เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง ขึ้นปีที่ 11! เดินหน้าส่งเสริมชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ คนไทยต้อง 3อ อาหาร-ออกกำลังกาย-อารมณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday June 13, 2019 14:41
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--เอบีเอ็ม

เราทุกคนปรารถนาที่จะมีชีวิตและสุขภาพที่ดี แต่กระนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนในอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีได้ เนสท์เล่ ผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มระดับโลก จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรม "เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง" อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อมุ่งให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงด้วยวิธีง่ายๆ ที่ทำได้ทุกวัน ภายใต้แคมเปญใหญ่แห่งปีในชื่อ "เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง" ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการขานรับนโยบายด้านสาธารณสุขของภาครัฐและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestle Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) ให้ ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ด้วย 3อ ได้แก่ อาหาร-ออกกำลังกาย-อารมณ์ ที่ริเริ่มโดยกรมอนามัยและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งเน้นการเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่หลายแห่งในต่างจังหวัดที่ประชาชนยังอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้อย่างจำกัด โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมากิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรงได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมและเข้าถึงคนไทยกว่า 3 ล้านคนใน 624 ชุมชนทั่วประเทศไทย

นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า "กิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางเนสท์เล่ให้ความสำคัญและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงทุกวัน โดยในปีที่ 11 นี้เราได้จัดกิจกรรมคาราวานขึ้นภายใต้แคมเปญ เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง ที่ได้นำแนวคิด 3อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ที่ริเริ่มขึ้นโดยกรมอนามัยมาต่อยอดให้สนุกสนานและเข้าถึงคนไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโซนของคาราวานครอบครัวแข็งแรง เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกมากมาย อาทิ เคล็ดลับการอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม เทคนิคการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ภายในบ้าน กิจกรรมบริหารสมองเพื่อฝึกสมาธิและผ่อนคลาย เป็นต้น ด้วยวิธีการที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองและแนะนำต่อให้คนในครอบครัวหันมาใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต"

นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการเก็บสถิติข้อมูลด้านสุขภาพของคนไทยในกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง อาทิ ข้อมูลดัชนีมวลกาย (BMI) ข้อมูลพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำเป็นข้อแนะนำด้านสุขภาพและจัดส่งให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละพื้นที่นำไปปรับใช้และให้คำแนะนำแก่คนในชุมชน เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้แข็งแรง

กิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรงในปีที่ 11 นี้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการอย่างถูกต้องและนำไปปรับใช้เองได้ง่ายๆ ที่บ้าน ด้วยหลัก 3อ เริ่มต้นที่ อาหาร เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัย ออกกำลังกาย ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างสม่ำเสมอ และสุดท้าย อารมณ์ แจ่มใส คิดบวก มองโลกในแง่ดี เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงในทุกวัน โดยมีการจัดบูทกิจกรรม 3 อ ในโซนต่างๆ รวมทั้งโซนตลาดนัดเนสท์เล่ ได้แก่

1. โซนอาหาร: กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม (Guideline Daily Amount – GDA) และเรียนรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" เกมการแข่งขันเลือกเมนูสุขภาพ พร้อมทั้งสาธิตการทำอาหาร

2. โซนออกกำลังกาย: สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง พร้อมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่เหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัว อาทิ การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก เกมชู้ตบาสเกตบอล การเดินแกว่งแขนลดพุง เทคนิคการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ในบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการตรวจความดันโลหิตและแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความดันโลหิตในช่วงต่างๆ

3. โซนอารมณ์: ร่วมบริหารสมองเพื่อฝึกสมาธิและผ่อนคลาย เรียนรู้เทคนิคการฝึกสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ การทำอารมณ์ให้แจ่มใสด้วยเกมต่างๆ และกิจกรรมรำวงย้อนยุค

4. โซนตลาดนัดเนสท์เล่: เริ่มต้นสุขภาพดีกับเมนูอาหารที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ให้กับผู้บริโภคได้ลิ้มลองฟรีตลอดงาน และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ที่ผ่านเกณฑ์โภชนาการได้รับสัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" กลับไปรับประทานที่บ้านได้

นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า "ผมขอขอบคุณเนสท์เล่เป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพและโภชนาการที่ดีของคนไทยทุกคนและจัดกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านชาวเทศบาลตำบลชมพูได้รู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยหลักง่ายๆ อย่าง 3 อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ที่ทำให้ชาวบ้านทั้งสนุกและได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม การสาธิตการทำเมนูเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยและสุขภาพของแต่ละคน ผมเชื่อมั่นว่าชาวบ้านทุกคนจะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นต่อจากนี้อย่างแน่นอน โดยผมหวังว่าทางเนสท์เล่จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้าครับ"

ด้านนางเตือนใจ จันทร์ทอง ตัวแทนชาวบ้าน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เผยว่า "มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะหลัก 3อ อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย ที่เข้าใจง่าย ใครๆ ก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ก่อนหน้านี้ไม่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เลย นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านตื่นตัวในเรื่องการดูแลตัวเองให้แข็งแรง ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยก่อน สำหรับกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคือเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ภายในบ้านอย่างไม้กวาดหรือไม้ถูพื้นทำให้ต่อไปนี้จะได้มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น และจะนำเคล็ดลับต่างๆ จากกิจกรรมนี้ไปบอกต่อให้คนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม และคนในครอบครัวได้นำเอาไปปรับใช้ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น"

นายศักดิ์ดา วงศ์ละคร หรือ ครูอาร์ม ผู้ชนะการแข่งขันทำอาหารในกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง บอกว่า "เทคนิคในการทำผัดผักจนชนะเลิศในวันนี้คือ เลือกเจียวกระเทียมให้หอม นำผักที่สุกยากลงมาผัดก่อน เช่น แครอต บร็อกโคลี่ ผักกาด แล้วค่อยใส่ถั่วลันเตากับกะหล่ำปลีตามเพื่อให้รสชาติของผักออกมาได้ชัดเจน ใช้ไฟปานกลาง ไม่ปรุงรสชาติที่เค็มหรือหวานเกิน เพราะการกินอาหารที่รสจัดไม่ดีต่อสุขภาพ มาร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นครั้งแรก ได้ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ได้มาก อยากให้จัดบ่อยๆ เพราะมาสนุกกันได้ทั้งครอบครัว อย่างตอนนี้เป็นครูที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนด้วย กิจกรรมนี้ดีมากสามารถนำ 3 อ มาปรับใช้ได้แน่นอนอย่างเรื่องอาหารเราก็ลดน้ำมันลง เลือกอาหารที่หลากหลาย ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายให้นักเรียนมากขึ้น รวมทั้งการทำให้อารมณ์แจ่มใส"

"เนสท์เล่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมคาราวานครอบครัวแข็งแรงนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีที่ทั้งสนุกสนานและนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยที่ผ่านมาเนสท์เล่ได้จัดกิจกรรมคาราวานไปแล้วถึง 36 ครั้งในช่วงครึ่งปีแรก และจะเดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานต่อไปอีก จนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงและหันมาใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงในทุกวัน" นางสาวพัทนัย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ผสานศาสตร์แห่งศิลป์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ขั้นสูง ยกระดับการรักษาและการบริการสู่ประสบการณ์และความพึงพอใจของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS ทุ่มงบ 3,800 ล้านบาท เปิด โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Hospital หรือ BIH) ภายใต้แนวคิด 'ทุกการรักษาคือศิลปะ' ผสานศิลปะเข้ากับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ขั้นสูง...

รพ.สุขุมวิท จัดแคมเปญ Healthy Start Here เริ่มต้นปีใหม่ เริมด้วยสุขภาพดี ที่สุขุมวิท

โรงพยาบาลสุขุมวิท จัดแคมเปญ "Healthy Start Here เริ่มต้นปีใหม่ เริมด้วยสุขภาพดี ที่สุขุมวิท" ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ 14 รายการ ซื้อ 1 แถม 1 ในราคา 4,900 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 62 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 6...

การแพทย์ไทย-ไต้หวันจับมือจัดเวิร์คชอปสู้มะเร็งปอดจาก PM2.5 โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน นำทีมผู้เชี่ยวชาญเตรียมลงMOUพัฒนาการแพทย์ร่วมสองประเทศ

องค์กรด้านการแพทย์ไต้หวัน นำโดยโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ร่วมกับกรมการแพทย์ไทย การแทพย์ทางเลือก และโรงพยบาลชั้นนำของไทย จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์หลายแขนง โดยเฉพาะการจัดสัมมนาป้องกันกลุ่มโรหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง : มะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาร์ซิโนมา...

เรียนเชิญอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR พร้อมการใช้เครื่อง AED ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนเชิญอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR พร้อมการใช้เครื่อง AED ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม Healthy Day พบบูธสินค้าเพื่อสุขภาพราคาประหยัด ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร 2 โรงพยาบาบางโพ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00-13.00...

ภาพข่าว: เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์บุกตลาด BODY เปิดตัว เอเพ็กซ์ สลิม มุ่งให้บริการดูแลเรือนร่างให้ Fit Firm Fresh โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดับโลก

"เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์" รุกเปิด "เอเพ็กซ์ สลิม" สาขาในโครงการเวลาหลังสวน มุ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ใส่ใจดูแลสัดส่วนและเรือนร่าง ชูจุดแข็ง ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับโลก "ลดจริง ลดเร็ว ไม่โทรม" สามารถช่วยลดน้ำหนัก "สัปดาห์ละ 1 กิโล"...

Related Topics