สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินฝาก และเพิ่มทุนเรือนหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 2, 2005 12:55
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญจากเดิมร้อยละ ๘.๒๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี ลดเงินฝากจากเดิม ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากเดิม ๑,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทราบโดยทั่วกัน
(ที่มา : ข่าวสารจาก สอ.วด.ประจำเดือน ส.ค.๔๘ โทร.๕๔๘๐๘)--จบ--

Latest Press Release

เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ ไทยประกันชีวิต

อิ่มอร่อยได้กุศล ช่วงเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ บางแค สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ไทยประกันชีวิต เพียงแสดงบัตร ไทยไลฟ์การ์ด รับฟรีขนมไหว้พระจันทร์มูลค่า 100 บาท เพลิดเพลินกับขนมไหว้พระจันทร์...

สภาการศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารูปแบบใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปว่า...

มอนติคริสโต ซิการ์ และมาเทล ความสุนทรีย์ที่ลงตัว

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ร่วมกับ แปซิฟิค ซิการ์ และเพอร์นอด ริคาร์ด ประเทศไทย เรียนเชิญสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ กับซิการ์พรีเมี่ยมที่เลือกสรรมาให้ผู้หลงไหลในรสละมุนของ มอนติคริสโต้ ผสานกับรสชาตินุ่มนวลของมาเทล ณ ห้องซิการ์สุดฮิป ฮิวมิดอร์...

การสัมมนาเพื่อพัฒนาธุรกิจหลักสูตร การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่ลีน (LEAN TRANSFORMATION)

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนรูปธุรกิจไปสู่ ลีน เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำสุด คุณภาพสูงสุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการ ส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด (Driving business transformation to LEAN for least operating costs, top quality and least processing time) -...

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงาน มหกรรมส่งเสริมการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนครั้งใหญ่ ดันเกษตรกรไทยสู่ MRCF มิติใหม่วงการเกษตรไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวคิด “MRCF TO DOAE 5 SMARTS” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงโดยใช้ 5SMARTS พบกับการจัดแสดง...

Related Topics