สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินฝาก และเพิ่มทุนเรือนหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 2, 2005 12:55
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญจากเดิมร้อยละ ๘.๒๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี ลดเงินฝากจากเดิม ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากเดิม ๑,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทราบโดยทั่วกัน
(ที่มา : ข่าวสารจาก สอ.วด.ประจำเดือน ส.ค.๔๘ โทร.๕๔๘๐๘)--จบ--

Latest Press Release

ประชุมสัมมนาวิชาการอารักขาพืช อารักขาพืชดี ชีวีสดใส เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง

กรมวิชาการเกษตร ระดมนักวิชาการถกผลงานวิจัยและพัฒนางานอารักขาพืช มุ่งบูรณาการผสานความร่วมมือการทำงานวิจัย เน้นอารักขาพืชดีนำเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง นางสาวมานิตา คงชื่นสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช...

เพียวร์เซอร์เคิล นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หญ้าหวานใหม่ล่าสุด ณ งาน FIA 2015 ที่กรุงเทพฯ

เพียวร์เซอร์เคิล (PureCircle) บริษัทชั้นนำระดับโลกผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หญ้าหวานคุณภาพสูง เตรียมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานไลน์ใหม่ในงาน 2015 Food Ingredients Asia (FIA) เพื่อมอบนวัตกรรมด้านรสชาติที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดปัจจุบัน...

หมูหันฮ่องกง ที่ห้องอาหารจีนหยก

ห้องอาหารจีนหยก โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ภูมิใจนำเสนอ “หมูหันฮ่องกง” ซึ่งหนังกรอบ อร่อย กัดทานพร้อมเนื้อในแผ่นแป้งที่นุ่ม ราดด้วยซอสปรุงพิเศษสูตรกวางตุ้ง คุณจะต้องติดใจอย่างแน่นอน ตลอดเดือนกันยายนนี้ จัดโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือเพียง 1,900 บาท...

ภาพข่าว: เยี่ยมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ณ บ้านนายดำ หะมะยิน...

ภาพข่าว: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสัมมนา

อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ “โครงการพัฒนา Model เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร” โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษาบริษัท ไลคอน จำกัด อิทธิชัย...

Related Topics