มอบพื้นที่และอาคารแดน 13 สร้างสถานควบคุมตัวผู้เสพระหว่างการตรวจพิสูจน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 13, 2008 10:01

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ลงนามส่งมอบพื้นที่ และอาคารแดน 13 เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ในเรือนจำกลางคลองเปรม รองรับผู้ถูกบังคับบำบัดได้ถึง 800-1,000 คน หวังลดความแออัดและดูแลผู้เสพเตรียมพร้อมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูได้ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางคลองเปรม นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามส่งมอบพื้นที่และอาคารแดน 13 ให้แก่บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประกวดราคาเพื่อไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เป็นสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ผู้เสพ / ติดยาเสพติด โดยการปรับปรุงดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 22.345 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและดูแลผู้เสพที่เตรียมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอย่างทั่วถึง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ถูกคุมขัง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดสรรงบเบิกจ่ายเป็นกรณีพิเศษจากงบกลาง (กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามพ.ร.บ.ระเบียบราชการกทม.) จำนวนดังกล่าว เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความแออัด ไม่พอเพียงของสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ผู้เสพ/ติดยาเสพติดที่ถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ทั้งนี้ จากดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดมาเป็นเวลากว่า 3 ปี พบว่าในกรุงเทพ ฯมีผู้เสพมากเป็นร้อยละ 30 ของผู้เสพทั้งประเทศ ในขณะที่ปัจจุบันมีสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ เพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษมีนบุรี และสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะสถานที่ควบคุมตัวฯ เรือนจำกลางคลองเปรมสามารถรองรับผู้ที่ถูกควบคุมและรอการตรวจพิสูจน์ได้ 200 คน แต่สภาพความเป็นจริงต้องรองรับผู้ที่ถูกควบคุมและรอการตรวจพิสูจน์ ถึง 600 คน ทำให้เกิดความแออัด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เนื่องจากไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสมเท่าที่ควร

กรุงเทพมหานคร จึงร่วมกับกรมคุมประพฤติหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจัดหาสถานที่รองรับเพิ่ม ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้เสนอให้ปรับปรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ (เดิม) ที่ไม่ได้ใช้การแล้ว มีเนื้อที่ 14 ไร่ เป็นสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ มีเรือนนอนคอนกรีต 3 ชั้น 2 หลัง สามารถรองรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ได้ ประมาณ 800 – 1,000 คน อีกทั้งมีส่วนประกอบที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น โรงเลี้ยงอาหาร โรงครัว ที่อาบน้ำ ลานอเนกประสงค์ อาคารที่ทำการ โรงฝึกวิชาชีพ เป็นต้น โดยจะใช้เวลาในการปรับปรุงประมาณ 10 เดือน เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จจะทำให้มีสถานที่ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้เหมาะสมกับปริมาณผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในกรุงเทพฯ และช่วยลดความแออัด ทำให้สามารถดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู จะทำให้การฟื้นฟู ฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน เพราะกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถาวร คือการแก้ไขที่กลุ่มผู้เสพ


Latest Press Release

การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ...

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan)...

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐานของ SMEs ผู้ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย เล็งจัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" นำร่องจังหวัดชลบุรี มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ...

Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด "Show Me Your Brand ปั้นให้ปัง" โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน นักออกแบบหน้าใหม่...

ม็อกเทล เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่

โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ เครื่องดื่มม็อกเทลยอดนิยมประจำเดือนสิงหาคม "เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่" ส่วนผสมที่ลงตัวของน้ำมะเขือเทศ ซอสวูสเตอร์เชียร์ พริกไทย และตกแต่งด้วยก้านเซเลอรี่...

Related Topics