สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 23, 2007 02:05

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดี โดยสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๙๗๐๔ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถเลือกขอรับทุนได้ปีละ ๑ ทุน

สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ และจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.navy.mi.th/wsc


Latest Press Release

นิเคอิ เอเชี่ยน รีวิว เผยไทยติด 1 ใน 10 ประเทศแถบเอเชีย ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

เมื่อเร็วๆนี้ นิเคอิ เอเชี่ยน รีวิว รายงานแนวโน้มของผู้นำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกในตลาดเอเชีย ในปัจจุบัน โดยเอเชียเป็นอันดับต้นๆ ที่มีการคาดการณ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากผลการสำรวจเชิงปริมาณผ่านทางระบบอ...

ภาพข่าว: ปธพ.2 จัดหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจฯ ครั้งที่ 2

นพ.ยุทธ โพธารามิก(ที่ 5 จากขวา)ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 และพล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ (ที่ 5...

ภาพข่าว: เยาวชนไทยทำความดี บริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดย นายสำเริง รัตนคช (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางสาวศิวัชญา บัณฑิต (ที่ 4 จากขวา) เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 12,000 บาท จากทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์...

EGA จับมือ สถิติ เร่งเครื่องยกระดับคุณภาพบริการสารสนเทศภาครัฐ ดันสถิติจังหวัดหนุนงาน เชื่อมการดูแลเครือข่าย GIN ทั่วประเทศ

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า การบูรณาการและยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA ในส่วนของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)...

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 4/2557

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ 4/2557ในการพิจารณาเรื่องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับเรื่องที่ขออนุมัตินอกเหนือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ...

Related Topics