มาตรการป้องกัน - ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Monday October 21, 2019 17:19
กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ตามที่ นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ระบุในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ประชาชนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค และปอดบวม โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าวได้ง่ายและอาจแพร่กระจายไปสู่คนในครอบครัว นั้น สำนักอนามัย ได้เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจัดทำข่าวสุขภาพและสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและภัยสุขภาพแก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ได้จัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ให้บริการสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรค นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย การเฝ้าระวังการระบาดจากรายงานของสถานพยาบาล เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์โรคระบาดระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งมาตรการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม เพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากกลุ่มโรคที่พบบ่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค และปอดบวม แก่ประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียน

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การวินิจฉัยและให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษาโรค และจัดการสำรองยาให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย รวมถึงเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกัน ได้จัดบริการเชิงรุก โดยรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคแก่ประชาชนและเครือข่ายรวมทั้งจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค และปอดบวมตามจุดบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพผ่านเว็บไซต์สำนักการแพทย์ (MSD Information Literacy Center : MIL Center) http://prmsd.msdbangkok.go.th/wordpress และ Facebook Fanpage : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


Latest Press Release

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12 สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์ "วันเบาหวานโลก" 14 พฤศจิกายน 2562 แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน วันเบาหวานโลก 2562 สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์...

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลกกับคลิปสุดพิเศษจากโครงการ For Your Sweetheart

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี คือวันเบาหวานโลก เนื่องมาจากการที่ประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มเป็นเบาหวานมากขึ้น...

อาการของโรคเข่าเสื่อม

เข่าเสื่อม เป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีหน้าท้องยื่น ใช้งานเข่าหนัก เช่น เดินมาก ใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยครั้ง เข่าเคยกระแทก หรือเคยเกิดอุบัติเหตุที่เข่า อาการไม่ได้รุนแรงทันที แต่จะค่อยๆ...

ไฟเซอร์ ประเทศไทย ผนึก ทีเซลล์ (TCELS) ลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

สถานการณ์ของเชื้อดื้อยาในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาวิกฤตที่สำคัญของมนุษยชาติซึ่งจัดอยู่ในขั้นอันตรายและมีแนวโน้มเลวร้ายมากขึ้นในอนาคตจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก สั่นคลอนความมั่นคงระบบสุขภาพของทุกประเทศ โดยคร่าชีวิตประชากรโลกในแต่ละปีสูงถึง 7 แสนคน...

แผลกดทับ ป้องกันได้ เริ่มที่ดูแลผิวให้แข็งแรง

ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง นอกจากการกินยา และดูแลตามความจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้ว เรื่องใหญ่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคงไม่พ้นเรื่อง "แผลกดทับ" เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ แต่รู้หรือไม่ว่า "แผลกดทับ"...

Related Topics