เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง ขึ้นปีที่ 11! เดินหน้าส่งเสริมชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ คนไทยต้อง 3อ อาหาร-ออกกำลังกาย-อารมณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday June 13, 2019 14:41
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--เอบีเอ็ม

เราทุกคนปรารถนาที่จะมีชีวิตและสุขภาพที่ดี แต่กระนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนในอีกหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีได้ เนสท์เล่ ผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มระดับโลก จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรม "เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง" อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อมุ่งให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงด้วยวิธีง่ายๆ ที่ทำได้ทุกวัน ภายใต้แคมเปญใหญ่แห่งปีในชื่อ "เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง" ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการขานรับนโยบายด้านสาธารณสุขของภาครัฐและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestle Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) ให้ ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ ด้วย 3อ ได้แก่ อาหาร-ออกกำลังกาย-อารมณ์ ที่ริเริ่มโดยกรมอนามัยและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งเน้นการเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่หลายแห่งในต่างจังหวัดที่ประชาชนยังอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้อย่างจำกัด โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมากิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรงได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมและเข้าถึงคนไทยกว่า 3 ล้านคนใน 624 ชุมชนทั่วประเทศไทย

นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า "กิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางเนสท์เล่ให้ความสำคัญและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงทุกวัน โดยในปีที่ 11 นี้เราได้จัดกิจกรรมคาราวานขึ้นภายใต้แคมเปญ เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง ที่ได้นำแนวคิด 3อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ที่ริเริ่มขึ้นโดยกรมอนามัยมาต่อยอดให้สนุกสนานและเข้าถึงคนไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโซนของคาราวานครอบครัวแข็งแรง เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกมากมาย อาทิ เคล็ดลับการอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม เทคนิคการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ภายในบ้าน กิจกรรมบริหารสมองเพื่อฝึกสมาธิและผ่อนคลาย เป็นต้น ด้วยวิธีการที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองและแนะนำต่อให้คนในครอบครัวหันมาใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต"

นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการเก็บสถิติข้อมูลด้านสุขภาพของคนไทยในกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง อาทิ ข้อมูลดัชนีมวลกาย (BMI) ข้อมูลพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำเป็นข้อแนะนำด้านสุขภาพและจัดส่งให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละพื้นที่นำไปปรับใช้และให้คำแนะนำแก่คนในชุมชน เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้แข็งแรง

กิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรงในปีที่ 11 นี้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการอย่างถูกต้องและนำไปปรับใช้เองได้ง่ายๆ ที่บ้าน ด้วยหลัก 3อ เริ่มต้นที่ อาหาร เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัย ออกกำลังกาย ด้วยวิธีง่ายๆ อย่างสม่ำเสมอ และสุดท้าย อารมณ์ แจ่มใส คิดบวก มองโลกในแง่ดี เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงในทุกวัน โดยมีการจัดบูทกิจกรรม 3 อ ในโซนต่างๆ รวมทั้งโซนตลาดนัดเนสท์เล่ ได้แก่

1. โซนอาหาร: กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม (Guideline Daily Amount – GDA) และเรียนรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" เกมการแข่งขันเลือกเมนูสุขภาพ พร้อมทั้งสาธิตการทำอาหาร

2. โซนออกกำลังกาย: สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง พร้อมกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่เหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัว อาทิ การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก เกมชู้ตบาสเกตบอล การเดินแกว่งแขนลดพุง เทคนิคการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ในบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการตรวจความดันโลหิตและแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับความดันโลหิตในช่วงต่างๆ

3. โซนอารมณ์: ร่วมบริหารสมองเพื่อฝึกสมาธิและผ่อนคลาย เรียนรู้เทคนิคการฝึกสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ การทำอารมณ์ให้แจ่มใสด้วยเกมต่างๆ และกิจกรรมรำวงย้อนยุค

4. โซนตลาดนัดเนสท์เล่: เริ่มต้นสุขภาพดีกับเมนูอาหารที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ทำเองได้ง่ายๆ การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ให้กับผู้บริโภคได้ลิ้มลองฟรีตลอดงาน และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ที่ผ่านเกณฑ์โภชนาการได้รับสัญลักษณ์ "ทางเลือกสุขภาพ" กลับไปรับประทานที่บ้านได้

นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า "ผมขอขอบคุณเนสท์เล่เป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพและโภชนาการที่ดีของคนไทยทุกคนและจัดกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านชาวเทศบาลตำบลชมพูได้รู้จักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยหลักง่ายๆ อย่าง 3 อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ที่ทำให้ชาวบ้านทั้งสนุกและได้รับความรู้ด้านสุขภาพจากกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม การสาธิตการทำเมนูเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยและสุขภาพของแต่ละคน ผมเชื่อมั่นว่าชาวบ้านทุกคนจะมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นต่อจากนี้อย่างแน่นอน โดยผมหวังว่าทางเนสท์เล่จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้าครับ"

ด้านนางเตือนใจ จันทร์ทอง ตัวแทนชาวบ้าน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เผยว่า "มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะหลัก 3อ อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย ที่เข้าใจง่าย ใครๆ ก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ก่อนหน้านี้ไม่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เลย นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านตื่นตัวในเรื่องการดูแลตัวเองให้แข็งแรง ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยก่อน สำหรับกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคือเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ภายในบ้านอย่างไม้กวาดหรือไม้ถูพื้นทำให้ต่อไปนี้จะได้มีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้น และจะนำเคล็ดลับต่างๆ จากกิจกรรมนี้ไปบอกต่อให้คนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม และคนในครอบครัวได้นำเอาไปปรับใช้ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น"

นายศักดิ์ดา วงศ์ละคร หรือ ครูอาร์ม ผู้ชนะการแข่งขันทำอาหารในกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง บอกว่า "เทคนิคในการทำผัดผักจนชนะเลิศในวันนี้คือ เลือกเจียวกระเทียมให้หอม นำผักที่สุกยากลงมาผัดก่อน เช่น แครอต บร็อกโคลี่ ผักกาด แล้วค่อยใส่ถั่วลันเตากับกะหล่ำปลีตามเพื่อให้รสชาติของผักออกมาได้ชัดเจน ใช้ไฟปานกลาง ไม่ปรุงรสชาติที่เค็มหรือหวานเกิน เพราะการกินอาหารที่รสจัดไม่ดีต่อสุขภาพ มาร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นครั้งแรก ได้ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ได้มาก อยากให้จัดบ่อยๆ เพราะมาสนุกกันได้ทั้งครอบครัว อย่างตอนนี้เป็นครูที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนด้วย กิจกรรมนี้ดีมากสามารถนำ 3 อ มาปรับใช้ได้แน่นอนอย่างเรื่องอาหารเราก็ลดน้ำมันลง เลือกอาหารที่หลากหลาย ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายให้นักเรียนมากขึ้น รวมทั้งการทำให้อารมณ์แจ่มใส"

"เนสท์เล่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมคาราวานครอบครัวแข็งแรงนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีที่ทั้งสนุกสนานและนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยที่ผ่านมาเนสท์เล่ได้จัดกิจกรรมคาราวานไปแล้วถึง 36 ครั้งในช่วงครึ่งปีแรก และจะเดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานต่อไปอีก จนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงและหันมาใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงในทุกวัน" นางสาวพัทนัย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

แพทย์ไทยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมนานาชาติ AMAS 2020

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านเวชปฏิบัติเสริมสวย ในงาน AMAS 2020 และได้รับมอบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองสูงสุดด้านเวชปฏิบัติเสริมสวย Fellowship of Aesthetic Practice วันที่ 11 ตุลาคม 2563 หมอตี๊ ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน...

ตรวจให้ดี...ทำไมมีลูกยาก เพื่อเตรียมวางแผนให้คุณตั้งครรภ์ได้

เมื่อมีครอบครัว ความต้องการมีลูกเพื่อมาเติมเต็มให้เป็นครอบครัวให้สมบูรณ์ จึงเป็นเรื่องที่หลายคนคาดหวัง แต่อีกหลายครอบครัวกลับประสบกับภาวะมีบุตรยาก ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคู่สามีภรรยายุคใหม่ ดังนั้น...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชี้แจงการซื้อประกันภัยคุ้มครองโรค COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย

จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบมาตรการการเปิดประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) แบบ "จำกัดจำนวน" ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ...

รพ.กรุงเทพ ประกาศพันธมิตร ช้อปปี้ เปิดตัวออฟฟิเชียลสโตร์ครั้งแรก ส่งแพคเกจตรวจสุขภาพ พร้อมโปรแน่น ในมหกรรม Shopee 11.11 Big Sale

โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้นำตลาดเฮลท์แคร์ของไทย นำโดย แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ (กลาง) ประกาศพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ ช้อปปี้ ผู้นำอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน...

BioInvent บรรลุข้อตกลงการออกใบอนุญาตครั้งแรกใน Greater China ภายใต้การแนะนำของ MSQ Ventures

M.S.Q. Ventures ("MSQ") ประกาศว่า BioInvent International, AB ("BioInvent") ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทประสบความสำเร็จในการทำข้อตกลงการออกใบอนุญาตกับ CASI Pharmaceuticals, Inc. ("CASI") สำหรับการพัฒนาและจัดจำหน่าย BI-1206 เชิงพาณิชย์ในภูมิภาค Greater China...

Related Topics