หอการค้าไทย พบ รมว.สาธารณสุข สนับสนุนไทยเป็นผู้นำด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย Medical Wellness Hub

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday January 17, 2020 08:27
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--หอการค้าไทย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ เพื่อหารือ ตลอดจน ผลักดันข้อเสนอภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ

1. นำเสนอหลักการของร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ที่ภาคเอกชนผลักดันอยู่ขณะนี้ โดยเสนอให้มีองค์กรที่เป็นศูนย์กลางดูแลอากาศสะอาดแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในระยะเร่งด่วน ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้

2. เชิญชวนกระทรวงสาธารณสุข ให้ความร่วมมือและร่วมเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานมหกรรม Healthy Living Asia 2020 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านสุขภาพสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการแพทย์ และสาธารณสุขแบบครบวงจรของประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 ก.ย. 63 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

3. เสนอให้กระทรวงฯ พิจารณาให้การรับรอง "การแพทย์ธรรมชาติบำบัด" เป็นสาขาแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย โดยมีกฎหมายรองรับ เพื่อส่งเสริมการใช้วิธีรักษาแนวธรรมชาติ และ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Medical & Wellness Hub ของรัฐบาล

4. เสนอให้มีการกำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยกระทรวงฯ เห็นชอบและมอบหมายให้กรมอนามัย เป็นผู้ประสานงานร่วมกับภาคเอกชน รวมทั้ง ประสานงานร่วมกับกระทรวงการคลัง ต่อไป

5. ผลักดันให้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) ในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย การรักษาความลับและการควบคุมมาตรฐานเพื่อสามารถประกอบกิจการได้อย่างถูกต้อง โดยกระทรวงฯ ได้แจ้งว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งนี้ การจะให้โครงการที่เกิดผลในทางปฏิบัติจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น ระบบการสื่อสารแบบ 5 จี ที่มีเสถียรภาพรองรับด้วย

6. เสนอให้มีการออกกฎ/ระเบียบ เพื่อให้การดำเนินกิจการน้ำพุร้อนของประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การเป็น Wellness hub ของประเทศไทย โดยปัจจุบัน กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงฯ รองรับต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อเสนอต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อพิจารณาผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการส่งเสริมแนวทางการสร้างมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยภาครัฐจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อร่วมขับเคลื่อนบริบทประเทศไทย สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน


Latest Press Release

สมาพันธ์หัวใจโลกเผยโควิด-19 เป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อโรคหัวใจ

สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation: WHF) ประกาศเตือนเนื่องในวันหัวใจโลกว่า โรคโควิด-19 เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงต่อสุขภาพของหัวใจ โดยมีสามปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประการแรกคือ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นโรคหัวใจด้วยนั้น...

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2563 (World Rabies Day 2020) ณ ห้องประชุม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) ว่า กระทรวงเกษตรฯ...

นวัตกรรมยาใหม่เพื่อการรักษามะเร็งตับ

“โรคมะเร็งตับ” ถือเป็นวิกฤตทางสุขภาพอันดับต้น ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก จากสถิติเผยว่ามะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตของประชากรไทยเป็นอันดับหนึ่ง มีคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งตับมากกว่า 23,000 คนต่อปี2 นั่นคือในทุก ๆ...

ไม่อดก็ลดได้ “ใส่ใจ” ข้าวกล้องออร์แกนิค เพื่อการดูแลสุขภาพและการลดน้ำหนัก

ในยุคที่สุขภาพ คือต้นทุนสำคัญที่สุดของชีวิต การดูแลเรื่องน้ำหนักตัว ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายท่านให้ความสำคัญ เพราะหากเรามีน้ำหนักที่มากเกินกว่ามาตรฐาน นอกจากรูปร่างที่เปลี่ยนไป สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายเรานั้นจะถดถอยลงอย่างแน่นอน...

Radius Health และ Menarini Group เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับยา elascestrant

บริษัท Radius Health, Inc. (ในที่นี้จะเรียกว่า “Radius” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: RDUS) และ Menarini Group ได้ประกาศความคืบหน้าของการพัฒนายา elacestrant ในการศึกษาทดลอง EMERALD ระยะที่ 3 การศึกษาทดลอง EMERALD ระยะที่...

Related Topics