จิตเวชโคราช ดึงพลังผู้ป่วยจิตเวชสู้ภัยโรคโควิด -19 !! ทำ“เฟช ชิลด์” มอบฟรีให้ทีมแพทย์ ใช้ป้องกันเชื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday April 3, 2020 14:34
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ดึงพลังความสามารถผู้ป่วยจิตเวชที่อาการทางจิตสงบ ร่วมเป็นจิตอาสา ลงมือทำหน้ากากพลาสติกหรือเฟชชิลด์ ส่งมอบฟรีให้ทีมแพทย์ พยาบาล ทั้งในและนอกรพ.จิตเวชฯนับ 1,000 ชิ้น เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างปฏิบัติงาน ช่วยสร้างความสุขและภาคภูมิใจให้ผู้ป่วย เรียกคืนคุณค่า ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนหรือห้างร้านที่สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลข 0 4423 3999

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดบริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) ในขณะนี้ว่า รพ.จิตเวชฯได้ปรับเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้บริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่พักรักษา ตัวในรพ.ที่มีวันละกว่า 200 คนอย่างเคร่งครัด โดยได้เพิ่มการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชที่อาการทางจิตทุเลาลงแล้ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวดูแลป้องกันตัวเองในเบื้องต้นได้ เช่น การล้างมือฟอกสบู่ การใช้เจลแอลกอฮอล์ลูบมือที่ถูกต้อง การป้องกันการแพร่เชื้อขณะไอจาม การใช้หน้ากากอนามัย เป็นต้น

ประการสำคัญยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตสงบดีแล้ว เป็นจิตอาสา มีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยดึงพลังความสามารถที่มีอยู่ในตัวของผู้ป่วย ร่วมทำหน้ากากพลาสติกหรือเฟซชิลด์ (Face Shield)ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันละอองฝอยต่างๆไม่ให้สัมผัสกับใบหน้า เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรอื่นๆที่ทำงานและมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย สำหรับใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

“ผลที่ได้จากการทำหน้ากากพลาสติกครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชได้ฟื้นฟูสมรรถภาพตนเอง ได้ประสบการณ์เรียนรู้และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสุขและภาคภูมิใจ เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสามารถซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเกิดพลังใจ ให้ผู้ป่วยฟื้นคืนสู่สภาวะปกติได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น” นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว

ทางด้านนางสาวนิศากร แก้วพิลา พยาบาลจิตเวชหัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชหญิงทองอุไร รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯกล่าวว่า อุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้ากากพลาสติกมี 5 อย่าง ได้แก่ 1.แผ่นพลาสติกใสขนาดเอ4 ที่ใช้ทำปกหนังสือ 2.เทปกาว 2 หน้าขนาด1 นิ้ว 3.แผ่นฟองน้ำที่ใช้สำหรับฉาบปูน ตัดเป็นชิ้นเล็กขนาดกว้าง 1 นิ้ว ความยาวเท่ากับแผ่นใส เพื่อใช้รองศีรษะ ไม่ให้แผ่นพลาสติกแนบชิดกับใบหน้า 4. ยางยืดเพื่อใช้รัดศีรษะ ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร 5.ลวดเย็บกระดาษ ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก โดยติดเทปกาว 2 หน้ากับแผ่นใส จากนั้นวางฟองน้ำแนบไปกับกระดาษกาว และใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บติดยางยืดยึดหน้ากาก หน้ากากพลาสติกนี้จะคลุมได้ทั้งหน้าของผู้ใช้ จากการทดสอบการใช้งานในเบื้องต้น พบว่าใช้การได้ดี น้ำหนักเบา ผู้ใช้ปฏิบัติงานได้สะดวก เสริมสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยราคาต้นทุนเฉลี่ยชิ้นละไม่ถึง 10 บาท

“ขณะนี้ผู้ป่วยจิตเวชได้ทำหน้ากากพลาสติกไปแล้วประมาณ 1,000 ชิ้น ส่วนหนึ่งได้นำมาแจกจ่ายให้บุคลากรของรพ.จิตเวชฯใช้ขณะปฏิบัติงาน อีกส่วนหนึ่งได้จัดส่งให้รพ.ต่างๆโดยไม่คิดมูลค่า เช่น รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สถาบันประสาทวิทยา กทม. เป็นต้น ช่วยผ่อนคลายความกังวลความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลงได้ โดยผู้ป่วยจิตเวชได้เขียนคำอวยพร ส่งกำลังใจและขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ปฏิบัติงานด้วย ” นางสาวนิศากรกล่าว

นางสาวนิศากรกล่าวต่อไปว่า หน่วยงานที่สนใจอยากได้หน้ากากพลาสติกจากผลงานของผู้ป่วยจิตเวช สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0 4423 3999 ทั้งนี้ทุนทรัพย์ที่นำมาใช้ทำหน้ากากพลาสติกได้มาจากการบริจาคทั้งหมด หากประชาชนหรือห้างร้านที่สนใจต้องการสนับสนุนกิจกรรมการทำหน้ากากพลาสติก เพื่อร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวชให้ดีวันดีคืน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรการแพทย์และบุคลากรอื่นๆเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 สามารถติดต่อบริจาคได้ทั้งอุปกรณ์หรือเงิน ที่หมายเลข 0 4423 3999 ในวันเวลาราชการ


Latest Press Release

แพทย์แนะวิธีรับมือ COVID-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง

ในขณะนี้ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดของCOVID-19 อยู่ การดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคจึงเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสุขภาพตัวเอง มีผู้ป่วยหลายคนสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปหรือไม่...

แพ็คเกจตรวจคัดกรองภูมิแพ้

ตรวจภูมิแพ้อาหาร 20 รายการ 2,900 บาทตรวจภูแพ้อากาศ 20 รายการ 2,000 บาทตรวจภูมิแพ้อาหาร+อากาศ 40 รายการ 4,200 บาทตรวจคัดกรองภูแพ้ 27 รายการ 3,900 บาทตรวจคัดกรองภูแพ้ 36 รายการ...

กสิกรไทย-รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิดตัวแอป TUH for All ชูจุดเด่น TUH OPD Online พบหมอออนไลน์ รับวิถีนิวนอร์มอล

กสิกรไทยร่วมกับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์สู่การเป็น Smart Hospital ด้วย TUH for All แอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจร ทั้งนัดหมอ ตรวจเช็คคิว ตรวจสอบสิทธิ์ ดูประวัติการรักษา และข้อมูลข่าวสาร...

รู้ทัน พร้อมรับมือโรคที่มากับฤดูฝน “โรคไข้หวัดใหญ่ อันตรายถึงชีวิต แต่ป้องกันได้”

นายแพทย์พลากร ศรีนิธิวัฒน์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เผยว่า โรคติดต่อที่พบบ่อยในฤดูร้อนและฤดูฝนที่มักพบบ่อย โรคติดเชื้อจากทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ (influenza) ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่...

รพ.ธนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ #เป็นห่วงนะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563...

Related Topics