงที โดยการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลจะขยายในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

แพคเกจ “Happy Health Happy Hours” ช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น. วันนี้ – 30 กันยายน 2563

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเชิญทุกท่านสุขภาพดีไปพร้อมกัน ด้วยแพคเกจ “Happy Health Happy Hours” ช่วงเวลา 12.00 -16.00 น. Happy1 ตรวจวิเคราะห์ Inbody ความสมดุลของไขมัน โปรตีน กระดูกและน้ำในร่างกาย ราคา 1,920 บาท*...

ล้างหน้าอย่างไรไม่แก่

การล้างหน้าที่คุณทำอยู่ถูกวิธีแล้วหรือยัง? เราล้างหน้ากันทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวัน แต่รู้หรือไม่ว่าการล้างหน้าที่ถูกวิธี เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ผิวมีสุขภาพดี ซึ่งการล้างหน้าดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่มีหลายท่านล้างหน้าไม่สะอาด ไม่ถูกวิธี...

“จุฬาฯ – ใบยา” เดินหน้าประกาศความสำเร็จ วัคซีนป้องกัน Covid-19 จากใบพืช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาสังคม Chula The Impact ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “จุฬาฯ – ใบยาวัคซีน นวัตกรรมไทย ไขวิกฤติ Covid-19” นำเสนอความก้าวหน้าการผลิตวัคซีนป้องกัน Covid-19 จากใบพืช โดย...

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมกับชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กฯ จัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม”

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ ผศ.พญ.สุวิรากร ธรรมศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย...

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย เตือนภัยโรคมะเร็งเต้านม ชี้โรคร้ายใกล้ตัว เตรียมจัดงาน “มะเร็งเต้านม รู้ไว หายทัน”

สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย เดินหน้าให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคมะเร็งเต้านม ชี้โรคร้ายใกล้ตัว เตือนสตรีไทยตรวจเช็คแต่เนิ่นๆ โอกาสหาย 90-100% พร้อมจุดประกายความหวังให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม เตรียมจัดงาน “มะเร็งเต้านม รู้ไว หายทัน : Pink Alert -...

Related Topics