Menarini Ricerche เตรียมนำเสนอ 3 โครงการโรคมะเร็ง ที่การประชุม ASCO ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday May 23, 2019 08:01
โปเมเซีย, อิตาลี--23 พ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Menarini Ricerche จะนำเสนอโครงการที่แตกต่างกัน 3 โครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารประกอบในการพัฒนายา SEL24/MEN1703, MEN1611 และ MEN1309/OBT076 ทางคลินิก ที่งานประชุม ASCO ประจำปี 2562 ในนครชิคาโก

ในระหว่างการนำเสนอแบบโปสเตอร์หัวข้อ "มะเร็งเต้านม - ระยะแพร่กระจาย" ในเวลา 8.00-11.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2562 นี้ ทางบริษัทจะนำเสนอโปสเตอร์หัวข้อ "B-PRECISE-01 Study: a phase Ib trial of MEN1611, a PI3K Inhibitor, combined with trastuzumab ± fulvestrant for the treatment of HER2-positive advanced or metastatic breast cancer"

MEN1611 เป็นยายับยั้งการทำงานของ PI3K ระดับ I ที่ออกฤทธิ์แบบจำเพาะเจาะจง โดย PI3K เป็นเอนไซม์สำคัญในการถ่ายทอดสารกระตุ้นการเติบโตภายนอกเซลล์ที่หลากหลาย ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของเซลล์และการตายของเซลล์ และการนำเสนอแบบโปสเตอร์นี้จะรายงานรูปแบบการศึกษา Phase Ib B-PRECISE-01 (ระยะการเพิ่มปริมาณยา และระยะการขยายกลุ่มผู้รับการทดลอง) และกำลังมีการทดลองดังกล่าวในยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกปริมาณยาในระยะ 2 ตามที่เสนอแนะ และกิจกรรมทางคลินิกเบื้องต้นในการทดลองยา MEN1611 ควบคู่กับการใช้ยา trastuzumab +/- fulvestrant (NCT03767335) นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์สุดท้ายทางคลินิกกับการกลายพันธุ์ของ PIK3CA และสถานะการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะถูกวิเคราะห์ในระหว่างการทดลองนี้ด้วย

ในระหว่างการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์หัวข้อ "มะเร็งโลหิตวิทยา - มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเอ็มดีเอส และการปลูกถ่ายไขกระดูกแบบ allotransplant" ในเวลา 8.00-11.00 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นี้ ทางบริษัทจะนำเสนอโปสเตอร์หัวข้อ "CLI24-001: First-in-human study of SEL24/MEN1703, an oral dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia"

โปสเตอร์นี้จะรายงานรูปแบบการศึกษาทดลองทางคลินิก FIH สำหรับยา SEL24/MEN1703 ในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจัยว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ (AML) ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ที่กลับมาเป็นซ้ำ และผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ที่ดื้อต่อการรักษาครั้งแรก (primary refractory) และผู้ที่ไม่มีทางเลือกในการบำบัดรักษา (NCT03008187) โดยวัตถุประสงค์หลักของการทดลองครั้งนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นในสหรัฐ คือการจำแนกปริมาณยาในระยะ 2 ตามที่แนะนำ ซึ่ง Menarini Ricerche ต้องการนำเสนอการศึกษานี้ซึ่งเป็นการทดลองครั้งแรกที่ทดสอบยายับยั้ง PIM/FLT3 แบบคู่ในโรค AML โดยไม่สนใจสถานะการกลายพันธุ์ของ FLT3 และมีโอกาสที่จะเอาชนะการต่อต้านสารยับยั้ง FLT3 ได้

บทคัดย่อฉบับที่ 3 ที่รายงานผลการประเมินผลย้อนหลังการแสดงออกของ CD205 บนตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เก็บมาจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมชนิด triple negative breast carcinomas, โรคมะเร็งตับอ่อน และโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ จะได้รับการเผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย ASCO (หมายเลขบทคัดย่อสำหรับการเผยแพร่คือ e14726) ทั้งนี้ CD205 เป็นสารก่อภูมิต้านทานเป้าหมายของ MEN1309/OBT076 ซึ่งแอนติบอดีชนิด IgG1 ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อต้านทาน CD205 และแอนติบอดีดังกล่าวมีการคอนจูเกตผ่านทางตัวเชื่อมที่แยกออกได้ไปยัง DM4 และ MEN1309/OBT076 กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองระยะ I ในยุโรป (CD205-SHUTTLE study) โดยทำการคัดเลือกผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (NCT03403725) ส่วนการทดลองระยะ I ครั้งที่ 2 จะดำเนินการโดย OBT ที่สหรัฐในเร็ว ๆ นี้

ผลการวิจัยเรื่องการกระจายเป้าหมายดังกล่าวนี้ จะมีความสำคัญต่อการสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกสำหรับยา MEN1309/OBT076 ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดเป็นก้อนประเภทต่าง ๆ เหล่านี้

การที่ Menarini Ricerche ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบ 3 ตัวในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของเราแก่ ASCO นั้น แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของ Menarini ต่อการรักษาโรคมะเร็งและการพัฒนายาใหม่ ๆ สำหรับผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการรักษาโรคมะเร็ง และมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี

เกี่ยวกับ เมนารินี

เมนารินี กรุ๊ป เป็นบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอิตาลี ที่มีรายได้ 3.67 พันล้านยูโร และพนักงานมากกว่า 17,600 คน เมนารินี กรุ๊ป ดำเนินการตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 2 ข้อมาโดยตลอด นั่นคือ การวิจัย และ การสร้างความเป็นสากล อีกทั้งยังมีปณิธานอันแรงกล้าในการวิจัยและพัฒนาด้านมะเร็งวิทยา ทั้งนี้ ด้วยพันธกิจด้านมะเร็งวิทยาดังกล่าว เมนารินีกำลังทำการวิจัยและพัฒนายาใหม่สำหรับโรคมะเร็ง 4 รายการ ซึ่ง 2 รายการในจำนวนนี้เป็นยาชีวภาพ ได้แก่ MEN1112/OBT357 ซึ่งเป็นสารภูมิต้านทาน anti-CD157 และยา MEN1309/OBT076 ซึ่งเป็นสารภูมิต้านทาน anti-CD205 แบบจับสารพิษ สำหรับอีก 2 รายการเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ได้แก่ SEL24/MEN1703 ซึ่งเป็นสารยับยั้ง PIM แบบคู่ และ FLT3 ไคเนส และ MEN1611 ซึ่งเป็นสารยับยั้ง PI3K ในการพัฒนาทางคลินิกสำหรับการรักษามะเร็งโลหิตวิทยาและ/หรือมะเร็งชนิดก้อน นอกจากนี้ เมนารินียังได้ทำข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโมเลกุลขนาดเล็ก สารยับยั้ง class I, II และ IV histone deacetylase, Pracinostat สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด เมนารินีรุกดำเนินการเชิงพาณิชย์ในขอบข่ายการรักษาโรคที่มีความสำคัญที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับโรคหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ โรคติดเชื้อ โรคเบาหวาน ยาแก้อักเสบ และยาระงับปวด

เมนารินี กรุ๊ป มีฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทั่วทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ด้วยโรงงานผลิต 16 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนา 7 แห่ง ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของเมนารินี กรุ๊ป มีวางจำหน่ายใน 136 ประเทศทั่วโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.menarini.com
โลโก้: http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpg

Latest Press Release

จิตเวชโคราช ย้ำเตือนพ่อแม่!!หากพบลูกวัย 2 เดือน ไม่สบตา ไม่มองโมบาย ให้สงสัยอาจเป็นออทิสติก ! รีบพาไปรพ.ใกล้บ้าน

รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ เผยอัตราการเข้ารักษาฟื้นฟูของเด็กที่เป็นออทิสติกในเขตสุขภาพที่ 9 รอบ6 เดือนปีนี้ยังต่ำเพียงร้อยละ 25 จากจำนวนเด็กที่คาดว่าจะมีปัญหาประมาณ 1,900 คน ย้ำเตือนให้พ่อแม่สังเกตอาการผิดปกติให้เร็วที่สุด หากพบเด็กวัย 2 เดือนไม่สบตา...

ลูกนอนหายใจเสียงดัง ปล่อยไว้ไม่ดีแน่!

โดยปกติแล้วเด็กเล็กมักจะหายใจเร็ว โดยเด็กตั้งแต่แรกเกิด-2 เดือน จะมีอัตราการหายใจอยู่ที่ 60 ครั้งต่อนาที เมื่ออายุ 2 เดือน-1 ปี อยู่ที่ 50 ครั้งต่อนาที และเมื่ออายุ 1-3 ปีขึ้นไป อัตราการหายใจของลูกจะเริ่มลดลง และจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 20-30...

เรียนฟรี...หลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกำลังจะเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ทำให้ต้องมีผู้ดูแลที่มีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดูแลที่ถูกต้อง...

มือ เท้า ปาก โรคระบาดฤดูฝน

รู้ไหม? ครับว่า เด็กที่เป็นโรคมือ เท้า ปาก ส่วนใหญ่มักมีอายุน้อยกว่า 10 ปี และพบบ่อยในเด็กทารกหรือเด็กเล็ก มักระบาดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวของทุกปี เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอ็นเทอโรไวรัส ผ่านทางการไอ จาม หรือจากละอองน้ำมูกเด็กที่ป่วย หลังจากได้รับเชื้อ...

อย. สัมฤทธิ์ผลสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้คนไทย ผ่านเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2562

อย. บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยสุขภาพดี จัดโครงการ "เครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ" โดยต่อยอดแนวคิด บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) จากโครงการชุมชนสุขภาพดี ปี 2561 ที่มีการลงพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด โดยในปี 2562 นี้...

Related Topics