Wednesday February 26, 2020 06:39

สุขภาพ Press Release : 16 Dec 2019

ภาพข่าว: สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สุขภาพ—16 Dec 19

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์

ภาพข่าว: มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดงาน Lung For(r)est ให้ความรู้โรคมะเร็งปอด เดินหน้าโครงการทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งปอด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งปอดสำหรับคนไทย สุขภาพ—16 Dec 19

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ (ที่สองจากขวา) ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไนยรัฐ ประสงค์สุข (ที่สามจากขวา) อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงาน Lung For(r)est

สสส. ร่วมกับ ธนาคารจิตอาสา แถลงผลวิจัยครั้งแรกในไทย ระบุคนไทยสุขภาพดี สุขภาพ—16 Dec 19

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ธนาคารจิตอาสา และความสุขประเทศไทย จัดงาน 'ปีใหม่เป็นคนใหม่ ปรับใจให้กายดี' แถลงผลงานวิจัยโดยอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักจิตวิทยาจาก JAI Center พบผลวิจัยครั้งแรกในประเทศไทย

ไม่ถ่ายเกิน 3 วันเป็นประจำ อันตรายไหม? สุขภาพ—16 Dec 19

ใครที่ไม่ขับถ่ายนานเกิน 3 วัน ของเสียมีลักษณะเข็งและยากต่อการขับถ่าย ใช้แรงเบ่งมาก รวมถึงมีอาการท้องอืด ปวดเกร็งบริเวณหน้าท้อง นั่นแสดงว่า คุณอาจกำลังประสบปัญหา "ท้องผูก" เข้าแล้วหล่ะครับ... อาการท้องผูกนอกจากจะทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวแล้ว