ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกหารือเรื่องการกระจายฐานการผลิตยาเพื่อรับมือกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday May 23, 2019 08:06
ดาร์มสตัดท์, เยอรมนี--23 พ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
  • ผู้นำจากแวดวงสุขภาพทั่วโลกถกประเด็นการผลิตยาและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72
  • การประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับโซลูชันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับการเข้าถึงยารักษาโรคและยาชีววัตถุ

เมอร์ค (Merck) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ เป็นเจ้าภาพจัดการอภิปรายแบบคณะในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การอภิปรายจัดขึ้นในหัวข้อ "Leaving no one behind: from philanthropy to sustainable health solutions. How can decentralized manufacturing be part of an integrated approach to tackling NTDs and advancing Universal Health Coverage?" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนโยบายแถวหน้าของโลกเข้าร่วมการอภิปรายดังนี้

  • Dr. Brett Giroir รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ
  • Dr. Matshidiso Moeti ผู้อำนวยการประจำแอฟริกาขององค์การอนามัยโลก
  • Prof. Dr. Peter Hotez คณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ (รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา) และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวัคซีนแห่งโรงพยาบาลเด็กเท็กซัส
  • Subhanu Saxena ผู้อำนวยการประจำยุโรปของ Life Science Partnerships ภายใต้มูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation
  • Dr. Udit Batra ซีอีโอกลุ่มธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของเมอร์ค

คุณ Batra กล่าวว่า "เมอร์คมุ่งมั่นยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำจัดโรคที่ถูกละเลยและโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคพยาธิใบไม้เลือด ซึ่งเป็นโรคพยาธิชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดและสร้างความสูญเสียมากที่สุดในประเทศเขตร้อน โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่า 280,000 คนต่อปี เราและองค์การอนามัยโลกต้องการรับมือกับความท้าทายระดับโลกเหล่านี้และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ทุกคน"

คณะผู้เชี่ยวชาญได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของการกระจายฐานการผลิตยาเพื่อรับมือกับปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรคและยาชีววัตถุ และจัดการรกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า การผลิตเทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นเป้าหมายสำคัญของภาครัฐในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก และภาครัฐของหลายประเทศได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อตั้งฐานการผลิต

คุณ Batra กล่าวเสริมว่า "เรารับรู้จากพันธมิตรและภาครัฐว่ามีความจำเป็นต้องนำฐานการผลิตยามาใกล้ผู้ป่วยให้มากขึ้น ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับการรับมือกับโรคประจำถิ่น รวมถึงทำให้ผู้ผลิตขายยาในราคาที่เหมาะสมและอยู่ได้ ปัจจุบัน โซลูชันแบบใช้ครั้งเดียวและกระบวนการชีวภาพทำให้ความปรารถนาดังกล่าวเป็นจริงได้ เราพร้อมสนับสนุนภาครัฐและผู้ผลิตในการกระจายฐานการผลิตยา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่สามารถช่วยชีวิตได้"

นับตั้งแต่ปี 2550 เมอร์คได้ดำเนินการผ่านทางธุรกิจสุขภาพ เพื่อให้การสนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการต่อสู้กับโรคพยาธิใบไม้เลือดในแอฟริกา ทุกวันนี้ ยารักษาโรคที่ได้ผลที่สุดคือ Cesol(R) 600 ซึ่งเป็นยาเม็ดที่มีสารออกฤทธิ์ชื่อว่าพราซิควอนเทล โดยเมอร์คผลิตยาดังกล่าวที่โรงงานในประเทศเม็กซิโกและออกค่าขนส่งยาไปยังแอฟริกา ส่วนองค์การอนามัยโลกทำหน้าที่บริหารจัดการ ติดตาม และบันทึกข้อมูลการแจกจ่ายยาในระดับท้องถิ่น

นอกจากนี้ เมอร์คยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำหลายแห่งเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนโดยรวม ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ และสถาบันเจนเนอร์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

เมอร์คสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์สองโครงการ ผ่านทางธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ โดยในปี 2560 ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ของเมอร์คได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับเบย์เลอร์เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อที่ถูกละเลยและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และในปีเดียวกัน ธุรกิจสุขภาพของเมอร์คได้ร่วมมือกับเบย์เลอร์ ร่วมด้วยสถาบันสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนแห่งออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัยเจมส์คุก รัฐควีนส์แลนด์) ทำการวิจัยดัชนีชี้วัดทางชีวภาพใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวัคซีนและการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้เลือด

ติดตามเมอร์คได้ทาง Twitter @Merckgroup, Facebook @merckgroup และ LinkedIn

เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย

โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected Tropical Diseases: NTDs) คือกลุ่มโรค 17 โรคที่ส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 1 พันล้านคนที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพ จึงถือเป็นโรคที่สร้างภาระทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้ และในบางกรณีสามารถกำจัดให้หมดไปได้ เมอร์คจึงมุ่งมั่นทำการวิจัยเพื่อรักษาหรือแม้กระทั่งกำจัดโรคเหล่านี้ ทั้งยังทุ่มเทความพยายามในการจัดการกับโรค โดยยกให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาสุขภาพ

เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้เลือด

โรคพยาธิใบไม้เลือดติดต่อผ่านทางพยาธิใบไม้ มนุษย์อาจได้รับตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจากการว่ายน้ำหรือซักผ้าในน้ำที่มีการปนเปื้อน จากนั้นตัวอ่อนพยาธิจะฟักตัวในร่างกาย อัตราการติดเชื้อจะสูงเป็นพิเศษในเด็ก ซึ่งอาจทำให้เจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เมอร์คจึงร่วมมือกับองค์กรต่างๆ รวมถึงองค์การอนามัยโลก เพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดสิ้นไป

เกี่ยวกับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก

การประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 จัดขึ้นที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 โดยมีตัวแทนจากทุกประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกเข้าร่วม และมีการหารือเกี่ยวกับวาระสุขภาพที่เตรียมโดยคณะกรรมการบริหารการประชุม จุดมุ่งหมายหลักของการประชุมคือการกำหนดนโยบายขององค์การ การแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ การตรวจสอบนโยบายการเงิน รวมถึงการทบทวนและอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการที่มีการนำเสนอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของเมอร์คทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ผ่านทางอีเมลในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเมอร์ค กรุณาเข้าไปที่ www.merckgroup.com/subscribe เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการนี้

เกี่ยวกับ เมอร์ค

เมอร์ค คือบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมด้านการดูแลสุขภาพ ชีววิทยาศาสตร์ และวัสดุสมรรถนะสูง พนักงานประมาณ 52,000 คนของบริษัทต่างทุ่มเทในการสร้างความแตกต่างที่ดีต่อชีวิตของผู้คนหลายล้านคนในทุกๆวัน ด้วยการนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืนยิ่งขึ้น เมอร์คเป็นทั้งผู้พัฒนาเทคโนโลยีตัดต่อยีน ไปจนถึงการเสาะหากลวิธีใหม่ๆ ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ท้าทายที่สุด ตลอดจนการคิดค้นอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยในปี 2561 เมอร์คทำยอดขายได้ 1.48 หมื่นล้านยูโร ใน 66 ประเทศ

การสำรวจในทางวิทยาศาสตร์และการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คือหัวใจหลักในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมอร์ค ทั้งยังเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของเมอร์คนับตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2211 ปัจจุบัน ครอบครัวผู้ก่อตั้งยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมอร์คครอบครองสิทธิ์ในชื่อและแบรนด์ "เมอร์ค" ทั่วโลก ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจในชื่อ อีเอ็มดี เซโรโน ในวงการดูแลสุขภาพ, มิลลิพอร์ซิกมา ในวงการชีววิทยาศาสตร์ และอีเอ็มดี เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/890461/Merck_Dr_Udit_Batra.jpg

Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงพยาบาลรามคำแหงส่งมอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วย สนับสนุนโครงการของเขตบางกะปิ

นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล, ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล และคุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ส่งมอบรถเข็นจำนวน 50 คัน สนับสนุนโครงการ "รถเข็นเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ" ของสำนักงานเขตบางกะปิ โดยรายได้ที่นำมา จัดซื้อรถเข็นในครั้งนี้มาจากการจัดกิจกรรม...

Rhythm of The Rain spa treatment ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เคล้าคลอบรรยากาศของฤดูฝน ที่อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท

ให้รางวัลตัวเองช่วงวันหยุด บำบัดร่างกายและจิตใจด้วยการนวดผ่อนคลายด้วยเทคนิคผสมผสาน เริ่มต้นเตรียมพร้อมผิว และผลักของเสียออกจากร่างกาย ด้วยความร้อนจากไอน้ำ บำรุงผิวด้วยคุณค่าจากสาหร่ายออแกนิก และน้ำผึ้ง ที่ช่วยทำให้ผิวกระชับดูมีชีวิตชีวา...

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ปี

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ปี ภายใต้ Concept งาน "GI LOVING TIME BE STRONG INSIDE OUT" สร้างสมดุลระบบทางเดินอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีและยืนยาว โดยมีคุณมาลี บุญลีชัย รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร...

จิตเวชโคราชแนะ 5 กลุ่มอาหาร 2 เครื่องดื่ม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากินแล้วฟิน!! 2 ประเภทอาหารต้องห้าม ชี้อาจซ้ำเติมอาการ!!

รพ.จิตเวชนครราชสีมาแนะเมนูอาหารผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ชี้อาหารที่ควรทานมีผลดีช่วยเสริมประสิทธิภาพยารักษา มี 5 กลุ่ม อาทิ ปลาช่อน ปลาดุก ไข่ กล้วย เห็ดทุกชนิด และ2 ชนิดเครื่องดื่มที่ควรดื่มคือน้ำอัญชันและน้ำลำไย ช่วยอารมณ์ดี หลับดีขึ้น ส่วนอาหารต้องห้ามทานมี...

วู้ดดี้ วุฒิธร สุดปลื้ม กระแสตอบรับดีเกินคาด คนไทยสายฟิตแห่เข้าร่วมงาน Fitfest 2019 เนืองแน่น กว่า 80,000 คน!

นับว่ากระแสดีตั้งแต่เปิดตัวงานเลย สำหรับ Fitfest 2019 สวนสนุกแห่งการออกกำลังกายที่ใหญ่และมันส์ที่สุด ที่เพิ่งจบไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ทำเอาหัวเรือใหญ่ตัวพ่อสายฟิตอย่าง วู้ดดี้ – วุฒิธร สุดปลื้ม...

Related Topics