เนเจอร์ไบโอเทค มอบเงินบริจาค 914,530 บาท ให้กับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ภายใต้โครงการ เติมน้ำใจ กับหลินจือมิน

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Monday June 24, 2019 15:53
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--เนเจอร์ไบโอเทค

หลังจากที่ "หลินจือมิน" ภายใต้ บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ได้จัดโครงการ "เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน" โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยทุกกล่องของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลินจือมิน จะบริจาคเงิน 30 บาทต่อกล่อง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมสมทบทุนให้กับคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลให้นำเงินบริจาคที่ได้รับไปพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อการรองรับผู้ป่วยที่ดีที่สุดต่อไป

และเมื่อเร็วๆ นี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ "เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน" เสร็จสิ้น และได้มีการมอบเงินบริจาคทั้งหมดหลังจบโครงการฯ โดยมี นายแพทย์ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด และคุณอรธิชา คชพงษ์ธนาดุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด เป็นตัวเทนมอบเงินบริจาคจำนวน 914,530 บาท ให้กับคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี โดยมี นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และคณะกรรมการ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นผู้รับมอบเงิน เพื่อนำไปพัฒนาระบบ OPD Smart Digital สำหรับรองรับการบริการผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี ต่อไป

ปัจจุบันโรงพยาบาลเสาไห้ฯ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในโรคที่มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โรคเบาหวาน และความดันโลหิต ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันจำนวนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต เริ่มไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ถือเป็นการสานต่อความตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่พลาดเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ผ่านทาง www.naturebiotec.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-501-1515


Latest Press Release

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12 สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์ "วันเบาหวานโลก" 14 พฤศจิกายน 2562 แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน วันเบาหวานโลก 2562 สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์...

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลกกับคลิปสุดพิเศษจากโครงการ For Your Sweetheart

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี คือวันเบาหวานโลก เนื่องมาจากการที่ประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มเป็นเบาหวานมากขึ้น...

อาการของโรคเข่าเสื่อม

เข่าเสื่อม เป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีหน้าท้องยื่น ใช้งานเข่าหนัก เช่น เดินมาก ใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยครั้ง เข่าเคยกระแทก หรือเคยเกิดอุบัติเหตุที่เข่า อาการไม่ได้รุนแรงทันที แต่จะค่อยๆ...

ไฟเซอร์ ประเทศไทย ผนึก ทีเซลล์ (TCELS) ลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

สถานการณ์ของเชื้อดื้อยาในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาวิกฤตที่สำคัญของมนุษยชาติซึ่งจัดอยู่ในขั้นอันตรายและมีแนวโน้มเลวร้ายมากขึ้นในอนาคตจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก สั่นคลอนความมั่นคงระบบสุขภาพของทุกประเทศ โดยคร่าชีวิตประชากรโลกในแต่ละปีสูงถึง 7 แสนคน...

แผลกดทับ ป้องกันได้ เริ่มที่ดูแลผิวให้แข็งแรง

ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง นอกจากการกินยา และดูแลตามความจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้ว เรื่องใหญ่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคงไม่พ้นเรื่อง "แผลกดทับ" เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ แต่รู้หรือไม่ว่า "แผลกดทับ"...

Related Topics