ปชส.ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรุนแรงอัพเดท

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday January 16, 2020 13:59
กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า รายงานความคืบหน้า เมื่อคณะกรรมการด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ทางภาคกลางของประเทศจีน ออกแถลงการณ์ล่าสุดว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบและถูกแยกรักษาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 แล้วจำนวนทั้งสิ้น 59ราย โดย 41 ราย มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบว่าก่อให้เกิดโรคในคนมาก่อน ในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายจากโรคประจำตัวที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศจีนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563 จนกระทั่งวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

ดังนั้นผลการสอบสวนโรคตัดความเป็นไปได้ว่าเชื้อที่ระบาดอยู่นี้เป็นโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลันหรือซาร์ส ที่คุ้นเคยและเคยทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยรายเมื่อ 10 ปีก่อน และยืนยันว่าไม่ใช่โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส รวมถึงไข้หวัดนก และอดิโนไวรัส เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยหลายคนทำงานที่ตลาดอาหารทะเลจีนใต้ ซึ่งขายสัตว์มีชีวิตอื่น ๆ ด้วย บ่งชี้ว่าเชื้อนี้อาจเกี่ยวโยงกับสัตว์ อาการส่วนใหญ่ที่พบในคนไข้ เป็นอาการโรคทางเดินหายใจและปอดอักเสบที่พบทั่วไป ได้แก่ เป็นไข้ หายใจลำบาก

ผู้เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรุนแรงนี้ ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นภายใน 14 วันและมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และ/หรือมีอาการหอบเหนื่อย ณ.วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานภูเก็ต สรุปยอดผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการเฝ้าระวังเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 จำนวน 15 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสาเหตุจากไข้หวัดใหญ่เป็นส่วนใหญ่ มีผู้ป่วยหนึ่งรายเป็นหญิงชาวจีนอายุ 61 ปีที่มีปอดอักเสบได้รับการยืนยันวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งนับว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยและเป็นรายแรกที่ได้รับการยืนยันวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นอกประเทศจีน หน่วยงานภาครัฐในประเทศโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการแจ้งและเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีการตรวจสอบเที่ยวบินตามสนามบิน และได้เตรียมพื้นที่กักในสถานพยาบาลใกล้เคียงไว้แล้ว และมีการดำเนินการเฝ้าระวังส่งต่อผู้ป่วย รวมถึงสำรวจความพร้อมของห้องแยกความดันลบในสถานพยาบาลและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ประชาชนควรติดตามสถานการณ์ข่าวสารผู้ป่วยในต่างประเทศและผู้เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และแนะนำผู้ที่จะเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นหรือสถานที่ใกล้เคียงในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ


Latest Press Release

ครบรอบ 13 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้เข้าสู่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังคงยืนหยัดในปณิธาน “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ตามที่หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์...

มะเร็งปากมดลูก โรคร้ายในผู้หญิง

มะเร็งปากมดลูก พบได้บ่อยสำหรับมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี อย่างไรก็ดี ยังมีสตรีชาวไทยเสียชีวิตจากมะเร็งของปากมดลูกเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 10 คน เชื้อไวรัสที่เรียกว่า HPV (Human Papilloma Virus) เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยการติดเชื้อไวรัส HPV...

ครั้งแรกในไทยนักวิจัยชีวเคมี จุฬาฯ ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากโควิด-19

“เราได้นำความรู้ทางด้านชีวเคมีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านโควิด-19 ตั้งแต่การทำเจลแอลกอฮอล์ และการผลิตเอนไซม์ที่ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบโควิด-19 ล่าสุดเราได้ศึกษาในเรื่องโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ย่อยโปรตีนโควิด-19...

โรคอ้วนในเด็ก.. ที่พ่อแม่ควรใส่ใจ

ปัจจุบันภาวะโรคอ้วนในเด็กมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและขนม โดยสังเกตได้จากน้ำหนักเกินเกณฑ์เมื่อเทียบกับส่วนสูงตามกราฟการเจริญเติบโต ภาวะอ้วนเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างพลังงานที่บริโภคเข้าไปกับกา...

กรมอนามัยร่วมกับไบเออร์ไทย รณรงค์สังคมไทยหยุดท้องไม่พร้อม สนับสนุนการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพในวันคุมกำเนิดโลก 2563

กรมอนามัยร่วมกับไบเออร์ไทย รณรงค์สังคมไทยหยุดท้องไม่พร้อม สนับสนุนการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพในวันคุมกำเนิดโลก 2563 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมรณรงค์ลดปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นไทย...

Related Topics