สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 23, 2007 02:05

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดี โดยสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๙๗๐๔ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถเลือกขอรับทุนได้ปีละ ๑ ทุน

สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ และจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.navy.mi.th/wsc


Latest Press Release

ทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ชั่วโมงกับวิทยาลัยภาษาชื่อดัง The University of Sheffield International College 7 เมษายน 2558 จัดโดย New Cambridge World Education Links

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สถาบันนิวเคมบริดจ์ World Education Links เชิญผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยภาษาชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักร ร่วมฟังคำบรรยายเกี่ยวกับวิทยาลัยและทดลองเรียนภาษาอังกฤษฟรี 1 ชั่วโมง จากอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ Mr. Tam Conners-Sadek...

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

คุณยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วยอาจารย์ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต...

ศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558

ศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรร่วมฟัง สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558...

รับมอบประกาศนียบัตรร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล GMP in Mass Catering

วรา ลอยมา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบประกาศนียบัตรร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล GMP in Mass Catering ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “...

Business Owner TV

เป็นอีกหนึ่งหัวหอกคนสำคัญของธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค มนต์ชัย เดโชจรัสศรี กรรมการผู้อำนวยการ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ให้สัมภาษณ์ในรายการบิสสิเนส โอนเนอร์ ทีวี (Business Owner TV)...

Related Topics