สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 23, 2007 02:05

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดี โดยสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๙๗๐๔ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถเลือกขอรับทุนได้ปีละ ๑ ทุน

สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ และจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.navy.mi.th/wsc


Latest Press Release

พม. จัดกิจกรรมค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ ๗ ระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ตามโครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันนี้ (๑๒ พ.ค. ๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์๑ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์พลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์...

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุเพลิงไหม้หอพักโรงเรียนใน จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก

วันนี้ (๒๔ พ.ค. ๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒ เน้นเปิดเวทีให้พนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพบูรณาการทำงานแก้ปัญหาค้ามนุษย์อย่างเข้มแข็ง

วันนี้ (๒๔ พ.ค. ๕๙) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด...

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเด็กทารกเพศหญิงวัยแรกเกิดที่ถูกทิ้งใน จ.ระยอง และเด็กชายพิการวัย ๖ ขวบ ใจสู้ ที่พยายามคลานไปเรียนหนังสือ ที่ จ.นราธิวาส

วันนี้ (๒๕ พ.ค. ๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)...

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งติดตามช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้หอพักโรงเรียนใน จ.เชียงราย พร้อมเร่งศึกษาการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

วันนี้ (๒๕ พ.ค. ๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า จากกรณี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น....

Related Topics