หอการค้าไทย พบ รมว.สาธารณสุข สนับสนุนไทยเป็นผู้นำด้านการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย Medical Wellness Hub

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday January 17, 2020 08:27
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--หอการค้าไทย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ เพื่อหารือ ตลอดจน ผลักดันข้อเสนอภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ

1. นำเสนอหลักการของร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ที่ภาคเอกชนผลักดันอยู่ขณะนี้ โดยเสนอให้มีองค์กรที่เป็นศูนย์กลางดูแลอากาศสะอาดแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในระยะเร่งด่วน ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้

2. เชิญชวนกระทรวงสาธารณสุข ให้ความร่วมมือและร่วมเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานมหกรรม Healthy Living Asia 2020 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านสุขภาพสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการแพทย์ และสาธารณสุขแบบครบวงจรของประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 ก.ย. 63 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

3. เสนอให้กระทรวงฯ พิจารณาให้การรับรอง "การแพทย์ธรรมชาติบำบัด" เป็นสาขาแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย โดยมีกฎหมายรองรับ เพื่อส่งเสริมการใช้วิธีรักษาแนวธรรมชาติ และ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Medical & Wellness Hub ของรัฐบาล

4. เสนอให้มีการกำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยกระทรวงฯ เห็นชอบและมอบหมายให้กรมอนามัย เป็นผู้ประสานงานร่วมกับภาคเอกชน รวมทั้ง ประสานงานร่วมกับกระทรวงการคลัง ต่อไป

5. ผลักดันให้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) ในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย การรักษาความลับและการควบคุมมาตรฐานเพื่อสามารถประกอบกิจการได้อย่างถูกต้อง โดยกระทรวงฯ ได้แจ้งว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งนี้ การจะให้โครงการที่เกิดผลในทางปฏิบัติจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น ระบบการสื่อสารแบบ 5 จี ที่มีเสถียรภาพรองรับด้วย

6. เสนอให้มีการออกกฎ/ระเบียบ เพื่อให้การดำเนินกิจการน้ำพุร้อนของประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การเป็น Wellness hub ของประเทศไทย โดยปัจจุบัน กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงฯ รองรับต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อเสนอต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อพิจารณาผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการส่งเสริมแนวทางการสร้างมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยภาครัฐจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อร่วมขับเคลื่อนบริบทประเทศไทย สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน


Latest Press Release

โครงการบ้านสุขใจ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ในอนาคตอันใกล้ ผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่มากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงต้องมีการรองรับและดูแลประชากรกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษเพราะผู้สูงอายุจะมีปัญหาในเรื่องการช่วยเหลือตัวเอง ลูกหลานจึงต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มอบอุปกรณ์การแพทย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นตัวแทนเข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์ และเงินสนับสนุนในการต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางแดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จากกิจกรรมวิ่งการกุศล...

ผลวิจัยพบเด็กเล่นเกมออนไลน์รุนแรง เสี่ยงเป็น อาชญากร ในอนาคต ด้าน มสช.จับมือภาคีเสนอแนวทางจัดการปัญหา-เร่งรัฐบาลดำเนินการเป็นรูปธรรม

นักอาชญาวิทยาระบุชัด ผลวิจัยพบเด็กเล่นเกมรุนแรงต่อเนื่องมีแนวโน้มเป็นอาชญากรในอนาคตได้ แนะพ่อแม่สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกัน ขณะที่ มสช.และภาคีเครือข่าย เตรียมเสนอ 10 แนวทางจัดการปัญหาความรุนแรงและการพนันในเกมออนไลน์...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม #สุขภาพดีกับไทยนครินทร์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาบางนา

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม 'สุขภาพดีกับไทยนครินทร์' บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจและพนักงานไปรษณีย์ สาขาบางนา โดยมีบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดโดยพยาบาลวิชาชีพ และวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย...

กระทรวงมหาดไทย จับมือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิด โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผลักดันหลักสูตรสอนทำ CPR ในทุกจังหวัดทั่วไทย

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวเปิด "โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ...

Related Topics