“นักสังคมสงเคราะห์” ผู้อยู่เบื้องหลังให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday October 21, 2020 17:28
กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--เฟลชแมน ฮิลลาร์ด

ความเจ็บป่วย ไม่ได้กล้ำกรายเพียงร่างกายของผู้ป่วย หากแต่ยังกัดกินความหวังในหัวใจสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยและครอบครัวยากเกินจะหลีกเลี่ยง การทำงานแบบสหวิชาชีพในโรงพยาบาล หรือการพึ่งพาและการทำงานร่วมกันของศาสตร์หลากหลายแขนง จึงถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน อย่าง งานสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ของการช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกปัญหาของผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรการกุศลผู้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนาน ขอแนะนำให้รู้จักบทบาทของ “นักสังคมสงเคราะห์” อีกหนึ่งด่านหน้าสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และร่วมทำงาน เคียงบ่าเคียงไหล่ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องในโอกาส วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 21 ตุลาคม ของทุกปี

การช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่

“มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ไม่เพียงต้องการความช่วยเหลือทางด้านร่างกาย หากแต่ยังมีบาดแผลทางจิตใจ หรือมีความจำเป็นในด้านอื่น เช่น ความรู้ ความเข้าใจในโรค รวมถึงวิธีการปฎิบัติตัว หลายคนมีปัญหาด้านการเงินและสังคม เช่น รายได้ที่ลดลง หรือแม้แต่การปรับตัวหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เป็นต้น เมื่อได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์แล้ว นักสังคมสังเคราะห์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คำปรึกษาผู้ป่วยและครอบครัวให้มีความพร้อมในการฟื้นฟูด้วยการสนับสนุนให้ผู้ป่วยทุเลาจากความเจ็บป่วยและปัญหาด้านสังคม เช่น การฝึกอาชีพผู้พิการ การปรับปรุงที่พักอาศัยและเยี่ยมบ้านติดตาม รวมทั้งการ ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาจากต่างจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งเหล่านี้ล้วนหนุนให้เกิดผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม บทบาทการเป็นผู้ให้ของนักสังคมสงเคราะห์ในสังคม จึงเสมือนเป็นแรงกระเพื่อมของน้ำที่ถูกส่งต่อจากจุดเล็กๆ เป็นวงกว้างและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล” รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) กล่าว

พลังแห่งความเกื้อกูล สร้างสังคมแห่งการให้

โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษากว่า 2 ล้านคนต่อปี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสถานพยาบาลในหลากหลายมิติ และการเชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ รวมถึงสนับสนุนและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศ ผ่าน 4 พันธกิจสำคัญ อันได้แก่ จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนอันดีจากพลังความช่วยเหลือของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนผ่าน มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างห้องไอซียูความดันลบ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นต้น

“เนื่องในโอกาสวันนักสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ผมในฐานะประชาชนคนไทย ขอเชิญชวนทุกคนให้ความสำคัญกับการสร้างและปลูกฝังให้เกิดความพร้อมทางด้านจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจ รวมถึงการเปิดใจเพื่อให้มองเห็นความสำคัญของทุกชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข ซึ่งเป็นค่านิยมสำคัญที่สังคมพึงมีและพึงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ท่ามกลางความผันผวนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาวะอนามัย ที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ไม่ว่าวันนี้คุณจะมีบทบาทหรือหน้าที่ใดในสังคม ทุกคนสามารถช่วยเหลือให้ประเทศชาติก้าวข้ามวิกฤตต่างๆ ได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการให้… ผ่านการร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อส่งต่อพลังแห่งความเกื้อกูล เติมเต็มโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนต่อไป ดังปณิธานที่ว่า คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด” รศ.นพ.สุรศักดิ์ กล่าวปิดท้าย


Latest Press Release

govivigo ใจดี แจกประกัน "นิวนอร์มอลพลัส" Covid + ประกันอุบัติเหตุ ฟรี

govivigo.com ใจดี แจกประกัน "นิวนอร์มอลพลัส" Covid + ประกันอุบัติเหตุ ฟรีเพียงแค่ลงทะเบียน ก็รับสิทธิ์พร้อมเป็นสมาชิก govivigo.com ได้เลย!!! สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน จำนวน 60,000 ท่าน หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลย คลิก...

ซีพีเดินหน้ามอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น แก่สภากาชาดไทย แจกจ่ายแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโควิด

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เป็นผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 ชิ้น...

ทายาทเครื่องร้อน ชู OEM น้ำดี

เคนยากุ ชี้เทรนด์คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมาก ส่งผลตลาดอาหารเสริมโตแรง บิ๊ก OEM แนะเลือกโรงงานผลิตที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อคู่ค้าและลูกค้าสามารถขายสินค้าได้ นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์...

เพราะโควิด-19 ทำให้เราเจ็บปวด...เปิดแนวคิดการสร้าง "รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" 'โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์' แห่งแรกของไทย

ต้องยอมรับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราทุกคนล้วนเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ไปพร้อมกันทั่วโลก และล่าสุดกับการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุดก็คือ "โรงพยาบาล"...

กิฟฟารีน ห่วงใยคนไทย เร่งผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ ระดับ Food Grade คุณภาพ รองรับความต้องการผู้บริโภค พร้อมแนะวิธีรู้รอดปลอดโควิด-19

กิฟฟารีน ผู้นำธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนไทย ให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 โดยตระหนักถึงมาตรฐานการผลิต ที่ใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม...

Related Topics