สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินฝาก และเพิ่มทุนเรือนหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 2, 2005 12:55
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญจากเดิมร้อยละ ๘.๒๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี ลดเงินฝากจากเดิม ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากเดิม ๑,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทราบโดยทั่วกัน
(ที่มา : ข่าวสารจาก สอ.วด.ประจำเดือน ส.ค.๔๘ โทร.๕๔๘๐๘)--จบ--

Latest Press Release

ภาพข่าว: นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (ยืนกลาง) เป็นประธานเปิดงาน “ นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย : แรงบันดาลใจและความจริง โดยมี ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (ที่ 2 จากซ้าย) วรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย (ที่2จากขวา) และพีรญา วงศรานุชิต (ที่1 จากขวา)...

Gossip News: Enconcept

ต่อให้คิวแน่นจากการสอนมากแค่ไหน ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ครูใหญ่แห่งโรงเรียน สอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ ก็ยังแอบซุ่มเงียบเตรียมงานแนะแนวประจำปี “Think Beyond 2015” งานนี้ครูพี่แนนฝากมาบอกว่า...

การจัดประชุม The Third ASEM Meeting for Governors and Mayors หรือการประชุมผู้นำเมืองเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 3

กรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม The Third ASEM Meeting for Governors and Mayors หรือการประชุมผู้นำเมืองเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 3 โดยมีหัวข้ออภิปรายหลัก คือ “ASEM Goes Local: Innovation and Regeneration”...

Bullitt Group ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันเรือใบท้าทายแรงโน้มถ่วงโลก GC32 Racing Tour

Bullitt Group บรรลุข้อตกลงเป็นผู้สนับสนุนหลักระยะเวลา 2 ปี (ตลอดปี 2015 และ 2016) ของการแข่งขันเรือใบแห่งยุโรปรายการ GC32 Racing Tour ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือใบคาตามารันที่ติดตั้งฟอยล์สุดทันสมัย เรือใบ GC32 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือใบคาตามารัน AC72...

ส.อ.ท. จับมือ 2 องค์กรพันธมิตร หนุนผู้ประกอบการขนส่งใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนาเปิด "โครงการ Green Freight Interventions among SMEs" โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และมี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)...

Related Topics