บูรณาการความร่วมมือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.สังกัด กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday December 12, 2019 17:13
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข ระบุสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย. 62 มีรายงานผู้ป่วย 363,837 ราย เสียชีวิต 24 ราย โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง นครปฐม จันทบุรี และเชียงใหม่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยเรียนว่า กทม. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 11 แห่ง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด ไตวาย เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด ผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ คนอ้วนน้ำหนักตั้งแต่ 100

กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขณะเดียวกันได้จัดให้มีอ่างล้างมือ เจลล้างมือ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอในจุดบริการต่างๆ พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจให้ประชาชนระมัดระวัง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ พร้อมจัดทำอินโฟกราฟิกและวิดีโอคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ อาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย และวิธีการป้องกัน ดูแลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักการแพทย์ และFacebook Fanpage : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รวมถึงการกระจายชุดข้อมูลสื่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ตามหน่วยบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลต่อไป

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า สำหรับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักพัฒนาสังคม และสำนักอนามัย กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือในด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก ด้วยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ให้สำนักงานเขตทราบ เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการศึกษา ได้ประสานไปยัง 50 สำนักงานเขต เพื่อขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการป้องกันโรคติดต่อและภัยที่เกิดในช่วงฤดูหนาวในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนในสังกัดด้วย


Latest Press Release

รพ.จิตเวชโคราชส่งข่าว รพ.จิตเวชโคราช เติม 9 ความสุข ให้บุคลากร หวังเป็นองค์กรแห่งความสุข เอื้อบริการผู้ป่วยระดับมืออาชีพ !!

รพ.จิตเวชนครราชสีมา ส่งเสริมความสุขให้บุคลากรทุกระดับให้มีครบถ้วน 9 ด้านทั้งส่วนตัว ครอบครัว ที่ทำงานและสังคม ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และขับเคลื่อนบริการผู้เจ็บป่วยทางจิตแบบมืออาชีพ ผลการดำเนินงานในปี 2562ได้ผลน่าพอใจ...

โรงพยาบาลธนบุรี แจกอั่งเปาต้อนรับตรุษจีน

สุขภาพดี๊ ดี ต้อนรับตรุษจีน ปีชวด หรือปีหนูทอง โรงพยาบาลธนบุรี ขอมอบความสุขเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน และคนไทยเชื้อสายจีน ด้วยการแจกความเฮง เพียงท่านนำใบเสร็จค่ารักษาในโรงพยาบาลธนบุรีมาแสดงก็ลุ้นรับ อั่งเปา ตั่ว ตั่ว ไก๊ ได้ทันที (อั่งเปา 1...

Cognate BioServices ปิดการระดมทุนรอบ Series B พร้อมประกาศซื้อกิจการ Cobra Biologics เสร็จสมบูรณ์

Cognate BioServices บริษัทชั้นนำผู้รับจ้างพัฒนาและผลิต (CDMO) ที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดและยีนบำบัดแบบพึ่งเซลล์ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เสร็จสิ้นการซื้อบริษัท Cobra Biologics ซึ่งเป็น CDMO...

แบงค์ นิหน่า - อีฟ พร้อมส่งยากำลังใจ!! เปิดตัวโครงการก้าวข้ามมะเร็ง

ในปัจจุบันโรคมะเร็งไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไป ทั้งยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตในประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรับรู้ และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นเนื่องในวันมะเร็งโลกจึงได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ก้าวข้ามมะเร็ง" โดย อาร์ต ฟอร์...

สจล.ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพนักศึกษา-ผู้พักอาศัยย่านลาดกระบัง จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย แจก N95 ฟรี 1,500 ชิ้น

- สจล. ห่วงใยสุขภาพประชาชน ร่วมรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย ด้วยการแจกหน้ากาก N95 ฟรี จำนวน 1,500 ชิ้น หวังให้ประชาชนสวมใส่ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละออง PM 2.5...

Related Topics