บูรณาการความร่วมมือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.สังกัด กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday December 12, 2019 17:13
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข ระบุสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย. 62 มีรายงานผู้ป่วย 363,837 ราย เสียชีวิต 24 ราย โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง นครปฐม จันทบุรี และเชียงใหม่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยเรียนว่า กทม. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 11 แห่ง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด ไตวาย เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด ผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ คนอ้วนน้ำหนักตั้งแต่ 100

กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขณะเดียวกันได้จัดให้มีอ่างล้างมือ เจลล้างมือ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอในจุดบริการต่างๆ พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจให้ประชาชนระมัดระวัง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ พร้อมจัดทำอินโฟกราฟิกและวิดีโอคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ อาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย และวิธีการป้องกัน ดูแลรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักการแพทย์ และFacebook Fanpage : สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รวมถึงการกระจายชุดข้อมูลสื่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ตามหน่วยบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลต่อไป

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า สำหรับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักพัฒนาสังคม และสำนักอนามัย กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือในด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก ด้วยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ให้สำนักงานเขตทราบ เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการศึกษา ได้ประสานไปยัง 50 สำนักงานเขต เพื่อขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการป้องกันโรคติดต่อและภัยที่เกิดในช่วงฤดูหนาวในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนในสังกัดด้วย


Latest Press Release

ภูมิแพ้อาหาร ... อันตรายกว่าที่คิด

ภาวะแพ้อาหารในผู้ใหญ่ (แบบเฉียบพลัน) นั้นเป็นอย่างไร หลายท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าเราเองก็ทานอาหาร ชนิดนี้ มาตั้งแต่เด็ก แต่ทำไมถึงมาเกิดอาหารแพ้ตอนโต โรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมทีมแพทย์ที่ชำนาญการด้าน โรคภูมิแพ้ ได้ดำเนินการจัดแพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ 40 ชนิด...

ไทยเฮิร์บ ขนสินค้าเข้าร่วมงาน “ หมอยา ท่าสุขสยาม ”

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม (ไทยเฮิร์บ) เตรียมขนสินค้าสมุนไพรของบริษัท อาทิ ฟ้าทะลายโจร นฤมิต เครื่องดื่มสมุนไพรจากขิง เห็ดหูหนู พุทราจีน ไทยเฮิร์บเฟรซ ลูกอมสมุนไพรรสชาติต่าง ๆ และสินค้าอื่น ๆ ของบริษัทอีกกว่า 60...

Affinity เผยการค้นพบโปรตีนภูมิคุ้มกันที่มีศักยภาพในการยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2

Affinity Biosciences Pty Ltd (Affinity) บริษัทเอกชนจากออสเตรเลียที่มุ่งเน้นการตรวจหาแอนติบอดีสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ประกาศว่า บริษัทค้นพบโปรตีนภูมิคุ้มกันที่มีศักยภาพในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)...

จับกระแสการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนจีนที่กำลังมาแรงบริเวณเทือกเขาไท่หางทางตอนเหนือของจีน

ณ กลางขุนเขาไท่หางทางตอนเหนือของจีน กลุ่มคนงานกำลังสาละวนไปกับการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับปรุงยาตามตำรับแพทย์แผนจีนขนานแท้ในบริเวณที่เรียกว่า Bian Que TCM Valley ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรตามตำรับแพทย์แผนจีนที่ใหญ่ที่สุดในเขตเหน่ยฉิวของเมืองซิงไต่...

กรมอนามัย หนุน คนไทย สร้างพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ New Normal ห่างไกล COVID-19

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563 “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19)” ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 ขั้น 1 กรมอนามัย ว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร....

Related Topics