สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินฝาก และเพิ่มทุนเรือนหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 2, 2005 12:55
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญจากเดิมร้อยละ ๘.๒๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี ลดเงินฝากจากเดิม ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากเดิม ๑,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทราบโดยทั่วกัน
(ที่มา : ข่าวสารจาก สอ.วด.ประจำเดือน ส.ค.๔๘ โทร.๕๔๘๐๘)--จบ--

Latest Press Release

ภาพข่าว: ข้าวพันธุ์ดี

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ซึ่งสหกรณ์ วัน วัน วัน เตรียมส่งประกวดข้าวพันธุ์ดี โดยมีประธานสหกรณ์ ฯ ให้การต้อบรับและชี้แจงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เข็มแข็ง ณ สหกรณ์ วัน วัน วัน...

ภาพข่าว: ข้าวในถัง

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกระบวนการปลูกข้าวในถังและบ่อปูน ของสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด ที่มีการผลิตและแปรรูปข้าวที่ครบวงจร อาทิ ยุ้งฉางเก็บข้าว โรงบรรจุข้าว แปรรูป และบรรจุข้าว...

ราชภัฏโคราช จัดพิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2558 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พิธีเริ่มจากขบวนแห่เครื่องสักการบูชาพ่อขุนศักรินทร์...

ภาพข่าว: SPU : IT ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ รุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งาน MS Access 2013

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งาน MS Access 2013" ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ รุ่นที่ 1 โดยมีอาจารย์วลีพร จิตรพงษ์...

ภาพข่าว: คุณค่าของผู้หญิง ไลฟ์ฟอร์ด ปารีส มอบรางวัลสุภาพสตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจ

คุณณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ฟอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลให้กับสุภาพสตรีที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย 7 ท่าน ภายในงาน F.I.B.E.2015 1.คุณระย้า เหลือหลาย นายกสโมสรซอนต้า สากลเชียงใหม่ ได้รับรางวัล...

Related Topics