มาตรการป้องกัน - ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Monday October 21, 2019 17:19
กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ตามที่ นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ระบุในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ประชาชนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค และปอดบวม โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าวได้ง่ายและอาจแพร่กระจายไปสู่คนในครอบครัว นั้น สำนักอนามัย ได้เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจัดทำข่าวสุขภาพและสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและภัยสุขภาพแก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ได้จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ให้บริการสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรค นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย การเฝ้าระวังการระบาดจากรายงานของสถานพยาบาล เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์โรคระบาดระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งมาตรการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม เพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากกลุ่มโรคที่พบบ่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค และปอดบวม แก่ประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียน

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษาโรค และจัดการสำรองยาให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย รวมถึงเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกัน ได้จัดบริการเชิงรุก โดยรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคแก่ประชาชนและเครือข่ายรวมทั้งจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค และปอดบวมตามจุดบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพผ่านเว็บไซต์สำนักการแพทย์ (MSD Information Literacy Center : MIL Center) http://prmsd.msdbangkok.go.th/wordpress และ Facebook Fanpage : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


Latest Press Release

ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ยุคของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

ในช่วงสถานการณ์แห่งความยากลำบากในการชีวิตประจำวันของประชาชน จากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยคนใหม่ และเป็นนายกสมาคมฯ...

แอพพลิแคด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งมอบ “มดบริรักษ์” แก่โรงพยาบาล

แอพพลิแคด หรือ APP ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาและจัดสร้างชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” (FACO) เพื่อช่วยสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19...

เมอร์ค เปิดศูนย์ความร่วมมือลูกค้า M Lab(TM) Collaboration Center ขนาดใหญ่ที่สุด ในเซี่ยงไฮ้

- ห้องปฏิบัติการครบวงจร ครบครันด้วยโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า บริการตรวจสอบคุณภาพ การฝึกอบรมและการใช้งานจริง - M Lab(TM) Collaboration Center ในนครเซี่ยงไฮ้ นับเป็นศูนย์แห่งใหม่ล่าสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาศูนย์ความร่วมมือทั้ง 9...

ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการพบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค BETADINE(R) มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

มุนดิฟาร์มา (Mundipharma) ประกาศในวันนี้ว่า ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ Duke-NUS Medical School ในประเทศสิงคโปร์ ได้ยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค BETADINE(R) ในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)...

CMO จับมือ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ภายใต้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัด Virtual Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติ COVID-19

“ซีเอ็มโอ” ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ภายใต้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ COVID-19 : ภัยคุกคามในทศวรรษใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Virtual Conference...

Related Topics