รพ.จิตเวชโคราช เตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติ ช่วงฤดูฝน ฟิตซ้อมทีมเยียวยาใจในเขตสุขภาพที่ 9 เกือบ 100 ทีม

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday May 23, 2019 11:10
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

รพ.จิตเวชนครราชสีมา จัดอบรมทีมเยียวยาใจระดับอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9 ที่มีเกือบ 100 ทีม และนำร่องทีมระดับตำบล 13 ตำบล ฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและซักซ้อมแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะภัยจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้ รวมทั้งวิกฤติความเชื่อเฉพาะถิ่นอาทิ ผีปอบ ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตอาทิ ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ติดสารเสพติด ซึ่งรายงานวิจัยพบผู้ประสบภัยมีโอกาสเกิดได้ร้อยละ15-40

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดอบรมทีมวิกฤติสุขภาพจิตหรือทีมเยียวยาใจ(Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) ประจำเขตสุขภาพที่ 9 ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาเมื่อเช้าวันนี้ (23 พ.ค.2562) ว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ จัดอบรมทีมเจ้าหน้าที่เยียวยาทางจิตใจของเขตฯ ซึ่งมีเกือบ 100 ทีมครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อฟื้นฟูด้านเทคนิคการเยียวยาจิตใจประชาชนที่ประสบภัยวิกฤตต่างๆ เช่นการปฐมพยาบาลทางใจ การเจรจาในภาวะฉุกเฉิน เช่น การจี้ตัวประกันซึ่งเป็นภาวะวิกฤติทางสังคม ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่นเมายาบ้า เป็นต้น และการจัดการกับบุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว พร้อมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ ทุกประเภท โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้ ซึ่งในพื้นที่อาจมีโอกาสเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ผู้ประสบภัยเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา รวมทั้งการรับมือวิกฤติที่เกิดจากความเชื่อเฉพาะถิ่นที่เกิดขึ้นเนืองๆ ใน จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ เช่น ผีปอบ ซึ่งจะมีผลกระทบสุขภาพจิตกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ มีผลกระทบรุนแรงกว่าผีแม่หม้ายเป็นต้น

นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวว่า โรงพยาบาลฯ ได้พัฒนาทีมเยียวยาจิตใจในระดับตำบล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยม้าเร็วเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ ทำหน้าที่ชี้เป้าพื้นที่วิกฤติและดูแลจิตใจประชาชนในเบื้องต้นได้ โดยอบรมความรู้ดังกล่าวให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน ชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่กู้ชีพตำบล กู้ภัย อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ครู กำนัน ตำรวจ อปพร.บุคลากรในรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งกายและใจควบคู่กัน นำร่องมาตั้งแต่ปี 2559 จังหวัดละ 3 อำเภอ จนถึงขณะนี้มีแล้ว 13 ตำบล เช่น จ.นครราชสีมา ที่ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง, จ.ชัยภูมิ ที่ ต. หนองคอนไทย อ.ภูเขียว, จ.บุรีรัมย์ ที่ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด, ที่ จ.สุรินทร์ ที่ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จะเร่งขยายให้ครอบคลุม 1 ตำบล 1 อำเภอ ให้ครบทุกอำเภอ

ทางด้านนายแพทย์รัฐพล ธูปอินทร์ จิตแพทย์ประจำรพ.จิตเวชนครราชสีมา กล่าวว่า การเกิดภัยพิบัติแต่ละเหตุการณ์ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ส่งผลกระทบจิตใจรุนแรงกว่าความเครียดในสถานการณ์ทั่วไป สภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังเกิดเหตุการณ์ เกิดอาการต่างๆเช่น ช็อก ตื่นตระหนก หวาดกลัว ตกใจ ฝันร้าย นอนหลับยาก เป็นต้น ซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติที่เกิดขึ้นในสถานการณที่ไม่ปกติ โดยจะปรับตัวค่อยๆ ดีขึ้นประมาณ 6-8 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับพื้นฐานสุขภาพจิตบุคคลและความรุนแรงที่เกิดขึ้น

"ในรายที่ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมอย่างทันท่วงทีมาตั้งแต่ต้น จะมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวได้ โดยเฉพาะความผิดปกติและโรคทางจิตเวช เช่น โรคเครียดหลังได้รับบาดแผลทางจิตใจหรือโรคพีทีเอสดี (Post-Traumatic Stress Disorders : PTSD) ความเครียดและวิตกกังวล โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย และติดเหล้าหรือสารเสพติด จากรายงานวิจัยพบผู้ประสบภัยมีโอกาสเกิดได้ร้อยละ 15-40 เช่นกรณีเหตุการณ์สึนามิในภาคใต้ของไทยเมื่อ พ.ศ. 2547 ผลวิจัยติดตามปัญหาสุขภาพจิตในผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือสูญเสียหลังเหตุการณ์ 3 ปี พบว่าเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ 2.7 วิตกกังวลร้อยละ 13.4 และมีความทุกข์โศกร้อยละ 15.3 "นายแพทย์รัฐพลกล่าว

ทั้งนี้ในการออกปฏิบัติการของทีมเยียวยาใจ จะมีการประเมินภาวะสุขภาพจิตเพื่อคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงเกิดผลกระทบให้เร็วที่สุด ช่วยเหลือฟื้นฟูหรือส่งต่อ และติดตามต่อเนื่องจนหมดความเสี่ยง โดยผู้ที่เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้แก่ ผู้ที่สูญเสียคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว ผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชอยู่เดิม ผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินหรือเครื่องมือทำกิน เด็กและผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือและผู้ประสบเหตุการณ์รุนแรงโดยตรง สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบคือการสอดส่องมองหาผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา การรับฟังสิ่งที่ผู้รับการช่วยเหลือต้องการ และการส่งต่อในรายที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อดูแลรักษาโดยเร็ว นายแพทย์รัฐพลกล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลรามคำแหงส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย สนับสนุนโครงการของเขตบางกะปิ

นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล, ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล และคุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ส่งมอบรถเข็นจำนวน 50 คัน สนับสนุนโครงการ "รถเข็นเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ" ของสำนักงานเขตบางกะปิ โดยรายได้ที่นำมา จัดซื้อรถเข็นในครั้งนี้มาจากการจัดกิจกรรม...

Rhythm of The Rain spa treatment ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เคล้าคลอบรรยากาศของฤดูฝน ที่อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท

ให้รางวัลตัวเองช่วงวันหยุด บำบัดร่างกายและจิตใจด้วยการนวดผ่อนคลายด้วยเทคนิคผสมผสาน เริ่มต้นเตรียมพร้อมผิว และผลักของเสียออกจากร่างกาย ด้วยความร้อนจากไอน้ำ บำรุงผิวด้วยคุณค่าจากสาหร่ายออแกนิก และน้ำผึ้ง ที่ช่วยทำให้ผิวกระชับดูมีชีวิตชีวา...

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ปี

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ปี ภายใต้ Concept งาน "GI LOVING TIME BE STRONG INSIDE OUT" สร้างสมดุลระบบทางเดินอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีและยืนยาว โดยมีคุณมาลี บุญลีชัย รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร...

จิตเวชโคราชแนะ 5 กลุ่มอาหาร 2 เครื่องดื่ม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากินแล้วฟิน!! 2 ประเภทอาหารต้องห้าม ชี้อาจซ้ำเติมอาการ!!

รพ.จิตเวชนครราชสีมาแนะเมนูอาหารผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ชี้อาหารที่ควรทานมีผลดีช่วยเสริมประสิทธิภาพยารักษา มี 5 กลุ่ม อาทิ ปลาช่อน ปลาดุก ไข่ กล้วย เห็ดทุกชนิด และ2 ชนิดเครื่องดื่มที่ควรดื่มคือน้ำอัญชันและน้ำลำไย ช่วยอารมณ์ดี หลับดีขึ้น ส่วนอาหารต้องห้ามทานมี...

วู้ดดี้ วุฒิธร สุดปลื้ม กระแสตอบรับดีเกินคาด คนไทยสายฟิตแห่เข้าร่วมงาน Fitfest 2019 เนืองแน่น กว่า 80,000 คน!

นับว่ากระแสดีตั้งแต่เปิดตัวงานเลย สำหรับ Fitfest 2019 สวนสนุกแห่งการออกกำลังกายที่ใหญ่และมันส์ที่สุด ที่เพิ่งจบไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ทำเอาหัวเรือใหญ่ตัวพ่อสายฟิตอย่าง วู้ดดี้ – วุฒิธร สุดปลื้ม...

Related Topics