Friday May 24, 2019 22:23

FOODIE:D Press Releases

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดี ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั่วไป—03 Sep 18

ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลมีเดีย ภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี" ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยนำทีมงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียจากฟู้ดดี้:ดี

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทั่วไป—21 Aug 18

ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญรุกตลาดเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ถึงกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาโดยตรง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลมีเดีย ภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดี ซีพีแรมพาคณะร.ร.โยธินบูรณะเยี่ยมชมโรงงาน ทั่วไป—17 Aug 18

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญ ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 140 คน จากโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นำทีมโดย อ.วรินพร เจริญแล้ว รองผู้อำนวยการ และ

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดี ร่วมกับโรงเรียนสารสาสน์บางบัวทองจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั่วไป—14 Aug 18

ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลมีเดีย ภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดี จัดกิจกรรมที่ร.ร.เซนต์ฟรังต์ซีสซาเวียร์เมืองทอง ทั่วไป—08 Aug 18

เมื่อเร็วๆ นี้ ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญ ร่วมกับโรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซีสซาเวียร์เมืองทอง จัดกิจกรรมให้ความรู้กับน้องๆ ภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี" ด้วยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านโซเชียลมีเดียมาให้ความรู้แก่น้องๆ

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดี จัดกิจกรรมที่โรงเรียนกาญจนาภิเษก ศาลายา ทั่วไป—03 Aug 18

เมื่อเร็วๆนี้ ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญ ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษก ศาลายา จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี" ซึ่งได้นำทีมงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียจากฟู้ดดี้:ดีมาให้ความรู้แก่น้องๆ

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ทั่วไป—01 Aug 18

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลมีเดีย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี"

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนร่วมกิจกรรมโซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี ทั่วไป—20 Jul 18

ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลมีเดีย ภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี" โดยนำทีมงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียจากฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D)มาให้ความรู้แก่น้อง ๆ ณ

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดี จัดกิจกรรมโรงเรียนสายปัญญา ทั่วไป—16 Jul 18

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญจัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลมีเดีย ให้กับนักเรียนภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี" ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดีจัดกิจกรรมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริยาราม ทั่วไป—02 Jul 18

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ผลิตภัณฑ์ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญ จัดกิจกรรมสอนเด็กๆ ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลมีเดีย ภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี"ในงานนี้น้อง ๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดี ลุยจัดกิจกรรม โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี ทั่วไป—25 Jun 18

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ผลิตภัณฑ์ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญ จัดกิจกรรมสอนเด็กๆ ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลมีเดีย ภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี"โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียมาบรรยายให้น้อง ๆ

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดีจัดกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ทั่วไป—22 Jun 18

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ผลิตภัณฑ์ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับน้อง ๆ นักเรียนในหัวข้อ "เรียนรู้และเท่าทันสื่อโซเซียลมีเดีย" จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย ภายใต้โครงการ

Foodie:D เดินหน้าเจาะลูกค้าใหม่16 โรงเรียน สินค้า—14 May 18

ฟู้ดดี้:ดีผุดกิจกรรมใหม่ไตรมาสที่ 2 บุกเข้าโรงเรียนมัธยม 16 โรงเรียนทั่วกรุง สอนให้น้อง ๆ เรียนรู้และเท่าทันสื่อโซเซียลมีเดีย ในโครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี"พร้อมแนะนำตู้หยอดเหรียญขายอาหารแช่แข็งฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D)

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้: ดี จัดกิจกรรมโซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี ทั่วไป—16 May 18

ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ผลิตภัณฑ์ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ด้วยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมสอนให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ประโยชน์จากการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย ในโครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี" ณ

ฟู้ดดี้:ดีเข้าโรงเรียนศึกษานารีจัดกิจกรรมโซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี ทั่วไป—25 May 18

ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ผลิตภัณฑ์ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญลงพิ้นที่เข้าโรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษ สอนให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และเท่าทันสื่อโซเซียลมีเดีย ในโครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี"โดยวิทยากรผู้เชี่ยวด้านโซเชียลมีเดีย ณ โรงเรียนศึกษานารี บางบอน

ภาพข่าว: ฟู้ดดี้:ดีจัดโรดโชว์โปรโมทตู้อาหารหยอดเหรียญ สินค้า—31 May 18

ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ผลิตภัณฑ์ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญ ลงพื้นที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ จัดกิจกรรมสอนเด็กๆ ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลมีเดีย ภายใต้โครงการ "โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี" ที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียมาบรรยาย